Pytania do egzaminu z gospodarki wodnej, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Gospodarka wodna WYKŁAD

Pobierz dokument
pytania.do.egzaminu.z.gospodarki.wodnej.doc
Rozmiar 25 KB

Pytania do egzaminu.

 1. Rodzaje korzystania z wód (powszechne, zwykłe, szczególne).

 2. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 3. Ścieki w rozumieniu ustawy Prawo Wodne

 4. Podział ścieków (bytowe, przemysłowe i komunalne)

 5. Cele gospodarki wodnej.

 6. Zasoby wodne ziemi

 7. Zasoby wód powierzchniowych

 8. Zasoby wód podziemnych

 9. Pozwolenie wodno-prawne

 10. Obszary dorzeczy w Polsce

 11. Kataster wodny

 12. Monitoring wód podziemnych

 13. Obszarowe, liniowe i punktowe źródła zanieczyszczeń wody

 14. Metody zabezpieczeń przeciwpowodziowych

 15. Obliczanie zapotrzebowania na wodę do celów komunalnych

 16. Dokumenty planistyczne w planowaniu gospodarki wodnej

 17. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

 18. Znaczenie retencji w środowisku wodnym

 19. Retencja sterowana

 20. Retencja niesterowalna

 21. Systemy gospodarki wodnej w zakładach przemysłowych (otwarty, zamknięty, mieszany).

 22. Ocena jakości wód powierzchniowych

 23. Ocena jakości wód podziemnych

 24. Wymagania stawiane wodzie do picia

 25. Warunki wprowadzania wód opadowych do środowiska.


Pobierz dokument
pytania.do.egzaminu.z.gospodarki.wodnej.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na egzamin z geologii, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geolo
Bazan - brakujące pytania (2, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Gospodarka wodna WYKŁAD
Bazan - brakujące pytania (2, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Gospodarka wodna WYKŁAD
Dojście do Kurs ChW, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
toś zerowka 2012 (58 pytań), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wyk
Ścieki, Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wykłady, egzamin
Pytania na Egzamin 30 pytan Inzynieria Srodowiska 2012
MIK pytania egz pełna wersja, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Meteorologia i k
toś zerowka 2012 (58 pytań z odp), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ściekó
TOSegzamin, Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wykłady, egzamin
Wzory - ogrzewnictwo, Inżynieria środowiska, Semestr VI, OWiK
Pytania na egzamin 2011 - Ania(1), Szkoła, PWSZ, semestr VI, stal, wykład
Neutralizacja sciekow, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Technologia ścieków LAB
ściaga meteo, Inżynieria Środowiska, semestr 2 UR, Meteorologia i kimatologia, Wykład
Badanie warunkow napowietrzania zloza biologicznego[1], Inżynieria środowiska, Semestr VI, Technolog
Osad czynny, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Technologia ścieków LAB
Praca przejsciowa, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Projekt klas. hydraulicznego

więcej podobnych podstron