zal IV dla IV roku w sem letnim 2010-11, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak

Pobierz dokument
zal.iv.dla.iv.roku.w.sem.letnim.2010.11.4.rok.doc
Rozmiar 69 KB

1. Dożylnie wolno podawać insuliny:

A. cynkowe

B. analogi insuliny ludzkiej

C. krystaliczne, obojętne

D. izofanowe

E. odp. B. i C.

2. U chorego z cukrzycą typu II z zaawansowaną makroangiopatią i zapaleniem płuc najlepiej zastosować:

A. insulinę

B. glikwidon

C. glikwidon i metfofminę

D. akarbozę i glikwidon

E. repaglinid i metforminę

3. Mieszanka tylko o działaniu wykrztuśnym może zawierać:

A. jodek potasu, korzeń żywokostu, dekstrometorfan

B. poch. kreozotu, benzoesan sodu, kodeinę

C. emetynę, syrop sosnowy, gwajafenazynę

D. chlorek amonu, emetynę, syrop z prawoślazu

E. odp. C. i D.

4. Mukolityk, czynny metabolit bromheksyny o silniejszym działaniu niż związek macierzysty :

A. może być stosowany p.o., pozajelitowo, w inhalacjach

B. to ambroksol

C. nie należy go łączyć z aminoglikozydami

D. odp. A. i B.

E. odp. A. B. i C.

5. Doustnie w dawkach przeciętnych 15-40 mg/24h a nawet wyższych podawana/y jest :

A. dekstrometorfan

B. bromheksyna

C. pochodne cysteiny

D. jodek potasu

E. benzoesan sodu

6. Leki rozkurczające mm. gładkie oskrzeli to:

A. salbutamol, fenoterol

B. budesonid

C. ketotifen

D. metyloksantyny

E. odp.A i D.

7. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. leki przeciwleukotrienowe zmniejszają konieczną dawkę sterydów wziewnych przy łącznym podaniu

B. doustnie sterydy stosuje się jedynie w ciężkich postaciach astmy

C. sterydy najsilniej hamują procesy alergicznego zapalenia

D. długotrwałe podawanie beta-adrenomimetyków krótkodziałajacych zwiększa nadreaktywność oskrzeli

E. wszystkie odp. są prawdziwe

8. Zaznacz zdanie/a nieprawdziwe:

A. inhibitory pompy protonowej przyśpieszają eliminację diazepamu i fenytoin

B. to proleki, które po przejściu przez żołądek wchłaniają się w jelicie cienkim, a potem docierają do komórek okładzinowych w żołądku

C. cymetydyna może nasilić działanie benzodiazepin, doustnych antykoagulantów, teofiliny

D. cymetydyna jest inhibitorem enzymów mikrosomalnych wątroby

E. leki zobojętniające powinny być zażywane 1-3 godz. po posiłku, a także przed snem

9. Antagoniści receptora histaminowego H2 :

A. działają słabiej na wydzielanie kwasu solnego niż blokery pompy protonowej

B. powodują większy wzrost pH w żołądku niż blokery pompy protonowej

C. wykazują działanie zobojętniające

D. zamiast blokera pompy protonowej mogą być stosowane w eradykacji Helicobacter pylori

łącznie z lekami przeciwbakteryjnymi

E. barwią na czarno stolec

10. Wydzielanie soku żołądkowego nie pobudza/ją:

A. substancje poch. roślinnego o silnie gorzkim smaku

B. kofeina

C. sok ze ściętych liści aloesu

D. histamina

E. alkohol etylowy w niewielkich stężeniach

11. W biegunce zapalnej przyczynowe leczenie to:

A. podanie carbo medicinalis

B. syntetycznych poch. opioidowych

C. kotrimoksazolu, chinolonów lub aminopenicylin

D. odp. B. i C.

E. odp. A. i B. i C.

12. Działanie prokinetyczne może być związane z :

A. aktywacją receptora serotoninergicznego 5-HT 4 na neuronach jelit

B. aktywacją receptora dopaminergicznego

C. działaniem dopaminolitycznym

D. działaniem przeciwhistaminowym

E. odp. A. i C.

13. Butyrofenony:

A. to atypowe neuroleptyki

B. ich aktywność neuroleptyczna jest 50 razy mniejsza od chloropromazyny

C. mechanizm działania jest związany z blokowaniem receptorów dopaminergicznych

D. to neuroleptyki o średniej aktywności neuroleptycznej

E. działają skutecznie w w stanach lękowych

14. Nieprawdą jest, że:

A. z benzodiazepinami krótkodziałającymi wiąże się duże ryzyko zależności

B. długi okres półtrwania wykazuje nitrazepam

C. po benzodiazepinach krótkodziałających objawy z odstawienia utrzymują się dłużej niż po

długodziałających

D. mirtazapina i mianseryna nasilają przekaźnictwo serotoninergiczne

E. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny mogą wywoływać zaburzenia ze strony p. pokarmowego, niepokój, lek, bezsenność

15. Osmotyczne działanie przeczyszczające wykazuje: A. laktuloza

B. sól sodowa bursztynianu dioktylu

C. parafina ciekła

D. siarczan magnezu

E. odp. A. i D.

16. Do mineralokortykosterydów nie zalicza się: A. dezoksykortykosteronu

B. fludrokortyzonu

C. aldosteronu

D. dezoksykortonu

E. odp. B. i D.

17. Dla aldosteronu nie jest charakterystyczne:

A. działanie przeciwzapalne

B. niewielki wpływ na gospodarkę węglowodanową

C. nadmierne zatrzymywanie w organizmie sodu

D. zwiększenie siły skurczu serca

E. wzrost ciśnienia tętniczego

18. Hydrokortyzon można podawać:

A. doustnie , dostawowo

B. domięśniowo, dożylnie

C. miejscowo i zewnętrznie

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. odp. A. i B.

19. W chorobach uczuleniowych nie zastosujesz :

A. leków blokujących receptory H1

B. leków blokujących receptory H2

C. glikokrtykosterydów

D. nedokromilu

E. flunizolidu

20. Prednizolon - zaznacz zdanie fałszywe :

A. działa słabiej przeciwzapalnie od hydrokortyzonu

B. stosowany jest doustnie a jego sole pozajelitowo

C. niekorzystnie wpływa na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy

D. jest to związek syntetyczny

E. może być stosowany miejscowo

21. Blady obrzęk z czerwonym rąbkiem rozszerzonych naczyń i uczucie świądu pojawia się po śródskórnym podaniu:

A. benzhydraminy

B. histaminy

C. histaderminy

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

22. Zaznacz insulinę o krótkim działaniu:

A. Insulinum isophanicum

B. Insulinum Sol. Neutralis

C. insulina glargin

F. Insulinum lente

E. insuliny dwufazowe

23. Glimepiryd to: A. biguanid II generacji

B. jest stosowany głównie w cukrzycy ciężarnych

C. przydatny u chorych z hiperinsulinizmem i nadwagą

D. wszystkie odp. są fałszywe

E. prawdziwe A. i C.

24. Zaznacz prawidłowe połączenie lek hipoglikemizujacy - działanie niepożądane:

A. gliklazyd - hipoglikemia

B. biguanidy - hepatotoksyczność

C. akarboza - kwasica mleczanowa

D. glikwidon - objawy uczuleniowe

E. repaglinid - bóle brzucha, wzdęcia

25. Do leków zwiotczających mięśnie gładkie na drodze bezpośredniej zaliczamy wszystkie za wyjątkiem:

A. alkaloidów izochinolinowych opium

B. pentoksyfiliny

C. cinnarizyny

D. inhibitory konwertazy angiotensyny

E. odp. A. i C.

26. Do działań niepożądanych po lekach przeciwhistaminowych generacji I należą wszystkie za wyjątkiem:

A. ból i osłabienie mięśni

B. depresja oun

C. zaburzenia widzenia

D. zaburzenia rytmu

E. uczulenia

27. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. kromoglikan disodowy hamuje degranulacje mastocytów

B. kromoglikan disodowy podawany jest wyłącznie miejscowo

C. ketokonazol nasila metabolizm leków przeciwhistaminowych

D. odp. A. i B.

E. wszystkie odp. są prawdziwe

28. Prawdziwe jest, że leki przeciwhistaminowe generacji II :

A. mogą wpływać na elementy komórkowe fazy alergicznego zapalenia

B. niezmetabolizowane wydalają się przez nerki

C. pokarm nie wpływa na ich wchłanianie z przewodu pokarmowego

D. mają powinowactwo wyłącznie do receptorów H1

E. odp. A. i D.

29. Bezpośrednio spazmolitycznie na komórki mięśniowe działaja/ą:

A. metyloksantyny i kwas nikotynowy

B. papaweryna i alkaloidy fenantrenowe z opium

C. bromheksyna i kromony

D. atropina i oksyfenonium

E. kwas nikotynowy i leki przeciwleukotrienowe

30. Dekstrometorfan:

A. ma zbliżoną budowę do leworfanolu

B. występuje często w preparatach bez recepty

C. to alkaloid otrzymany z opium

D. odp. A. i B.

E. odp. A., B., i C.

1. Dożylnie wolno podawać insuliny:

A. cynkowe

B. analogi insuliny ludzkiej

C. in. krystaliczne, obojętne

D. izofanowe

E. odp. B. i C.

2. U chorego z cukrzycą typu II z zaawansowaną makroangiopatią i zapaleniem płuc najlepiej zastosować:

A. insulinę

B. glikwidon

C. glikwidon i metfofminę

D. akarbozę i glikwidon

E. repaglinid i metforminę

3. Mieszanka tylko o działaniu wykrztuśnym może zawierać:

A. jodek potasu, korzeń żywokostu, dekstrometorfan

B. poch. kreozotu, benzoesan sodu, kodeinę

C. emetynę, syrop sosnowy, gwajafenazynę

D. chlorek amonu, emetynę, syrop z prawoślazu

E. odp. C. i D.

4. Czynny metabolit bromheksyny o silniejszym działaniu niż związek macierzysty :

A. to ambroksol

B. to mesna

C. może być stosowany tylko pozajelitowo

D. odp. A. i C.

E. odp. A. B. i C.

5. Doustnie w dawkach przeciętnych 15-40 mg/24h a nawet wyższych podawana/y jest :

A. dekstrometorfan

B. bromheksyna

C. pochodne cysteiny

D. jodek potasu

E. benzoesan sodu

6. Leki rozkurczające mm. gładkie oskrzeli to:

A. salmeterol

B. budesonid

C. ketotifen

D. ksantyny

E. odp. A i D.

7. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. leki przeciwleukotrienowe zmniejszają konieczną dawkę sterydów wziewnych przy łącznym podaniu

B. doustnie sterydy stosuje się jedynie w ciężkich postaciach astmy

C. sterydy najsilniej hamują procesy alergicznego zapalenia

D. długotrwałe podawanie beta-adrenomimetyków krótkodziałajacych zwiększa nadreaktywność oskrzeli

E. wszystkie odp. są prawdziwe

8. Zaznacz zdanie/a nieprawdziwe:

A. inhibitory pompy protonowej przyśpieszają eliminację diazepamu i fenytoin

B. to proleki, które po przejściu przez żołądek wchłaniają się w jelicie cienkim, a potem docierają do komórek okładzinowych w żołądku

C. cymetydyna może nasilić działanie benzodiazepin, doustnych antykoagulantów, teofiliny

D. cymetydyna jest inhibitorem enzymów mikrosomalnych wątroby

E. leki neutralizujące mogą utrudniać wchłanianie soli żelaza i tetracyklin

9. Antagoniści receptora histaminowego H2 :

A. działają słabiej na wydzielanie kwasu solnego niż blokery pompy protonowej

B. powodują większy wzrost pH w żołądku niż blokery pompy protonowej

C. wykazują działanie zobojętniające

D. zamiast blokera pompy protonowej mogą być stosowane w eradykacji Helicobacter pylori

łącznie z lekami przeciwbakteryjnymi

E. barwią na czarno stolec

10. Wydzielanie soku żołądkowego nie pobudza/ją:

A. substancje poch. roślinnego o silnie gorzkim smaku

B. kofeina

C. sok ze ściętych liści aloesu

D. histamina

E. alkohol etylowy w niewielkich stężeniach

11. W biegunce zapalnej tylko przyczynowe leczenie to podanie:

A. carbo medicinalis lub smekty

B. syntetycznych poch. opioidowych

C. kotrimoksazolu, chinolonów lub aminopenicylin

D. odp. B. i C.

E. odp. A. i B. i C.

12. Działanie prokinetyczne może być związane z :

A. aktywacją receptora serotoninergicznego 5-HT 4 na neuronach jelit

B. aktywacją receptora dopaminergicznego

C. działaniem dopaminolitycznym

D. działaniem przeciwhistaminowym

E. odp. A. i C.

13. Butyrofenony:

A. to atypowe neuroleptyki

B. ich aktywność neuroleptyczna jest 50 razy mniejsza od chloropromazyny

C. mechanizm działania jest związany z blokowaniem receptorów dopaminergicznych

D. to neuroleptyki o średniej aktywności neuroleptycznej

E. działają skutecznie w w stanach lękowych

14. Nieprawdą jest, że:

A. z benzodiazepinami krótkodziałającymi wiąże się duże ryzyko zależności

B. długi okres półtrwania wykazuje nitrazepam

C. po benzodiazepinach długodziałających objawy z odstawienia są wyraźniejsze i bardziej niebezpieczne niż

po krótkodziałających

D. mirtazapina i mianseryna nasilają przekaźnictwo serotoninergiczne

E. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny mogą wywoływać zaburzenia ze strony p. pokarmowego, niepokój, lek, bezsenność

15. Osmotyczne działanie przeczyszczające wykazuje: A. laktuloza

B. sól sodowa bursztynianu dioktylu

C. parafina ciekła

D. siarczan magnezu

E. odp. A. i D.

16. Do mineralokortykosterydów nie zalicza się: A. dezoksykortykosteronu

B. fludrokortyzonu

C. aldosteronu

D. dezoksykortonu

E. odp. B. i D.

17. Dla aldosteronu nie jest charakterystyczne:

A. działanie przeciwzapalne

B. niewielki wpływ na gospodarkę węglowodanową

C. nadmierne zatrzymywanie w organizmie sodu

D. zwiększenie siły skurczu serca

E. wzrost ciśnienia tętniczego

18. Hydrokortyzon można podawać:

A. doustnie , dostawowo

B. domięśniowo, dożylnie

C. miejscowo i zewnętrznie

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. odp. A. i B.

19. W chorobach uczuleniowych nie zastosujesz :

A. leków blokujących receptory H1

B. leków blokujących receptory H2

C. glikokrtykosterydów

D. nedokromilu

E. cyproheptadyny

20. Prednizolon - zaznacz zdanie fałszywe :

A. działa słabiej przeciwzapalnie od hydrokortyzonu

B. stosowany jest doustnie a jego sole pozajelitowo

C. niekorzystnie wpływa na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy

D. jest to związek syntetyczny

E. może być stosowany miejscowo

21. Blady obrzęk z czerwonym rąbkiem rozszerzonych naczyń i uczucie świądu pojawia się po śródskórnym podaniu:

A. benzhydraminy

B. histaminy

C. histaderminy

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

22. Zaznacz insulin/y o krótkim działaniu:

A. isulinum isophanicum

B. insulinum sol. neutralis

C. insulinum glargin

F. insulinum lente

E. insuliny dwufazowe

23. Glimepiryd to: A. biguanid II generacji

B. jest stosowany głównie w cukrzycy ciężarnych

C. przydatny u chorych z hiperinsulinizmem i nadwagą

D. wszystkie odp. są fałszywe

E. prawdziwe A. i C.

24. Zaznacz prawidłowe połączenie lek hipoglikemizujacy - działanie niepożądane:

A. gliklazyd - hipoglikemia

B. biguanidy - hepatotoksyczność

C. akarboza - kwasica mleczanowa

D. glikwidon - mielotoksyczność

E. repaglinid - często zaburzenia żołądkowo-jelitowe

25. Do leków zwiotczających mięśnie gładkie na drodze bezpośredniej zaliczamy wszystkie za wyjątkiem:

A. alkaloidów izochinolinowych opium

B. pentoksyfiliny

C. atropiny

D. drotaweryny

E. odp. A. i C.

26. Do działań niepożądanych po lekach przeciwhistaminowych generacji I należą wszystkie za wyjątkiem:

A. ból i osłabienie mięśni

B. depresja oun

C. zaburzenia widzenia

D. zaburzenia rytmu

E. uczulenia

27. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. kromoglikan disodowy hamuje degranulacje mastocytów

B. kromoglikan disodowy podawany jest wyłącznie miejscowo

C. ketokonazol nasila metabolizm leków przeciwhistaminowych

D. odp. A. i B.

E. wszystkie odp. są prawdziwe

28. Prawdziwe jest, że leki przeciwhistaminowe generacji II :

A. mogą wpływać na elementy komórkowe fazy alergicznego zapalenia

B. wydalają siętylko przez nerki

C. pokarm nie wpływa na ich wchłanianie z przewodu pokarmowego

D. mają powinowactwo do receptorów H1 i H2

E. odp. A. i D.

29. Bezpośrednio spazmolitycznie na komórki mięśniowe działaja/ą:

A. metyloksantyny i kwas nikotynowy

B. papaweryna i alkaloidy fenantrenowe z opium

C. bromheksyna i kromony

D. atropina i oksyfenonium

E. alweryna i trimebutine

30. Dekstrometorfan:

A. ma zbliżoną budowę do leworfanolu

B. występuje często w preparatach bez recepty

C. to alkaloid otrzymany z opium

D. odp. A. i B.

E. odp. A., B., i C.


Pobierz dokument
zal.iv.dla.iv.roku.w.sem.letnim.2010.11.4.rok.doc
Rozmiar 69 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1.14test z farmakologii dla IV r. sem zim 2010-2011, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak
test z farmakologii dla IV r. sem zim. 2009-2010, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak, Giełda, Farm
nowy test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009-2010, 4 rok, farmakologia, Dzielska
test z farmakologii dla IV r. sem letni 2009-2010, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak, Giełda, Far
nowy test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak, Gi
test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV , 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak, Giełda, Farma I
parazytologia sem letni 2010 11 3 rok
# TEMATY ZAJĘĆ zajec z farmakologii dla iv roku i wl rok akadem. 2010-2011, 4 ROK, FARMAKOLOGIA,
test 2 dla IIIr sem letni 2010-11-kopia, Giełdy z farmy
02 Program cwiczen IV roku Wydzialu Lekarskiego, med, Med2, Med2, Farmakologia (pajro)
Zagadnienia z fizyki dla studentow I roku, ZiIP PP 2010-2011, Semestr I, Fizyka techniczna
test 2 dla IIIr sem letni 2010-11-kopia, Giełdy z farmy
TEST FARMA Z WYKLADOW SEM I 2008-09, stoma 3 rok, farmakologia
Public Relations w teorii i praktyce 2010-11, 1 rok mgr materiały, Dziennikarska i PR
Farma kliniczna I 2010, VI rok, Farmakologia kliniczna, Giełda
zal III dla IV r (termin I i II) 2009-2010 (7), Giełdy z farmy

więcej podobnych podstron