Szkolenia dla więźniów ''Pierwsza pomoc - Druga szansa'', MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO

Pobierz dokument
szkolenia.dla.wiezniow.pierwsza.pomoc.druga.doc
Rozmiar 43 KB

Szkolenia dla więźniów "Pierwsza pomoc - Druga szansa" MEDYCYNA RATUNKOWA

PAP/RYNEK ZDROWIA | 25-12-2012 17:29 http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Malopolska-szkolenia-dla-wiezniow-039-Pierwsza-pomoc-Druga-szansa-039,126504,8.html

30 więźniów z Małopolski, skazanych za przestępstwa komunikacyjne i przemoc domową, wzięło udział w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy - poinformował rzecznik Małopolskiego Inspektoratu Służby Więziennej kpt. Tomasz Wacławek.

Od czerwca do grudnia skazani brali udział w spotkaniach i szkoleniach z pierwszej pomocy. Odbyli też krótkie praktyki w szpitalu zajmującym się osobami długotrwale chorymi. 

Twórcy projektu założyli, że szkolenia oraz praktyka w placówce szpitalnej przy opiece nad chorymi, uwrażliwi więźniów na cierpienie innych osób i pomoże zbudować u nich nowy system wartości - oparty nie na sile i przemocy, lecz na wrażliwości, odpowiedzialności i empatii.
 

Szkolenia miały także przygotować uczestników do udzielania pomocy przedmedycznej, wykonywania prostych czynności medycznych, a w dalszej perspektywie - pracy w charakterze asystenta instruktora pierwszej pomocy.
 

Jak podkreślił kpt. W
acławek, dzięki takim szkoleniom skazani zdobywają nowe kompetencje, przygotowują się do podejmowania aprobowanych ról społecznych. Szkolenia mają też ułatwić osadzonym zrozumienie przyczyn popełnionych przestępstw i wzmocnić lub zbudować postawy empatyczne wobec ofiar przestępstw. Tym samym mogą zapobiec powrotowi do przestępstwa. 

Projekt wpisuje się również w szereg działań zmierzających do ograniczenia skutków wykluczenia społecznego osób opuszczających zakłady karne. Ma pokazać, że niektórzy więźniowie są osobami aktywnymi społecznie i użytecznymi.
 

Projekt "Pierwsza pomoc - Druga szansa" realizowany był we współpracy Małopolskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża i służbą więzienną zakładu karnego w Trzebini. Został sfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Miał charakter pilotażowy i był oparty na wcześniejszej współpracy OISW i PCK w Krakowie. Wcześniej więźniowie brali udział w krótkich szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy oraz kierowani byli do wykonywania nieodpłatnych prac na rzecz PCK.
 

W szkoleniach z pierwszej pomocy i pomocy przedmedycznej brali też udział funkcjonariusze służby więziennej z Zakładu Karnego w Trzebini.

- To było dla nas również bardzo cenne z uwagi na specyfikę pracy służby więziennej - podkreśla kpt. Wacławek.


Pobierz dokument
szkolenia.dla.wiezniow.pierwsza.pomoc.druga.doc
Rozmiar 43 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kardiolodzy apelują o standardy dla ratowników medycznych, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Nowy numer alarmowy (909) dla nocnej pomocy lekarskiej, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Wierszyk BLS dla dzieci, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Niewidzialny kask dla rowerzystów, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Następne defibrylatory AED dla szkół, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Kardiolodzy apelują o standardy dla ratowników medycznych, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Sporty siłowe a nagłe zgony zawodników, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Hipoglikemia pogarsza rokowanie pacjentów w stanie krytycznym, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS,
Czy wykonywanie skazanej z góry na niepowodzenie RKO jest zawsze niewłaściwe, MEDYCYNA, RATOWNICTWO
(Nie)bezpieczne auto, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Kompresja klatki piersiowej skuteczniejsza niż standardowa RKO, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS,
Nagłe zatrzymanie krążenia u biegaczy, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
W województwie łódzkim żyje się najkrócej, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Postępowanie po ukąszeniu przez żmiję zygzakowatą, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Resuscitation- The use of intraosseous devices during cardiopulmonary resuscitation, MEDYCYNA, RATOW
Są wytyczne ws. stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, B
Poważne powikłania kaniulacji żył centralnych, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
RKO prowadzona tylko za pomocą masażu serca a RKO metodą klasyczną, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE,
Chłodziarka do mózgu w karetce, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO

więcej podobnych podstron