BD gr B, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII cz1, Bazy danych, Wszystkie zestawy na BD

Pobierz dokument
bd.gr.b.politechnika.slaska.wydzial.doc
Rozmiar 38 KB

Grupa B:
1. Opisac pojecia: rekordy, atrybuty...
2. DBMS - opisz co to, narysuj schemat
3. Zaproponuj schemat bazy danych dla warsztatu samochodowego
4. Iloczyn kartezjanski, opis, przyklady..
5.
6. Zlaczenie naturalne, symbol przykłady

1) ATRYBUT - cechy encji które dają się wyrażać przez przydanie im pewnych wartości - są to cechy encji wynikające z ich natury, dające się wyrazić liczbami bądź prostymi określeniami słownymi. Stół ma np.: liczbę nóg, samochód - marka i pojemność silnika.

REKORD- (zapis) podstawowa jednostka informacji z bazie danych zawierająca pełny zestaw informacji o gromadzonych obiektach (np. opis bibliograficzny, dane teleadresowe itp.) Wyróżniamy dwa podstawowe typy rekordów: Jednostopniowe Wielostopniowe

ENCJA - to każdy przedmiot, zjawiskom, stan lub pojęcie - każdy obiekt który potrafimy (chcemy) odróżnić od innych obiektów. Encją jest zatem każdy stół, samochód itp.. Encją jest niedźwiedź, jako element składowy życia na ziemi. Encja to każdy obiekt dający się zidentyfikować na podstawie swoich atrybutów.

BAZA DANYCH jest zbiorem logicznie uporządkowanych danych oraz ich opisów. Stałym elementem baz danych jest katalog systemu w którym znajdują się opisy struktur danych. W poprawnie zaprojektowanym systemie baz danych możliwe jest modyfikowanie struktury danych bez naruszenia zawartości danych.

2)

0x01 graphic

DBMS - rzeczy do wynajęcia + właściciel + wynajmujący + dzierżawca + struktura plików

3) 0x01 graphic

4)

Iloczyn kartezjański:

_ (inaczej produkt) relacji R i S to relacja wszystkich uporządkowanych par krotek, z

których pierwszy element pary naleŜy do relacji R a drugi do S

_ Schemat relacji R´S jest sumą schematów relacji R i S, w której powtarzające się atrybuty (kolumny) traktowane są jako odrębne elementy schematu, np. R.A i S.A

6)

ączenie naturalne:

polega na połączeniu w pary tych krotek z relacji R i S, które mają identyczne

wartości dla wszystkich wspólnych atrybutów i jest oznaczane R S

_ w rezultacie powstaje relacja, której schemat zawiera atrybuty relacji R i relacji

S, przy czym wspólna część uwzględniana jest tylko raz

Przykłady:

_ złączenie wewnętrzne

_ złączenie lewostronne zewnętrzne

_ złączenie prawostronne zewnętrzne

_ złączenie zewnętrzne pełne

_ złączenie zewnętrzne typu


Pobierz dokument
bd.gr.b.politechnika.slaska.wydzial.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
powierzchniowa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, Stud
Bazy Danych wyklady sem III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
Pstrona MO., POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaI
MiBM III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII
Produkcja cegły czerwonej, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Seme
Pytania i odpowiedzi FCS ost, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, S
TM2.x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaII cz1,
CHEMIA FIZYCZNa v 2 1SCIAGA, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
Zagadnienia Matematyka2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semest
notatka, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaII cz
Pstrona MD., POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaI
MiBM III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII

więcej podobnych podstron