sciaga psychologia, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, Psychologia, Nowy folder

Pobierz dokument
sciaga.psychologia.studia.wsr.fizjoterpia.rok.doc
Rozmiar 57 KB

 1. Po co ewolucja stawiała nas pionowo? uwolnienie rąk , aby sięgać po niedostępne owoce, aby nosić dzieci i żywność. Jednostki chodzące na dwóch nogach, oszczędzały energię przy pokonywaniu odległości, łatwiej zdobywały żywność, a zatem mogą tę energię wykorzystać na rozwój i rozmnażanie.

 2. Jakie czynniki mają wpływ na poziom inteligencji?

wyposazenie genetyczne i wmnejsyzm stopniu sroidowisko]

 1. Równoważenie oparte jest na akomodacji RÓWNOWAŻENIE zapewnia stałą równowagę między oddziaływującymi na organizm i psychikę czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Innymi słowy równoważenie następuje miedzy AKOMODACJĄ I ASYMILACJĄ i prowadzi do stanu równowagi zwanego ADAPTACJĄ .

 2. Dysonans poznawczy czy coś takiego- otrzymanie sprzecznych informacji na ten sam temat

 3. Najstarsza zabawka (grzechotka) Najstarszą zabawką na ziemiach polskich jest grzechotka, która początkowa była traktowana jako przedmiot magiczny odstraszający złe duchy. Jeśli robiono dzieciom zabawki to naśladowały one elementy świata dorosłych, np. drewniane koniki, lalki.

 4. Relacje dziecka z rodzicem- o mikrosystemach itd. MIKROSYSTEM, obejmujący indywidualne doświadczenia zbierane w określonym otoczeniu. Jakie to mogą być mikrosystemy np. doświadczenia dziecka związane z interakcjami zachodzącymi w środowisku domowym między rodzicami i rodzeństwem. W miarę dorastania dziecko dostaje się pod wpływ innych mikrosystemów np. grupa zabawowa itp.

 5. U noworodka jest przewaga zginaczy czy prostowników? zginaczy

 6. W jakiej sytuacji występuje odruch moro? występuje w sytuacji nagłego szarpnięcia np. gdy gwałtownie wyciągniemy spod dziecka kocyk, szybkiego opuszczenie go do pozycji leżącej, ale także w sytuacji nagłego, hałasu.

 7. Co powoduje odruch sytuacyjno-badawczy? Noworodek zwraca głowę i oczy w kierunku źródła światła , także wodzi oczami za wolno poruszającymi się przedmiotami. Jest to istotny odruch, pomocny w rozwoju dziecka a szczególnie w wykształcaniu się związków czasowych.

 8. Co to jest wzmocnienie pozytywne

Wzmocnienie pozytywne jest to każdy efekt będący wynikiem reakcji (zachowania) organizmu który powoduje że dana reakcja (zachowanie) będzie występować w przyszłości częściej niż do tej pory.

 1. Pamięć długotrwała

Cechą charakterystyczna jest pamiętanie znaczenia informacji. Informacje są tu przechowywane przez dłuższy czas, a pojemność tej pamięci jest praktycznie nieograniczona, lecz nie zawsze łatwo jest odszukać w niej informację, często trzeba znaleźć właściwy sygnał, który pomoże ją odszukać.

 1. Jakie problemy psychiczne mają ludzie po URK? lęk jak będę żył jak sobie poradzę(jak trudno jest przetrwać każdy dzień). uzależnienie od innych. nie akceptacja stanu niesprawności „wózek to więzienie”. poczucie bezradności, bezsensu , odczucia depresyjne. problemy intymne, wstyd. radzenie sobie z reakcjami innych osób (wszyscy sąsiedzi wiedzieli, że wnuk doktora jest niepełnosprawny. niedowierzanie i lęk w sytuacjach poznawania nowych osób, czy na pewno mnie zaakceptują. czekanie na obudzenie się z koszmarnego snu (pacjenci bardzo przeżywają daty swego wypadku - rocznice, po dopiero ok. 10 latach zaczynają one „blednąć'). dramatyczne obniżenie poczucia własnej wartości (czasami nienawiść do siebie, lub do niesprawnej części ciała- „ te cholerne kulasy”. odejście niektórych przyjaciół lub osób bliskich - dziewczyny , chłopaka „ przedtem wszystko było proste, teraz kiedy myślę o nas robi mi się niedobrze”.

 1. Mechanizmy obronne

A - Zachowania zdrowe

Osoba nastawiona jest na pozytywne działanie , zaczyna walczyć z niepełnosprawnością, chce robić wszystko co pomoże jej poprawić sytuację zdrowotną.

Pojawia się motywacja do ćwiczeń, pacjenci zaczynają się interesować sposobami osiągnięcia swoich celów.

Innymi słowy pojawia się motywacja do tego, aby funkcjonować jako osoba niepełnosprawna, ludzie zaczynają się cieszyć swoimi osiągnięciami, chcą nauczyć się być normalnymi osobami tak jak jest to tylko możliwe.

B. zachowanie neurotyczne -

to zachowanie obronne polega na tym, że osoba zaprzecza istnieniu jakichkolwiek przeszkód w osiąganiu zamierzonych przez nią celów.

Np. jednostka może ukrywać przed innymi swoją niepełnosprawność, przekonywać otoczenie ,że nie chce mieć tych rzeczy , których nie może osiągnąć

Po pewnym czasie może ona się przystosować w sposób właściwy jednak, może także wystąpić cofnięcie się do stadium poprzedniego np. może nastąpić ucieczka przed rzeczywistością, mogą pojawić się zachowania destrukcyjne.

 1. Stadium przyjmowania do wiadomości to że mieliśmy uraz? Wyróżnia się pięć stadiów reakcji . Szok, oczekiwanie wyleczenia, opłakiwanie straty, zachowania obronne, końcowe przystosowanie.

 2. Zmienne tempo rozwojowe Przez tempo rozwoju rozumiemy szybkość z jaką dokonują się zmiany w organizmie i psychice dziecka, a przez rytm stopień regularności z jaką te zmiany zachodzą.

 3. Emocje nastolatków Występuje chwiejność emocjonalna, młoda osoba przejawia krańcowo przeciwne skłonności i upodobania np. Raz garnie się do ludzi innym razem ucieka od nich chce być sama, raz jest przesadnie pewny siebie i ten stan przechodzi bardzo szybko w stan załamania , niewiary we własne siły. Charakterystycznym zjawiskiem jest również bezprzedmiotowość uczuć tzn. uczucia radości i smutku nie wiążą się z żadnym konkretnym powodem, czyli młody człowiek sam nie wie dlaczego w danej chwili jest mu smutno lub radośnie, dlaczego w jednej chwili wszystko go cieszy, a zaraz potem drażni.

 4. Jaki czynnik rozwojowy powoduje wzrost sprawności ręki (?)Między 2-3 rokiem życia wzrasta precyzja ruchów ręki, dzięki połączeniu ruchu i kontroli wzrokowej czyli koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 5. Uwarunkowania klasyczne polega na tym, że jakiś konkretny bodziec wywołuje dana reakcję.

 6. Pojęcie wdrukowania polega na swoistej formie uczenia się przez naśladownictwo, które pojawia się bardzo wcześnie w rozwoju osobniczym, ale daje trwałe efekty, determinujące w dużej mierze dalsze zachowanie się społeczne osobnika.

 7. Max skala pkt Apgar 10ptk

 8. Odruch patologiczny u noworodka Jeśli noworodek ma kończyny stale wyprostowane, jest to objaw chorobowy, świadczący o nieprawidłowym obniżeniu napięcia mięśniowego ( hipotonia patologiczna).

 9. Odruchy niemowląt odruch źrenicowy polegający na zwężeniu źrenicy pod wpływem światła( jedno z badań diagnostycznych, źrenice nie reagujące na światło) odruch mrugania, czyli zamkniecie powiek pod wpływem dotknięcia rogówki, odruchy pokarmowe np. odruch wydzielania śliny, ssania. np. odruch Babińskiego, który polega na tym, ze przy podrażnieniu podeszwy stopy duży palec podnosi się do góry. Odruch ten w okresie niemowlęctwa zanika. odruch chwytny- przy dotknięciu jakimś przedmiotem wewnętrznej powierzchni dłoni noworodka dłoń zaciska się mocno, i nie puszcza przedmiotu.odruch toniczno-szyjny- gdy noworodek leży na wznak i przekręcimy mu główkę w prawo to prawa ręka wyprostuje się, a lewa się kurczy. Gdy noworodkowi podnosi się główkę w górę to podnoszą się także kończyny i na odwrót, gdy opuszcza się główkę to opuszczają się także kończyny. odruch oczno-karkowy Peipera- gdy silne światło działa nagle na oko noworodka, jego głowa cofa się wstecz, jest zależność miedzy natężeniem światła a cofnięciem głowy.

 10. Odruch MORO inaczej odruch obejmowania- polega na szybkim ruchu wyprostnym kończyn górnych z szeroko rozstawionymi palcami, i równie szybkim ich zgięciu w stawach łokciowych i przyciśnięciu ich do piersi z zaciśniętymi pięściami. ( zanika ok. 6 miesiąca życia).


Pobierz dokument
sciaga.psychologia.studia.wsr.fizjoterpia.rok.doc
Rozmiar 57 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PRZYKúADOWE PYTANIA I ZAGADNIENIA NA PSYCHOLOGIE3 (1), STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II,
BOL i MIESNIE . psychologia, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, Psychologia, Nowy folder
Materiały do psychologi stocer, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, Psychologia, Nowy fold
sciaga biochemia[1], STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr 1, Semestr I, Biochemia, Wykłady
Ćwiczenia kształtujące kończynę górną i tułów z piłką, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II,
Pierwsza pomoc (2), STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, Pierwsza pomoc
FIZJOLOGIA!, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, SESJA - notatki z poprzednich lat, FIZJOL
Ćwiczenia kształtujące ręce i tułów w pozycji leżącej, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II,
fizjo, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, SESJA - notatki z poprzednich lat, FIZJOLOGIA,
pytania z fizjo, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr II, SESJA - notatki z poprzednich lat, FI

więcej podobnych podstron