Mój, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Sieci Ciepłownicze, Projekt, Projekt

Pobierz dokument
moj.is.tokarzewski.27.06.2016.vi.semestr.cowig.doc
Rozmiar 74 KB

II. Obliczenia

1. Sporządzenie bilansu mocy cieplnej i obliczenie strumienia masy nośnika ciepła

Bilans mocy cieplnej

Bilans mocy cieplnej dla wszystkich odbiorców sporządzono sumując zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o. i c.w u. dla wszystkich budynków:

∑Q = n · (QCO + QCWU) = 12 · (130 + 160) = 3,48 MW

Strumień masy

Strumień masy nośnika ciepła dla każdego z budynków obliczono korzystając z zależności:

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
- zapotrzebowanie mocy cieplnej budynku dla potrzeb centralnego ogrzewania,

Cp - ciepło właściwe wody 4,2 kJ/kgK,

0x01 graphic
- różnica temperatur nośnika ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania.

0x01 graphic

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
- zapotrzebowanie mocy cieplnej budynku dla potrzeb ciepłej wody użytkowej,

0x01 graphic
- różnica temperatur nośnika ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej.

0x01 graphic

0x01 graphic

2. Obliczenie średnic i strat ciśnienia w przewodzie głównym sieci

Średnice dobrano na podstawie obliczonej wartości strumienia masy nośnika ciepła w poszczególnych działkach. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli.

Nr działki

DN

Gc

dz/Dz

v

Lrz

Lz

Lc

R

p

Uwagi

 

mm

kg/s

mm

m/s

m

m

m

kPa/m

kPa

 

MAGISTRALA

1

65

1,61

76,1/140

0,47

28

0,9

28,9

0,050

1,45

zasuwa + łuk + trójnik rozpływ + zwężka

2

80

3,22

88,9/160

0,64

42

0,2

42,2

0,075

3,17

trójnik rozpływ + zwężka

3

100

4,83

114,3/200

0,65

96

0,7

96,7

0,060

5,80

zasuwa + trójnik rozpływ

4

100

6,44

139,7/225

0,85

26

2,1

28,1

0,105

2,95

2 łuki + trójnik rozpływ + zwężka

5

125

8,05

168,3/250

0,69

40

1,0

41,0

0,050

2,05

zasuwa + trójnik rozpływ

6

125

9,66

219,1/315

0,83

22

1,3

23,3

0,075

1,75

łuk + trójniki rozpływ

7

125

11,27

76,1/140

0,97

106

1,1

107,1

0,100

10,71

zasuwa + trójnik rozpływ + zwężka

8

150

19,32

76,1/140

1,13

37

1,0

38,0

0,110

4,18

zasuwa

 

 

 

 

 

 

 

 

suma

32,05

 

ODGAŁĘZIENIE

9

65

1,61

76,1/140

0,47

17,5

4,6

22,1

0,050

1,11

zasuwa + łuk + trójnik rozpływ

10

80

3,22

76,1/140

0,64

111

0,8

111,8

0,075

8,39

łuk + trójnik rozpływ + zwężka

11

100

4,83

76,1/140

0,65

75,5

1,6

77,1

0,060

4,63

zasuwa + łuk + trójnik rozpływ

12

100

6,44

88,9/160

0,85

8

0,3

8,3

0,105

0,87

trójnik rozpływ + zwężka

13

125

8,05

0,69

69

8,6

77,6

0,050

3,88

zasuwa + łuk + trójnik rozpływ

suma

18,87

4


Pobierz dokument
moj.is.tokarzewski.27.06.2016.vi.semestr.cowig.doc
Rozmiar 74 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania z I kolosaw, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Sieci Ciepłownicze, Ćwiczenia, Kol
Wzor opisu do projektu - sem 6 a, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspomagan
Wzor opisu do projektu - sem 6, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspomaganie
Wzor opisu do projektu - sem 6 pw mw, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspom
KWP 6 sem Andruszkiewicz Biedrzycka Płochocki Pyra, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Kom
Nieścior, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad IV fluid, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
pytania teoria, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, KOLOKWIUM
Rysunek1, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad Va Turbiny Gazowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródł
Sprzężenie zwrotne, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, Reszt
Sciągi na egzamin, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYKŁAD
Wykład1c, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład 3C, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład Icz.2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Vb Turbiny Gazowe materiały, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zr
Konflikt2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Dylematy, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady

więcej podobnych podstron