FARMA 2010, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia kliniczna

Pobierz dokument
farma.2010.medycyna.sum.katowice.v.rok.doc
Rozmiar 56 KB

 1. Amiodaron działanie- wszystkie ( kanały sodowe, potasowe, wapniowe, rec B)

 2. Podobieństwo w mechanizmie przeciwarytmicznego działania sotalolu i amiodaronu wynika z działania

  1. Skracającego czas trwania potencjału czynnościowego

  2. Zwiększającego czas trwania potencjały czynnościowego

  3. Braku wpływu na czas trwania potencjału czynnościowego

  4. Pobudzania ośrodkowych receptorów alfa-2-adrenergicznych

  5. Ośrodkowej stymulacji nerwu błędnego

 1. Wskazania do B-adrenolityków - nadciśnienie + nadczynność tarczycy

 2. Nieprawda, że Mizoprostol - działa p/bólowo

 3. Wzrost wydzielania pepsynogenu i jednocześnie spadek wydzielania Hcl powodują - cholinolityki

 4. Który z objawów nie jest charakterystyczny dla zatrucia atropiną:
  A. światłowstręt
  B. szybkie tętno
  C. zaczerwienienie skóry
  D. biegunka
  E. suche śluzówki

 5. Antagonistą trombiny jest:
  a) abciksimab
  b) tiklopidyna
  c) streptokinaza
  d) witamina K
  e) argatroban

 6. Lek przeciwskazany w jaskrze - klemastyna

 7. Paracetamol w odróżnieniu od diklofenaku nie posiada działania:

A. przeciwzapalnego
B. przeciwbólowego
C. przeciwgorączkowego
D. paracetamol posiada wszystkie wymienione działania
E. nie ma różnic pomiedzy w/w lekami w działaniu farmakologicznym

 1. Najmniejsze powinowactwo do COX 1 ma
  A. diclofenac/paracetamol
  B. ibuprofen
  C. nabumeton
  D. piroksykam
  E. naproksen

 2. Buprenorfina - podawana podjęzykowo + wywołuje mniejsza zależność

 3. Morfina w dawkach przeciwbólowych powoduje - wzrost wydzielania ADH

 4. 10 mg prednizonu to ile metyloprednizolon - 8mg

 5. Tramadol - odpowiada działaniu pentazocyny

 6. Stan stacjonarny osiągamy:
  A. po pierwszym podaniu
  B. po 2 czasach poltrwania,
  C. 3-5 okresów półtrwania
  D. 10

 7. Nieprawda, że nalokson - działa 12 godzin

 8. Naltrekson - podawany do ustnie + po detoksykacji

 9. Pentazocyna - działanie porównywalne do morfiny

 10. Główne działanie leków przeciwhistaminowych - przeciwobrzękowo + przeciwświądowo

 11. Różnica między lekami I, a II generacji przeciwhistaminowych

a)są mniej matabolizowane w watrobie,

b)cetyryzyna i loratydyna mogą być stosowane u ciezarnych,

c) a i b

 1. Rozpadowi komórek tucznych i granulocytów zapobiega:
  a) loratydyna
  b) ketotifen
  c) zileuton
  d) montelukast

 2. Zileuton - ham 5-lipooksygenazę

 3. Działanie inh LT4 - wszystkie

 4. jak skopolamina wplywa na podawany lek

 5. Jak wpływa na metabolizm IPP - hamuje wchłanianie indometacyny

 6. Ochronnie na wątrobę działa - silimaryna

 7. Środek przeciwbiegunkowy i środek konserwujący to - bajkalina

 8. Ziołowy preparat przeciwdepresyjny - hipercyna

 9. Jaki lek jest wydzielany przez gruczoły oskrzelowe w postaci czynnej - gwajakol

 10. Środek ulegający aktywacji w oskrzelach (ulega aktywacji dopiero w tkance płucnej pod wpływem esteraz tkanki płucnej) - cyklezonid

 11. Wzrost wydzielania surfaktantu powodują - ambroksol + bromheksyna

 12. B-blokery są przeciwskazane w :

a)nadciśnieniu wrotnym

b)nadciśnieniu płucnym

c)drżeniach

 1. Hiperkaliemie powodują:

a) jakiś -pryl

b) ketokonazol

c) heparyna

d)wszystkie

 1. Hipokaliemie powoduje - fenoterol

 2. Selektywni agoniści receptora B2 to wszystkie wymienione za wyjątkiem:
  a) terbutalina
  b) salmeterol
  c) formoterol
  d) izoprenalina
  e) salbutamol

 3. Lek przedłużający i jednocześnie polepszający jakość życia - B-adrenolityk

 4. N-acetylo - 4- fenylochinoimina jest hepatotoksycznym metabolitem - paracetamol

 5. Tkankowe inhibitory ACE występują w :

a) płuca

b)nerki

c) ściana naczyń oporowych

d) wszystkie

 1. Glikokortykosteroidy stosowane w : RZS + Crohn

 2. W patogenezie osteoporozy posteroidowej udziału nie bierze:
  a) blok konwersji 1,(OH)D3 w 1,25(oH)2D3
  b) działanie kalciuretyczne
  c) hamowanie wchłaniania wapnia
  d) indukcja cytokin m.in IL-6

e) zahamowaniem anabolicznego dzialania anrogenow

 1. Tyreostatyki powodują

a)agranulocytozę

b)bóle kostne

c)uszkodzenie wątroby

d)a+c

e)wszystkie

 1. Sole złota wykorzystywane są w leczeniu:
  a) postępującej próchnicy
  b) osteoporozie
  c) bielactwie
  d) reumatoidalnym zapaleniu stawów

 2. Aktywny składnik sulfosalazyny - kwas 5-aminosalicylowy

 3. Działanie na H.pylori - sole bizmutu

 4. wskazania do stosowania kwasów omega-3 - wszystko

 5. Kwasy omega 3 nie powodują - wzrostu pobudliwości błon komórkowych

 6. Działanie prokinetyczne wykazuje - metoklopramid

 7. Kwas urodeoksycholowy - chyba wszystkie (działa prokinetycznie , żólciotwórczo, obniża poziom cholesterolu)

 8. Antybiotyk o działaniu prokinetycznym - erytromycyna

 9. metoklopramid przeciwymiotnie działa na receptory - serotoninowe 5-HT3

 10. metoklopramid przeciwymiotnie działa na receptory - serotoninowe 5-HT3

 11. Działanie niepożadanym bifosfonianów nie jest - złogi w rogówce

 12. Przerost dziąseł powoduje - fenytoina

 13. Która penicylina ma najdluzsze działanie:
  a)penicylina prokainowa
  b) benzylpenicylina benzatynowa
  c) amoksycyklina
  d) fenyloaminopenicylina
  e) amoksycylina z kw klawulanowym

 14. Glikozydy wpływ na EKG -

a) wydłużenie PQ
b) skrócenie QT
c) obniżenie ST
d) wszystkie prawidłowe

 1. Karbenicyliny -

A. dzialaja na P.aeruginosa,
B. nie dzialaja na enteroccocus,
C. nie działają/działają na Acinetobacter
D. aib prawidlowe
E. wszystkie prawidłowe

 1. Tigacylina nie działa na :

a)MRSA

b)enterokoki

c)P.aeruginosa

d)Acinetobacter

 1. Do zwiększenia stężenia kwasu moczowego moze dojsc po zastosowaniu:
  a) losartanu
  b) chlortalidonu
  c) fenofibratu
  d) A I C
  e) brak

 2. Obrzęki powoduje - rosiglitazon

 3. Wzrost masy ciała powoduje - poch.sulfonylomocznika + rosiglitazon

 4. Po zastosowaniu doustnych leków przeciwcukrzycowych stężenie insuliny zmalało, zastosowano :

A.pochodne sulfonylomocznika

B.metforminę

C.akarbozę

D.glitazony

E.B i D

 1. Gdy B-blokery są przeciwskazane zastosujesz - iwabradyna

 2. Środek hamujący tiolazę 3-ketoacyloCoA - ranolazyna

 3. Do następstw długotrwałego podawania nitratów należą:
  A. wzrost objętości osocza
  B. wzrost stężenia izoprostanów naczyniozwężających
  C. uszkodzenie śródbłonka
  D. wzrost aktywności mataloproteinaz
  E. wszystkie prawidłowe

 4. Mechanizm dzialania Teofiliny
  a) Hamuje fosfodiesteraze
  b) Hmuje gormadzenie Ca w komorkach
  c) hamuje degranulacje mastocytow
  d) Blokuje rec. Adenozynowe A1, A2
  e) ABCD

 5. Jaki lek nie wykazuje PEA :

a) cefalosporyna III gen

b) aminoglikozydy

c)fluorochinolony

 1. Selektywne działanie na naczynia mózgu wykazuje - nimodypina

 2. Lek nie wykazujący spadku ciśnienia - amlodypina + nitrendypina

 3. Korzystne działanie inhibitorów kanałów Ca2+ to - wykazują obojetność metaboliczną

 4. Dziurawiec -

a) induktor CYP3A4
b) inhibitor CYP

 1. Najsilniejsze działanie wypierające z połączeń z białkami ma:
  - NLPZ

 2. Co zastosujesz w leczeniu przełomu poneuroleptycznego - dantrolen

 3. Co nie należy do działań sibutraminy - biegunki

 4. Orlistat jest:
  A. lekiem stosowanym w leczeniu kacheksji
  B. inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny
  C. inhibitorem wychwytu zwrotnego dopaminy
  D. inhibitorem lipaz żołądkowo-jelitowych
  E. antagonistą receptora kannabinowego

 5. Wpływ na lp(a) wykazuje - kwas nikotynowy

 6. Statyny powodują - spadek LDL o 20-50%

 7. Rymonabant - rec endokanabinoidowy

 8. Rynmonabant -

a)wyrost adiponektyny

b) wzrost HDL

c) a i b

 1. Gliptyny nie wpywaja na - opróżnianie żoładka

 2. Waptany:
  a) blokery receptora dla ANG II
  b) stosowane w hiponatremii hiperwolemicznej
  c) punkt uchwytu w kanaliku bliższym
  d) B+C

 3. W jakim miejscu działają diuretyki oszczedzajace potas

A. kanaliki zbiorcze,
B. część korowa kanalików dalszych,
C.
D. ab
E.

 1. Diuretyki pętlowe i tiazydowe różnią się wpływem na :
  A. potasu
  B. wapnia
  C. sodu
  D. glukozy
  E. B i C

 2. Działanie na NO- nebiwolol

 3. Inhibitory ACE - wzrost prostacykliny + wzrost NO

 4. Aliskiren - wszystko (chodziło o wpływ na reninę, angiotensynę i takie tam ;) )

 5. Temisartan - wzrost reniny

 6. Lek przeciwrzodowy powodujący retencję sodu i wody - lukrecja

 7. Gliflozyny - wzrost wydzielania sodu + działają w nerce

 8. Nieselektywnie na D1 i D2 działa - pergolid

 9. Rozkurcz naczyń powoduje - indapamid

 10. Do leków α - adrenolitycznych zaliczamy:
  A. fenoksybenzaminę
  B. fenylefrynę
  C. fentolaminę
  D. fenoterol
  E. A i C

 11. Lek przeciwpadaczkowy powodujący osteomalację - fenytoina

 12. Lek przeciwpadaczkowy powodujący kamicę nerkową - zanisamid

 13. Czego nie powoduje fenytoina :

a)niedokrwistość megaloblastyczna

b)limfadenopatia

c)białaczka

d)niedobór kwasu foliowego

e)hepatosplenomegalia

 1. Leukopenie powoduje - karbamazepina

 2. Nieprawda, że ranelinian strontu - hamuje osteoprotegrynę

 3. Leczenie Mycoplazma pneumonie - azitromycyna

 4. Drżenia, tachykardia, zab akomodacji to działania niepożądane - imipramina

 5. Zespół serotoninowy (były wymienione objawy) i co powoduje? - jakiś SSRI

 6. Wzrost litogenności żółci powoduje -

A.lewotriacetam,

B. chlorpromazyna, karbamazepina,

C. fenytoia,

D. felbamat

 1. P/wskazania do stosowania diltiazemu:
  a) zespół WPW
  b) niewydolność krążenia
  c) bradykardia
  d) rzadna
  e) wszystkie

 2. Leki stosowane w zakażeniu HBV:

a)interferon alfa

b)lamiwudyna

c)infliksimab

d)a+b

e)wszystkie

 1. Lek stosowany w zakażeniu CMV - gancyklowir

 2. Który cytostatyk powoduje spadek odruchów, wpływa na mięśnie, obniżenie czucia :

a)cisplatyna

b)winkrystyna

c)winblastyna

d)metotreksat

 1. Hiperprolaktynemia - cimetydyna + metoklopramid

 2. Ezetimib hamuje w jelicie absorbcję cholesterolu :

A. pochodzenia pokarmowego

B. z żółci

C. Ai B

D. tylko u chorych na cukrzycę

E. tylko przy jednoczesnym podawaniu statyn

 1. Inhibitor oksydazy ksantynowej - allopurinol

 2. Pochodne sulfonylomocznika przeciwskazane w :

a)ciąży

b)sepsie

c)niewydolności trzustki

d)wszystkie

 1. Związek aktywny w pochodnych alkaloidów sporyszu to - ergotiamina

 2. Przewlekła estrogenoterapia może spowodować wystąpienie:
  a) choroy wenookluzyjnej
  b) zespołu Budda-Chariego
  c) peliozę

d.) gruczolaka wątroby

e )wszystko

 1. Zastosowanie raloksyfenu w terapii osteoporozy jest związane ze zwiększonym ryzykiem:
  A. zakrzepicy żył głębokich
  B. raka endometrium
  C. raka sutka
  D. A i B
  E. A,B,C

 2. Drżenia mięśniowe jest efektem długiego działania - salbutamol

 3. Metylodigoksyna - dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego, słabo wiąże się z białkami krwi

 4. Głównymi działaniami niepożądanymi beta-adrenolityków są:

a) zmęczenie

b) bradykardia

c) zaburzenia potencji

d) wszystkie

 1. Przeciwskazanie do stosowania nitrogliceryny -

a)zawał prawej komory

b)przerost prostaty,

c)jaskra,

d)A+C,

e)A+B+C

 1. Glitazary działają na - PPAR alfa + PPAR gamma

 2. Karwedilol -

a) alfa adrenolityk
b) beta adrenolityk
c) bloker AT1
d) A+B
e) wszystko

 1. Cefoperazon i cefamandol - reakcja disulfiramowa


Pobierz dokument
farma.2010.medycyna.sum.katowice.v.rok.doc
Rozmiar 56 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
farmakologia kliniczna 2010, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia kliniczna
farmakologia kliniczna 2010 odpowiedzi, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia kliniczna
farma kliniczna terapia statynami, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia kliniczna
EGZAMIN FARMAKOLOGIA 2011, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia kliniczna
FK112, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia kliniczna
farmakologia-kliniczna2009, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia kliniczna
Farmakologia2012pierwszytermin, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia kliniczna
FARMAKOLOGIA KLINICZNA WYDZIAŁ LEKARSKI Katowice, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia klini
Farmakologia kliniczna 2008, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia kliniczna
Farmakologia 2014v3 - uzupelnione, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia kliniczna
TEST FARMAKOLOGIA KLINICZNA 2008, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia kliniczna
FO122, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Farmakologia kliniczna

więcej podobnych podstron