Ukwiecanie klasy, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2

Pobierz dokument
ukwiecanie.klasy.nauczanie.zintegrowane.doc
Rozmiar 36 KB

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data: 18.09.2009r.

Ośrodek tematyczny: W naszej klasie

Temat dnia: Ukwiecanie klasy.

Cel główny: Poznanie czynników warunkujących wzrost i rozwój roślin.

Cele operacyjne:

Uczeń:

- wie, czego roślina potrzebuje do życia,

Metody pracy:

- pogadanka,

Formy pracy:

- indywidualna jednolita,

Środki dydaktyczne:

- model z kartonu pokazujący dziesiątkowy system zapisywania liczb, magnetofon, płyta CD.

Ogniwa lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Środki dydaktyczne

Uwagi

Część wstępna

1.Czynności organizacyjno- porządkowe

Wita się z uczniami, sprawdza obecność.

Witają się z nauczycielką.

Część główna

Realizacja tematu.

Prosi uczniów o obejrzenie kwiatów w klasie i opisanie charakterystycznych cech wyglądu.

Poleca opisanie jednej wybranej rośliny doniczkowej i rozpoznanie pozostałych.

Omawia czynniki warunkujące prawidłowy wzrost i rozwój roślin.

Czyta opowiadanie pt. „Pelargonia” i prosi o wyodrębnienie postaci i zdarzeń.

Poleca wyjaśnić zwroty: „ polegać na kimś” i zawieść się na kimś”.

Przydziela uczniom role i prosi o przeczytanie opowiadania.

Proponuje zabawę ruchową z muzyką, która zmienia nagle charakter.

Prosi o zajęcia miejsca w kręgu i prowadzi rozmowę nt. różnych sposobów ukwiecania klasy.

Prosi o zapisanie zdań o pelargonii.

Oglądają kwiaty, wypowiadają się swobodnie nt. charakterystycznych cech wyglądu.

Opisują wybraną roślinę i próbują rozpoznać pozostałe, następnie sprawdzają poprawność na odwrocie kartoników.

Słuchają i zapisują najważniejsze czynniki warunkujące wzrost i rozwój roślin.

Słuchają czytanego przez nauczyciela opowiadania i wyodrębniają postacie i zdarzenia.

Swobodne wypowiedzi dotyczące zwrotów.

Czytają tekst z podziałem na role.

Improwizują ruchy ogrodnika i kowala przy nagle zmieniającej się muzyce.

Zajmują miejsca na dywanie i wypowiadają się swobodnie nt. różnych sposobów ukwiecania klasy.

Układają i zapisują zdania o pelargonii.

Magnetofon, płyta CD

Model pokazujący dziesiątkowy system zapisywania liczb.

Podsumowanie i zakończenie

Nauczycielka podsumowuje pracę dzieci, dziękuje za piękną pracę na lekcji. Żegna się z uczniami

Żegnają się z nauczycielką.

opracowała:

Wioleta Dudzińska

1


Pobierz dokument
ukwiecanie.klasy.nauczanie.zintegrowane.doc
Rozmiar 36 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Dary Nowego Roku, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
W krainie baśni, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warzywa, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Święto Niepodległości, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
światło i cień, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Przyszła do nas jesień, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
W oczekiwaniu na zimę, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Zrozumiałem, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
pory dnia i roku, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warzywa przez cały rok, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
gołąb pocztowy, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
notatka kasia jóźków, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warszawa w legendzie, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
notatka jola, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Droga do szkoły-konspekt, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
drzewa i krzewy owocowe, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Pamiętamy o tych, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2

więcej podobnych podstron