KARTA OCENY RYZYKA - PN-18002, Ocena ryzyka zawodowego(2)

Pobierz dokument
karta.oceny.ryzyka.pn.18002.ocena.ryzyka.doc
Rozmiar 54 KB

........................................

(pieczęć pracodawcy)

Karta oceny ryzyka zawodowego według Polskiej Normy PN-N-18002:2000
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
,
w skali 5-stopniow
ej na stanowisku........................................

Lp.

Zagrożenie

Działania zabezpieczające, profilaktyczne
i zapobiegające

(bariery)

Prawdopodobieństwo

Ciężkość

następstw

Ryzyko

Ocena

ryzyka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Opracowali:

  1. ................................................................................

  2. ................................................................................

  3. ................................................................................

(data, stanowisko, imię, nazwisko i podpis
- skład zespołu oceniającego)

O ryzyku zostałem poinformowany:

.......................................................................................

(data, stanowisko, imię, nazwisko i podpis)

Zaakceptował:

.......................................................................................

(data, stanowisko, imię, nazwisko i podpis)

1


Pobierz dokument
karta.oceny.ryzyka.pn.18002.ocena.ryzyka.doc
Rozmiar 54 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU WEDŁUG PN wiertacz
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU operator żurawia wieżowego WEDŁUG PN, Dokumenty(1)
Karta oceny ryzyka zawodowego według Polskiej Normy PN N
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU operator żurawia wieżowego WEDŁUG PN
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO K.K, Zarządzanie ZZL studia WAT, I SEMESTR, Bezpieczeństwo pracy i
Karta oceny ryzyka zawodowego
Karta oceny ryzyka zawodowego obsługa walca drogowego, BHP, ORZ, zawody
Karta oceny ryzyka zawodowego stomatolog, Notatki
031 Karta oceny ryzyka zawodowego nauczyciela
Karta oceny ryzyka zawodowego, BHP 1
Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku Maszynista oczyszczalni ścieków, oceny ryzyka zawodowego
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU Kierowca-operator dźwigu samojezdnego , oceny ryzyka zaw
Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy kasjera w hipermarkecie
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU Kierowca operator dźwigu samojezdnego
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY, KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU
karta oceny ryzyka zawodowego elektryk

więcej podobnych podstron