SF uondk, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły

Pobierz dokument
sf.uondk.bhp.i.ppoz.przygotowanie.do.szkolen.doc
Rozmiar 28 KB

OŚWIADCZENIE O NIEPODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ

Ja, niżej podpisany, zatrudniony w firmie

oświadczam, że zgodnie z klauzulą dotyczącą konkurencji, po rozwiązaniu umowy o pracę, bez względu na jej

przyczyny, nie będę prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez firmę,

jej prawowitych właścicieli lub prawnych pełnomocników.

Wyrażenie „nie będę prowadzić działalności konkurencyjnej” oznacza, że nie będę posiadać firmy

prowadzącej identyczną lub podobną działalność, jak również nie podejmę pracy w firmie o podobnym

profilu, ani nie będę działać w imieniu takiej firmy.

Klauzula dotycząca konkurencji zachowuje ważność przez okres

lat od daty rozwiązania umowy o pracę.

W przypadku niedotrzymania niniejszego warunku zobowiązuję się zapłacić odszkodowanie w wysokości

Podpisano --> dnia:[Author:SF]

(podpis pracownika)

© www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: biuro@signform.pl, tel. (0-22) 337-11-51, fax: (0-22) 337-11-52

Przykładowa data: 18-05-2001


Pobierz dokument
sf.uondk.bhp.i.ppoz.przygotowanie.do.szkolen.doc
Rozmiar 28 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SF uruzw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
SF fp, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
SF urubw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
przyjecie-oferty-pracodawcy-porozumienie-stron, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i t
wniosek-o-obnizenie-wymiaru-pracy-po-macierzynskim, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma
udzielenie-urlopu-macierzynskiego, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pier
wniosek-o-ulrop-wypoczynkowy-dla-pracownika-niepelnoetatowego, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń,
wycofanie-wniosku-o-urlop-wychowawczy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam
wniosek-o-pozbawienie-zmniejszenie-zwiekszenie-premii, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pi
wniosek-o-urlop-na-zadanie, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
oswiadczenie-o-przyznaniu-premii, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierd
wypowiedzenie-zwolnienie-grupowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierd
wypowiedzenie-skrocony-okres-zwolnienie-grupowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i
OSP Pytania egzaminacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji, BHP i PPOŻ przygotowanie
ppoż, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ

więcej podobnych podstron