ADHD- metodyka, Różnice, Metodyka pracy korekcyjno - kompensacyjnej

Pobierz dokument
adhd.metodyka.roznice.metodyka.pracy.doc
Rozmiar 42 KB

ADHD (Attention Deficit Hiperactivity Disorder), czyli nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami koncentracji uwagi.

Objawy:

9 objawów zaburzenia uwagi

5 objawów nadruchliwości

4 objawy impulsywności

Rozpoznanie ADHD według DSM- IV

Zaburzenia uwagi

Nadruchliwość + Impulsywność

Rozpoznanie

6-9 objawów

0-5 objawów

ADHD, podtyp z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi

0-5 objawów

6-9 objawów

ADHD, podtyp z przewagą nadruchliwości i impulsywności

6-9 objawów

6-9 objawów

ADHD, podtyp mieszany

0-5 objawów

0-5 objawów

Brak rozpoznania

Rozpoznanie wg. ICD- 10:

Do postawienia rozpoznania potrzebne jest stwierdzenie minimum:

6 objawów zaburzeń uwagi

3 objawów nadruchliwości

1 objawu nadmiernej impulsywności

ZAHAMOWANIE PSYCHORUCHOWE

Zahamowanie psychoruchowe

to zespół zaburzeń dynamiki procesów nerwowych polegający na obniżeniu ogólnej aktywności dziecka wyrażającej się trudnością w nawiązywaniu kontaktów społecznych i lękliwością.

M.Chłopkiewicz klasyfikuje dzieci zahamowane psychoruchowo w następujące kategorie:

  1. Zmotywowane - napięte:

Charakteryzuje przesadna skrupulatność i staranność w wykonywaniu zadań. Niepewne swoich umiejętności zbyt mocno przeżywają sytuacje, gdy nie są w stanie wykonać zadania. Zazwyczaj są bardzo silnie związane z matką, lęk przed rozstaniem z nią jest powodem niechęci uczęszczania do szkoły i lęku przed szkołą. Sprawiają wrażenie nieustannie napiętych i niespokojnych. Stronią od nowych osób, nowych sytuacji, ponieważ powodują one, iż dzieci te stają się ciche, lękliwe i wycofane

  1. Podporządkowane - uległe:

Są one małomówne, grzeczne, posłuszne, często oceniane jako koleżeńskie i uczynne. Ich nieśmiałość, lękliwość ujawnia się szczególnie w kontaktach z osobami dorosłymi.
Słaba więź z matkami (matki wymagające i represyjne).Dzieci nieufne.

  1. Z obniżoną samooceną - zrezygnowane:

Cechą charakterystyczną tych dzieci jest bierność zarówno w domu, jak i w szkole. Mają poczucie niskiej wartości, nie wierzą w swoje możliwości oraz umiejętności. Są apatyczne, powolne, przygnębione, płaczliwe. Bardzo wrażliwe na drobne nawet przejawy dezaprobaty i odrzucenia ze strony innych osób, bezradne. Rodzice - nadmiernie krytyczni, odrzucający, z jawną postawą dezaprobaty i deprecjonowania wartości dziecka.

  1. Nadwrażliwe - asteniczne:

Są bardzo skryte, powściągliwe, nie ujawniające swoich uczuć. Najlepiej czują się we własnym towarzystwie, męczy je hałas i ruchliwość otaczających rówieśników. Często izolują się od kontaktów z innymi. Pochodzą z rodzin rozbitych, matki są neurotyczne - lękowe.

Objawy zahamowania psychoruchowego:


Pobierz dokument
adhd.metodyka.roznice.metodyka.pracy.doc
Rozmiar 42 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt wg Herdy, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
Metoda SI - notatka, metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
Metoda Dobrego Startu, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
Egzamin metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce matematykix
18 strukr wyrazowych(1), metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
WZORY I OBRAZKI Frosting i Horne, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
Kolokwium metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
METODA NAPRZEM. UKŁ. I ROZW. ZAD. TEKST(1), metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
Wyklady kor-kom Ania, Nauczanie początkowe, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi ze sp
Lateralizacja, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
05 TESTY OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
Wyklady KOR-KOM, Nauczanie początkowe, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi ze specyfi
Wertykalna metoda czytania i pisania, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
METODA KEPHARTA, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
Konspekt wg Herdy, Studia, Uczelnia, Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej
Metoda SI - notatka, metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej

więcej podobnych podstron