Rozwiazanie stosunku pracy w razie czesciowej likwidacji przedszkola, kadry-i-awans

Pobierz dokument
rozwiazanie.stosunku.pracy.w.razie.czesciowej.doc
Rozmiar 29 KB

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM
W RAZIE CZĘŚCIOWEJ LIKWIDACJI PRZEDSZKOLA
LUB ZMIAN ORGANIZACYJNYCH

...................................... ......................., dnia................................
(nazwa przedszkola) (miejscowość i data)

Pani/Pan

.........................................................................

(imię i nazwisko nauczyciela)

.........................................................................
(stanowisko nauczyciela)

w......................................................................

(nazwa przedszkola)

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) rozwiązuję z Panią/Panem stosunek pracy z dniem ......................................... po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu od dnia .........................................

Powodem rozwiązania stosunku pracy jest brak możliwości dalsze zatrudniania Pani/Pana w pełnym wymiarze zajęć w związku z ………………………..……………………......................**)

Jednocześnie informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w...................................................., w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

…………..............................................

(podpis i pieczęć dyrektora przedszkola)

*) w związku z treścią art. 20 ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej Ustawy dyrektor powinien poinformować nauczyciela o jego sytuacji oraz możliwości złożenia pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy lub ewentualnego wyrażenia zgody na ograniczenie zatrudnienia

**) należy wpisać powody zgodne z treścią art. 20 ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej Ustawy

portalPRZEDSZKOLNY.pl


Pobierz dokument
rozwiazanie.stosunku.pracy.w.razie.czesciowej.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozwiazanie stosunku pracy w razie czasowej niezdolnosci do pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awa
casy nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, KADRY I PŁACE
Rozwiazanie stosunku pracy w zwiazku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awa
Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, Prawo Pracy
ROZWIAZYWANIE STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN ZAKŁADU, PRAWO PRACY
02# 2 Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem stosunku pracy
ZMIANA DO USTAWY ZASAD ROZWIĄZYWANIA STOSUNKÓW PRACY Z PRACOWNIKAMI Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY
Rozwiązanie stosunku pracy z winą i bez winy pracownika
Ustaw o szczególnych sposobach rozwiazywania stosunku pracy
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy
Rozwiązanie stosunku pracy, stosunek pracy rodzaje umów o prace
rozwiazanie stosunku pracy, studia prawnicze, 4 rok, Prawo Pracy
Sposoby rozwiązywania stosunku pracy z uwzględnieniem okresów wypowiedzenia oraz okresów na poszukiw
ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY-referat, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
Rozwiązanie stosunku pracy

więcej podobnych podstron