to jest to, Gry i zabawy ruchowe1, KONSPEKT LEKCJI GIER I ZABAW

Pobierz dokument
to.jest.to.gry.i.zabawy.ruchowe1.konspekt.lekcji.doc
Rozmiar 45 KB

KONSPEKT LEKCJI GIER I ZABAW

Temat: Gry i zabawy ruchowe.

Cele główne:

U - Nauka nowych gier i zabaw.

S - Rozwijanie szybkości lokomocyjnej, spostrzegawczości

W - Różnica między współzawodnictwem, a współdziałaniem.

P - przestrzeganie reguł gier i zabaw

Miejsce: Boisko szkolne.

Czas:45min

Liczba ćwiczących 11

Przybory: Szarfy w liczbie uczniów (4 kolory), 4 woreczki, 4 skakanki, 4 piłki siatkowe.

Prowadzący: Paweł Hebda 10.09.2007

Tok lekcyjny

Treści

Interpretacja

Uwagi

I część

Organizacja

zajęć

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, podanie zadań lekcji

Dwuszereg

0x08 graphic
Zabawy: ożywiająca oraz orientacyjna

„Zbiórka według koloru szarf” - dzieci rozbiegają się po wyznaczonym terenie na określone sygnały dźwiękowe, ustawiają się w rzędzie, szeregu, parami. Zespół, który najlepiej wykona zadanie, wygrywa.

„Znajdź swój kolor”- dzieci swobodnie biegają. Na sygnał „stój” zatrzymują się i zamykają oczy. Nauczyciel w tym czasie szybko 4 woreczki w kolorze szarf, a następnie woła „znajdź swój kolor”. Dzieci biegną do swojego woreczka tworząc staranne kółko. Kto szybciej i lepiej wykona zadanie, wygrywa.

W- nauczyciel podaje uwagi o korzyściach współpracy dla uzyskania lepszego wyniku.

S- szybkość lokomocyjna, refleks, spostrzegawczość.

Rozdanie szarf.

4 zespoły.

II częsć

Gra bieżna

„Wyścig z linką”-

Dzieci ustawione w 4 rzędach. Każde dziecko w rzędzie chwyta linkę. Na sygnał prowadzącego całe rzędy obiegają ustawione przed nimi pachołki i wracają na swoje miejsca. Wygrywa ten zespół, który pierwszy ustawi się tak jak na początku.

W- nauczyciel daje uwagi na temat współpracy (co należy robić, a czego unikać).

S- szybkość lokomocyjna

Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo biegających.

Gra rzutna

„Wąż w kole”-

0x08 graphic

„Wyścig piłek z rzutem”

Ćwiczący z trzech rzędów tworzą koło, czwarty węża. Na sygnał prowadzącego stojący na obwodzie podają sobie piłkę, starając się trafić ostatniego z rzędu. Wąż w kole tak się porusza, aby nie dopuścić trafienia ostatniego z rzędu. Po kilku minutach następuje zmiana środkowych. Zespół, który więcej razy trafi w węża i tworząc węża najmniej straci, wygrywa.

Dzieci w swoich rzędach. Na sygnał nauczyciela pierwsze dziecko z każdego rzędu wykonuje 1-4 kroki i rzuca piłkę o siatkę (płot), tak, aby ją złapać i podać następnemu. Zespół, który poprawnie i najszybciej wykona zadanie, wygrywa.

Dzieci w swoich zespołach przez kilka minut swobodnie bawią się piłką.

W- nauczyciel ocenia Obrą współpracę przy rozwiązywaniu zadania.

S- szybkość, spostrzegawczość.

W- nauczyciel informuje o korzyściach zastosowania właściwej współpracy.

S- szybkość reakcji.

III część

Uspokojenie organizmu

0x08 graphic

Czynności organizacyjno - wychowaw.

W siadzie skrzyżnym ręce na kolanach wykonujemy głębokie wdechy i wydechy.

Zbiórka, podsumowanie zajęć, omówienie lekcji i pożegnanie.

Na obwodzie koła

Dwuszereg


Pobierz dokument
to.jest.to.gry.i.zabawy.ruchowe1.konspekt.lekcji.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
to jest to, KONSPEKT Z KOSZA, KONSPEKT LEKCJI GIER I ZABAW RUCHOWYCH
to jest to, KONSPEKT z nogi 11111111, KONSPEKT LEKCJI GIER I ZABAW RUCHOWYCH
to jest to, KONSPEKTz piłki nożnej, KONSPEKT LEKCJI GIER I ZABAW RUCHOWYCH
to jest to, KONSPEKT Z GIER ZESPOŁOWYCH, KONSPEKT LEKCJI GIER I ZABAW RUCHOWYCH
zabawy i gry, Gry i zabawy rzutne, KONSPEKT LEKCJI: 29
gry i zabawy ruchowe konspekt AKKFHPQ7RXWCZINENEAQ2KEIRMPECF4ATHIZFEQ
Gry I Zabawy Ruchowe Konspekt
KONSPEKT LEKCJI Z GIER I ZABAW RUCHOWYCH doc
Konspekt lekcji z gier i zabaw ruchowych
Konspekt lekcji z gier i zabaw ruchowych4 doc

więcej podobnych podstron