pacjentka z neuroboreliozą, V rok, Choroby zakaźne, opracowania

Pobierz dokument
pacjentka.z.neuroborelioza.v.rok.choroby.doc
Rozmiar 26 KB

początek marca - gastroonenterologia

17.08 - 24.08 neura

24.08 - 3.09 zakazy

3.09 - 12.09 derma

od 12.09 zakazy

PMR

białko 445mg%

cytoza 325

limfocyty wzrost

IgG 0,92

Przeciwciala przeciw Borrelli

IgM +

IgG -

w surowicy IgG tez +

Dlaczego kiła:

surowica FTA 1:80

PMR FTA 1:450

- mogą być falszywie dodanie w boreliozie

Dlaczego nie kiła:

TPHA -

Objawami wczesnej neuroboreliozy są senność i łatwa męczliwość, a także porażenie nerwu twarzowego. Choroba ujawnia się zwykle pod postacią limfocytarnego zapalenia mózgu, zapalenia nerwów czaszkowych lub zapalenia korzeni nerwowych. Późna neuroborelioza to zmiany w układzie nerwowym, utrzymujące się lub ujawniające po roku od pierwszych objawów choroby. Mogą dotyczyć zarówno centralnego, jak i obwodowego układu nerwowego. Mogą przyjmować różną postać, a w przebiegu neuroboreliozy obserwowane są także zespoły otępienne, depresyjne, psychotyczne, pseudoguzowe, porażenia spastyczne, niedowłady, upośledzenie czynności zwieraczy. Zmiany w móźdźku mogą prowadzić do zaburzeń równowagi i chodu, natomiast w obwodowym układzie nerwowym najczęściej dochodzi do polineuropatii czuciowej z porażeniami spastycznymi, bólami korzeniowymi, nietrzymaniem moczu.

Zespół Bannwartha - to historyczne określenie zespołu uszkodzenia OUN w przebiegu boreliozy.

W 1948 r. Bannwarth opisał zespół objawów neurologicznych zapoczątkowanych pojawieniem się rumienia skórnego określanego jako ECM - erythema chronicum migrans, do którego dołączyły objawy limfocytarnego zapalenia opon mózgowych, bóle korzonkowe i objawy zapalenia nerwów czaszkowych i obwodowych.

Dopiero w 1982r Willy Burgdorfer odkrył krętka, nazwanego później na jego cześć Borrelia burgdorferi i wykazał jego związek przyczynowy z rozwojem choroby określanej mianem borelioza.

Aktualnie powyższy zespół objawów chorobowych jest klasyfikowany jako neuroborelioza.


Pobierz dokument
pacjentka.z.neuroborelioza.v.rok.choroby.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
egzamin z zakazow, 5 ROK, CHOROBY ZAKAŹNE
zakazy u p.Profesor2, 5 ROK, CHOROBY ZAKAŹNE
Pasożyty - notatki, ംV rok, Choroby zakaźne
Neuroinfekcje, Medycyna, CHOROBY ZAKAŹNE, Opracowania
Pytania Juszczyka 25 01 06, V rok, Choroby zakaźne
SARS, V rok, Choroby zakaźne
Zakażenia jelitowe, 5 ROK, CHOROBY ZAKAŹNE
WZW typu B przewlekłe, Medycyna, CHOROBY ZAKAŹNE, Opracowania
Pasożyty - notatki, ംV rok, Choroby zakaźne
Limfadenopatie w chorobach zakaźnych, V rok, Choroby zakaźne

więcej podobnych podstron