temat 8, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang

Pobierz dokument
temat.8.ziip.inne.kierunki.politechnika.sem.iii.doc
Rozmiar 25 KB

Temat 8

Are you proud to be a Pole? Why / why not? What are positive character traits of Poles? What are the classic Polish vice? What partical skills do Poles lack?

[Czy jesteś dumny z bycia Polakiem? Dlaczego/ dlaczego nie? Jakie są pozytywne cechy charakteru Polaków? Jakie są klasycznym polskim vice? Jakich praktycznych umiejętności nie brakuje Polakom?]

I am proud to be a Pole.

(Ja jestem dumny z bycia Polakiem.)

I know that my country has very rich history.

(Wiem, że w mój kraj ma bardzo bogatą historię.)

I think that Poles are very hardworking, responsible, generous, ambitious, they realize aims in life.

(Myślę, że Polacy są bardzo pracowici, odpowiedzialni, hojni, ambitni, realizują cele w życiu.)

They drink too much alcohol, it is classic Polish vice.

(Polacy piją za dużo alkoholu, to jest klasyczną przywara Polaków.)

What is more they eat a lot of fast food, we are busy and we don't have enough time to important things.

(Coraz więcej Polaków je za dużo fast food'ów, jesteśmy zajęci i nie mamy wystarczająco dużo czasu na ważne rzeczy.)

Celebrating, feasting and partying seen more important than work and duty.

(Obchodzenie, świętowanie i zabawianie jest postrzegane jako bardziej ważne od pracy i obowiązku.)

We also lack many practical skills such as operating computers, using the Internet or even a mobile phone.

(Nam również brakuje wielu umiejętności takich jak operowanie komputerami, używanie Internetu lub nawet telefonu komórkowego.)


Pobierz dokument
temat.8.ziip.inne.kierunki.politechnika.sem.iii.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
temat 6, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 3, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 13, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 10, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 14, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
temat 11, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ang
materialoznastwo-sciaga, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
Finanse!, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Materiałka, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
Tabela tygodnie parzyste-nieparzyste, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Materiałoznawstwo - wstęp, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materialki
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
10 , ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
sprawozdanie 4, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, ergoom

więcej podobnych podstron