SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (luty), KONSPEKTY, ĆWICZENIA

Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.wychowania.fizycznego.luty.doc
Rozmiar 54 KB

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PROWADZĄCY: Aneta Wójcik

DATA:26.02. 2008

KLASA: I d

MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna

LICZBA ĆWICZĄCYCH: 17

ZASTOSOWANE PRZYBORY I PRZYRZĄDY: materace, drabinki, szarfy, skrzynia, odskocznia

Temat lekcji: Gimnastyka - nauka i doskonalenie skoku kucznego przez skrzynię wszerz.

Zadania szczegółowe:

WIADOMOŚCI: uczeń pozna prawidłową terminologię poszczególnych faz skoku: rozbieg, odbicie z odskoczni, lot lądowanie;

UMIEJĘTNOŚCI: uczeń będzie umiał samodzielnie wykonać skok kuczny przez skrzynię wszerz;

SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA: kształtowanie siły, szybkości ruchów, mocy i skoczności;

AKCENT WYCHOWAWCZY: zdobywanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współćwiczącego, współpraca z nauczycielem i partnerem, pomoc słabszym, pokonanie lęku.

ZASTOSOWANE METODY:, zadaniowa - ścisła, zabawowa - klasyczna,

ZASTOSOWANE FORMY: zespołowa, frontalna

NAZWA PUNKTU TOKU LEKCJI

NAZWA I OPIS ĆWICZENIA

CZAS W MIN

UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE

I CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Czynności organizacyjno - porządkowe

- zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania do zajęć, podanie zadań lekcji

2'

- ustawienie w dwuszeregu

- przypomnienie o zdjęciu zegarków, biżuterii

2. Przygotowanie do wysiłku

ZABAWA Z SZARFĄ

Na pierwszy sygnał każda osoba biegnie do linii środkowej boiska, kładzie szarfę za linią i wraca na swoje miejsce. Na drugi sygnał biegnie, zabiera szarfę i wraca na swoje miejsce przyjmując pozycję wyjściową

4'

- siad w szeregu na linii końcowej boiska w siadzie skrzyżnym z szarfą w jednej dłoni;

- uczniowie kilkaktotnie powtarzają ćwiczenie zmieniając pozycje wyjściowe

3. Ćwiczenia kształtujące mm. RR, T, NN

1. Trucht dookoła sali:

- raz prawa raz lewa ręka dotyka podłoża;

- podskoki jednonóż z naprzemianstronną pracą RR;

- krążenia RR w przód, w tył;

- skip C;

- rytmiczne podciąganie co kilka kroków raz prawej raz lewej nogi ugiętej w stawie kolanowym w kierunku klatki piersiowej;

2. W truchcie na sygnał:

- naskok na obie nogi i wyskok w górę;

- przysiad i wyskio w górę z RR wyciągniętymi nad głowę;

- wypad w przód raz prawą raz lewą nogą.

3. W miejscu:

- podpór przodem krążenia biodrami;

- przysiad podparty, wyprost NN w stawach kolanowych do skłonu podpartego;

- przysiad podparty marsz na rękach do podporu przodem nogi podskokiem dostawić do przysiadu podpartego;

- w małym rozkroku skręty T w lewą i prawą stronę;

- skrętoskłony;

- leżenie przodem RR w bok dotknięcie prawą nogą do lewej ręki, powrót do leżenia i zmiana;

- podskoki w miejscu na sygnał wyskok w górę;

- skłony głowy w przód w tył, w lewą i prawą stronę, na boki;

- ćwiczenia rozgrzewające st. nadgarstkowe i skokowe.

4. Przy drabinkach:

- wyskoki z wysokim unoszeniem bioder;

- krok, krok, naskok obunóż, wyskok z wysokim unoszeniem bioder w górę;

- wymachy NN w przód, w tył.

10'

- każde ćwiczenie powtarzamy 6 razy

II CZĘŚĆ GŁÓWNA

1. Nauka i doskonalenie poszczególnych faz skoku

 1. Wyskok w przód do wyprostu NN i lądowanie na materacu w przysiadzie podpartym.

 2. Naskok na odskocznię wyskok w górę do wyprostu NN i lądowanie na materacu w przysiadzie podpartym.

 3. Naskok na odskocznię wyskok w górę z przyciągnięciem NN do klatki piersiowej i lądowanie na materacu w przysiadzie podpartym.

 4. Z postawy zasadniczej na odskoczni podskoki z wysokim unoszeniem bioder w górę.

 5. Z postawy zasadniczej na odskoczni tępowe podskoki z odmachem NN w tył;

 6. Naskok na odskocznie i podskoki z wysokim unoszeniem bider oraz odmachem NN w tył;

 7. Naskok na odskocznię z odbiciem obunóż wskok na skrzynię podudziami;

 8. Naskok na odskocznię z odbiciem obunóż wskok na skrzynię podudziami;

 9. Naskok na odskocznie odbiciem obunóż wskok stopami na skrzynię do przysiadu podpartego;

 10. Wskok na skrzynię do przysiadu podpartego odbiciem obunóż wyskok w górę z wyprostem T i wymachem RR przodem w górę;

 11. Naskok na odskocznę odbiciem obunóż wskok kuczny na skrzynię zeskok w głąb;

 12. Naskok na odskocznę odbiciem obunóż skok kuczny przez skrzynię do postawy

- Z odskoczni

- Z kilku kroków marszu

- Z kilku kroków marszu

- ręce oparte o górną część skrzyni

- ręce oparte o górną część skrzyni

- Z kilku kroków marszu

- Z miejsca

- Z marszu

- Z marszu

- Z marszu

- Lądowanie na materacu do półprzysiadu ręce uniesione w górę na zewnątrz

- Z rozbiegu

- Z rozbiegu

III CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Zabawa lub ćwiczenia uspokajające

1. Marsz dookoła Sali we wspięciu na palcach, głębokie wdechy i wydechy z jednoczesnym wznosem i opuszczaniem rąk;

2. W siadzie rozkrocznym swobodne skłony w przód oraz w bok;

3. W leżeniu na plecach uczniowie zamykają oczy i liczą od 20 do 1 , wizualizując obraz swojego organizmu w stanie idealnego odprężenia

3'

2. Ćwiczenie korekcyjne

Pw. Klęk podparty;

Ruch. Wykonanie „kociego grzbietu” poprzez wyprost kolan i wysokie uniesienie bioder;

Marsz małymi kroczkami w pozycji „kociego grzbietu”

1'

- ćwiczenie wzmacniające mm. grzbietu;

- wytrzymać 5s;

- proste kolana i łokcie

3. Czynności organizacyjno - porządkowe

Zbiórka, omówienie lekcji, ocena aktywności i osiągnięć uczniów, uprzątnięcie miejsca ćwiczeń, pożegnanie

2'

- ustawienie w dwuszeregu

5


Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.wychowania.fizycznego.luty.doc
Rozmiar 54 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na instruktora, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 2(październik), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
Nowy folder (3), 2d-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), SKS-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2cII-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Konspekt lekcji wychowania fizycznego1, gimnastyka, Konspekty Wychowanie FIzyczne
Nowy folder (3), 3adII-19.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-26.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-29.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Konspekt lekcji wychowania fizycznego2, gimnastyka, Konspekty Wychowanie FIzyczne
Nowy folder (3), 3bc-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

więcej podobnych podstron