PEDAGOGIKA JAKO NAUKA, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów

Pobierz dokument
pedagogika.jako.nauka.st.pedagogika.cwiczenia.doc
Rozmiar 29 KB

  1. PEDAGOGIKA JAKO NAUKA.

Nauka posiada własny przedmiot badań, system pojęciowy, metody badań, teorie opisujące i wyjaśniające przedmiot badań. Natomiast przedmiot badań stanowi kryterium określające rację jej istnienia.

Przedmiotem badan pedagogiki jako nauki jest praktyka edukacyjna/pedagogiczna. Na tą praktykę składa się wiele zjawisk, tj. działanie instytucji edukacyjnych, stosunki międzyludzkie w nich panujące, zmiany zachodzące w ludziach poddanym działaniom edukacyjnym itd. Przedmiot pedagogiki istniał wcześniej niż powstała sama pedagogika naukowa. Zatem nie możemy powiedzieć że pedagogika tworzy praktykę. ( inaczej: przedmiotem badań pedagogiki jako nauki jest praktyka pedagogiczna, albo praktyka edukacyjna, czyli po prostu to wszystko, co dzieje się w instytucjach oświatowych i wychowawczych. A więc to, co dzieje się w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w zakładach resocjalizacyjnych i we wszelkich innych ośrodkach zajmujących się wychowaniem, kształceniem, opieką, czy prewencją)

Pedagogika naukowa pozwala rozpoznać zjawiska edukacyjne, nazwać je, poddać krytycznej analizie. Pozwala zrozumieć efekty naszych działań edukacyjnych.


Pobierz dokument
pedagogika.jako.nauka.st.pedagogika.cwiczenia.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Emancypowanie się pedagogiki jako nauki, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzamin
40 - Wychowanie jako pomoc w kształtowaniu tożsamości, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tem
pedagogika wśród innych nauk, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 temat
PYTANIA 19. 24, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Pytanie 17, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Temat 4, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
pytanie 19, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Pytanie 41, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
pytanie 14, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Pytanie 28, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Temat 23, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Temat 16, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
35. Konstruktywizm, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
6 13 18, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
6 13 18(1), st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Pytanie 5 7 30 i 36, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
Temat 25, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów
15. Wychowanie - 3 sposoby rozumienia zjawiska, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do
Pytanie 31 i 34, st. Pedagogika ćwiczenia, pedagogika U P tematy do egzaminów 46 tematów

więcej podobnych podstron