C18.24.05.2015, cv

Pobierz dokument
c18.24.05.2015.cv.doc
Rozmiar 33 KB

C18

C18\TOM III\F295-B-C18-ARC-SPC-3100

W projekcie F295-B-C18-ARC-SPC -3100_PL_R1 punkt 4.10 Warunki ewakuacji podpunkt 29.podana norma jest nie aktualna.

Czy w torach odstawczych muszą być hydranty czy zawory hydrantowe ??

W projekcie F295-B-C18-ARC-LAY-3110_R1 na antresoli jest hydrant Hp-52

W osi 9-10 projektu F295-B-C18-WSS-LAY-3410_R1 zaznaczony jest hydrant HP-52 powinni być chyba HP-25

Skorygować rysunek F295-B-C18-WSS-LAY-3414_R1 hydranty

Skorygować rysunek F295-B-C18-WSS-LAY-3424_R1 hydranty jest HP-25 w osi 11,12

TOM IV\F295-B-C18-FPR-SPC-4100

W projekcie F295-B-C18-FPR-SPC-4100 punkt 2.10 Warunki ewakuacji podpunkt 8 podana nroma jest nie aktualna.

W tym samym projekcie punkt 2.11 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

Elektroenergetycznej jest zapis że wszystkie klapy sterowane są z SSP. Na Centralnym Odcinku II Linii SSP steruje kilkoma klapami od pomieszczeń gaszenia i szafami.

W tym samym projekcie punkt 2.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych jest zapis że ma końcach peronów będą zainstalowane zawory hydrantowe. Na Centralnym Odcinku II Linii na końcach peronów znajdują się hydranty pożarowe HP-75 w szafkach z wyposażeniem.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Należy dopisac że zawory hydrantowe na stacji oraz w tunelu także muszą posiadać sygnalizacje otwarcia.

- W tym samym projekcie punkt 2.12.2 System sygnalizacji pożaru jest zapis że „czujki z wentylatorni V18 będą podłączone do centrali C18. Na Centralnym odcinku II Linii czujki i przyciski pożarowe ROP z wentylatorni V18 powinny być podłączone do C17. I czy sygnał pożarowy musi być wysyłany na 2 stacje C18.

- Brak informacji o stopniach alarmowania czujek i przycisków ROP w częściach publicznych i technicznych.

- W tym samym projekcie punkcie 2.12.10 Integracja systemów bezpieczeństwa Dopisać oBMSie

- W tym samym projekcie punkt 2.15 Wyposażenie w gaśnice i sprzęt ratowniczy podana norma jest nie aktualna.

- W tym samym punkcie jest zapis „Wyposażenie zaworów hydrantowych peronowych Ø 75 w następujący sprzęt

Pożarniczy” powinno być hydrantów pożarowych HP-75. Należy doprecyzować rozdzielacz pożarowy 75/52

Doprecyzowac w którym pom. Ma się znajdować to wyposażenie.\\ dopisać o wóżku.

W tym samym projekcie punkt 3.1 Organizacja alarmowania . Na Centralnym Odcinku II Linii Metra przyciski pożarowe ROP w częściach publicznych są programowane w alarmie I stopnia.

- W tym samym projekcie punkt 3.2.1.1 Sterowanie i monitorowanie jest zapis o przewietrzaniu pomieszczeń gaszenia. Brak informacji jak ma się to odbywać, jak włączać, jak mają działać klapy napowietrzające i wyciągowe.

-W tym samym punkcie opis zadziałania urządzeń w alarmie I i II stopnia należy wysterować jak na . Na Centralnym Odcinku II Linii Metra

- W pomieszczeniach chronionych gazem czujki punktowe stanowią część sytemu SSP i poprzez styki NC/NO wysterowują gaszenie. Więc SSP nie monitoruje alarmu I i II stopnia, tylko uszkodzenia.

W projekcie brak informacji o sygnalizatorach optycznych i akustycznych. W projekcie F295-B-C18-FPR-SPC-4200 są wymienione.

10. sterowanie i monitorowanie zasuw

W przypadku prowadzenia akcji gaśniczej z użyciem wody może dojść do

przekroczenia poziomu cieczy w przepompowniach ścieków co spowoduje

automatyczne uruchomienie zasuw i odcięcie przepływu w wodociągu zasilającym

hydranty wewnętrzne.

Do wszystkiego brak czujek we wszystkich pomieszczeniach

Brak stref

W projekcie TOM IV\F295-B-C18-FPR-SPC-4200 w schemacie blokowym na pętlach dozorowych są wrysowane sygnalizatory optyczne i akustyczne. Brak informacji w częściach opisowych projektu. Czy takie elementy systemu SSP występują ?

Źle narysowany schemat blokowy podłączenia wentylatorni szlakowych.

Nie wrysowany komputer BMS w Zakładowej Służbie Ratowniczej na STP Kabaty.


Pobierz dokument
c18.24.05.2015.cv.doc
Rozmiar 33 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2015 08 20 08 24 05 01
2015 08 20 08 24 05 01
wprowadzenie 24-05-09, Wprowadzenie do psychologii
24 05 2010 B&K, Bazy Danych 10 11 12
zdrowie publiczne( 05 2015 r
LISTA AUT SEO PERFECT dn 24 05 2007
24.05.2010 B&K Bazy Danych 10 11 12
uwarunkowania prawne en, UPE 24.05.2010
geomorfo 4 05 2015
Prawo Karne 24.05.2009r niedziela, IV SEMESTR, Notatki z płyty od Lucyny
Część IV SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Przegrane 2012, Rok 2012, poczta 24.05. Toma
CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, Przegrane 2012, Rok 2012, poczta 24.05. Tomaszów Tablice
cyfra tv układ od 5 05 2015
Fundusze inwestycyjne i emerytalne 11 05 2015
CZĘŚĆ III - WZÓR UMOWY, Przegrane 2012, Rok 2012, poczta 24.05. Tomaszów Tablice
24.05.2011, SGGW, rachunkowość zarządcza
MSI 24.05, Studia, Studia sem IV, Uczelnia Sem IV, MSI
Księżyc 24-03-2015 rok, Dokumenty i opracowania, Astronomia, Moje obserwacje, Obserwacje Księżyca, 2

więcej podobnych podstron