6 Zaburzenia psychiczne – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)

Pobierz dokument
898.doc
Rozmiar 32 KB

Zdrowie publiczne semestr II

Temat 7: Zaburzenia psychiczne - czynniki ryzyka i profilaktyka.

Liczba chorych 15-25% populacji. Opieki psychologicznej wymaga około 10-20% dzieci i młodzieży.

Główne problemy: zaburzenia nerwicowe i depresyjne, pogarszające się samopoczucie psychospołeczne młodzieży (stres, narastająca przemoc, dostępność narkotyków).

Prewencja (profilaktyka) pierwotna - I°

Prewencja (profilaktyka) wtórna - II°

Prewencja (profilaktyka) III°

1


Pobierz dokument
898.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4 Przewlekłe choroby dróg oddechowych – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicz
5 Choroby przemiany materii – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykł
2 Choroby układu krążenia – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykład
3 Nowotwory złośliwe – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady sem
1 Choroby cywilizacyjne i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
8 Wirus HIV i AIDS, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
9 Pielęgnowanie osób z wadą słuchu. Pielęgnacja i obsługa aparatów słuchowych, pracownia zabiegów hi
7 Palenie tytoniu, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
12 Zasady ergonomii, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
Problem chorób układu krążenia - czynniki ryzyka i profilaktyka, Pielęgniarstwo(1)
Pracownia zabiegów higienicznych
Ocena częstości i czynników ryzyka majaczenia po zabiegach kardiochirurgicznych
Pracownia Zabiegow Higienicznych literatura
Rak Jelita Grubego – Czynniki Ryzyka I Profilaktyka SLAJDY
WIEDZA KOBIET PO 40 ROKU ŻYCIA o czynnikach ryzyka i profilaktyce raka piersi
pracownia zabiegów higienicznych
Ewidencja czasu pracy dla każdego pracownika, administracja, prawo pracy, Semestr II
Techniki Proekologiczne - Profile okienne z PCW, Studia, AiR, SEMESTR II

więcej podobnych podstron