elektro zaiczenie laborki, Akademia Morska, I semestr, elektro

Pobierz dokument
elektro.zaiczenie.laborki.akademia.morska.i.doc
Rozmiar 18 KB

1.Opisz wartość bocznika dla następujących wartości : rezestancja amperomierza 3Ω , zwiększamy zakres amperomierza z 3V do 6V  

2. Narysuj układ pomiarowy do wyznaczania indukcyjności cewki i podać zależności z jakich korzystamy (wzory)

3. Narysować trójkąt napięć dla następujących wartości ul=5V , url=2V, uc=3V, ur=5V

4. Narysować charakterystyki mechaniczne wszystkich sposobów regulacji prędkości obrotowej sinika prądu stałego i krótko opisać.

5. Czym różni się silnik klatkowy od pierścieniowego i co z tego wynika.

6. Narysuj przebieg prądu rażenia w trójfazowej sieci okrętowej.

 

1.Oblicz wartośc posobnika/bocznika dla następującyh danych: napięcie zwiękaszamy z 5Vdo 10V rezestancja 1000Ω .

2. Narysować schemat układu pomiarowego i obliczyć pojemność kondensatora (wzory)

3. Narysować trójkąt napięć url=3V, uc=2V, ur=5V, ul=7V .

4. Narysować charakterystyki mechaniczne różnych sposobów regulacji obtów silnika prądu stałego i opisać krótko.

5. Wyjaśnić na czym polega różnica między sinikiem klatkowym i pierścieniowym. Czy się różnią i jak wpływa to na ich charakterystyke.

6. Narysować przebieg prądu rażenia człowieka w sieci trójfazowej okrętowej.

 

1.Narysować sposób podłączenia posobnika i obliczyć Rd dane: Rw= 1000Ω zwiększając zakres woltomierza z 2V do 8V

2 Narysować schemat ukłądu do wyznaczania indukcyjności cewki , podaj wzory.

3. Narysować trójkąt napięć ul=7V, url=3V, uc=5V, ur=2V

4. Narysować charakterystyki prądu stałego i krótko opisać.

5. Napiasać różnice między silnikiem klatkowym i pierścieniowym.

6. Narysuj przebieg prądu rażenia człowieka w trójfazowej sieci okrętowej.

 

1. Narysuj sposób połączenia bocznika i jego rezestancje dla danych z 3A do 15A jeśli wiemy że rezystancja zewnętrzna to 1Ω.

2. Narysuj schemat układu pomiarowego do wyznaczania pojemności kondensatora metodą techniczną  oraz podać zależności 

3. Narysuj trójkąt napięć ul=7V,ur=3V, uc=5V, ur=5V.

4. Narysować charakterystyki mechaniczne różnych sposobów regulacji prędkości obrotów silnika prądu stałego.

5. Narysować charakterystyki mechaniczne różnych sposobów regulacji prędkości obrotów silnika asynchronicznego.

6. Narysować przebieg prądu rażenia człowieka w sieci trójfazowej okrętowej.

         test z zeszłego roku chyba

1. Obliczyć wartość posobnika/bocznika dla następujących danych: napięcie zwiększamy z 5V do 10V. Rezestancja woltormierza 1000Ω. Narysowac schemat połączeń.

2. Nrysuj charakterystyki mechaniczne sposobów regulacji obrotów silnika prądu stałego.

3. Dlaczego występuje problem z rozruchem silnika asynchronicznego. Wymień sposoby rozruchu.

4. Schemat i zasada działania włącznika różnicowo prądowego.

5. Warunki synchronizacji prądnic.

6. Przebieg rażenia człowieka prądem w trójfazowej sieci okrętowej.

 

[ I ]

1)  Narysować sposób podłączenia bocznika i obliczyć jego wartość dla danych: rezystancja amperomierza 2Ω, zwiększamy zakres amperomierza z 3 Ω  do 9Ω.

2) Narysować schemat układu pomiarowego do wyznaczania pojemności kondensatora oraz wypisać wzory.

3) Narysuj trójkąt napięć UL=5V,URL=5V, UC=7V, UR=3V.

4) Dlaczego występuje problem z rozruchem silnika prądu stałego? Napisać jak temu zaradzić.

5) Czym różni się silnik klatkowy od pierścieniowego i co z tego wynika.

6) Rysunek człowieka z jedną ręką w kieszeni. Dlaczego może przeżyć? Rysunek.

 

[ II ]

1) Narysować sposób podłączenia posobnika i obliczyć jego wartość dla danych: rezystancja 3000Ω, zwiększamy zakres woltomierza z 5V  do 15V.

2) Narysuj układ pomiarowy do wyznaczania indukcyjności cewki oraz wypisać wzory.

3) Narysuj trójkąt napięć UL=3V,UR=5V, UC=2V, URL=2V.

4) Narysować charakterystyki mechaniczne różnych sposobów regulacji obrotów silnika prądu stałego i opisać krótko.

5) Czym się różni budowa silnika pierścieniowego od klatkowego.Jak wpływa to na ich charakterystykę.

6) Człowiek z ręką w kieszeni... dlaczego podczas porażenia prądem może przeżyć? Rysunek.


Pobierz dokument
elektro.zaiczenie.laborki.akademia.morska.i.doc
Rozmiar 18 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elektrotechnika - Wstęp do wykładów, Akademia Morska, I semestr, elektro, Test wykład
Informacje wstepne dotyczace przedmiotu, Akademia Morska, semestr 3, Elektrodynamika
Elektrotechnika - Notatka odnośnie pytań na zaliczeniu, Akademia Morska, I semestr, elektro, Test wy
Elektrotechnika - Notatki do zaliczenia, Akademia Morska, I semestr, elektro, Test wykład
Zaliczenie Laborki, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, SEMESTR IV, Części
Aue 1, Akademia Morska, V semestr, AUE laborki
bibek spiral nie dla psa kielbasa, Akademia Morska, semestr 3, Projektowanie i konstrukcja Uządzeń (
wahadlo torsyjne, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratoria
Urządzenia nawigacyjne - Notatka do Kolokwium z wykładów, Akademia Morska, I semestr, urządzenia naw
Pytania na zaliczenie BiSS, Akademia Morska, I semestr, BISS, Audytoria
BiS - wykład 1 sem zaliczenie ściąga, Akademia Morska, I semestr
SPRAWOZDANIE, Akademia Morska, I semestr, Materiały i elementy
1koło20XI2007, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska, egzaminy
laborka 0, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, AUTOMATYLLL, UUTOMAT
Zdefiniowanie pojęcia południka zerowego, Akademia Morska, I semestr, Nawigacja, Wykłady kpt. Ferlac
Opracowanie na kolokwium, Akademia Morska, I semestr, urządzenia nawigacyjne, Test do Gucmy, Urządze
laborka 2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, AUTOMATYLLL, UUTOMAT

więcej podobnych podstron