spr.46, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria

Pobierz dokument
spr.46.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.z.doc
Rozmiar 62 KB

Paweł Pasiut 21.03.2001r

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 46

Temat: Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej

Zagadnienia do samodzielnego opracowania:

1. Ruch falowy, rodzaje fal.

2. Superpozycja ciągów falowych.

3. Dyfrakcja, interferencja, siatki dyfrakcyjne.

4. Wielkości fotometryczne.

Wykonanie ćwiczenia:

1. Zestawić układ potyczny wg wskazówek prowadzącego.

2. Włączyć laser, zachowując ostrożność.

3. Ustawić siatkę dyfrakcyjną tak, aby na ekranie pojawił się ostry i dobrze widoczny obraz szczeliny.

4. Ustawić siatkę dyfrakcyjną jak najbliżej soczewki. Obserwować widoczne na ekranie prążki powstałe systematycznie po obu stronach obrazu szczeliny.

5. Zmierzyć odległość między soczewką a ekranem (y), oraz odległość między zerowym a pierwszym oprążkiem (x).

6. Pomiary powtórzyć kilka razy. Zwrócić uwagę na błąd odczytu wartości x. Aby oszacować błąd odczytu wartości y należy podczas jego pomiarów przesuwać ekran wzdłuż ławy potycznej w lewo i w prawo od położenia pierwotnego do momentu zauważenia zmiamy ostrości obrazu. Połowę przesunięcia przyjąć jako Δy.

λ

x

Δx

y

Δy

sin φ

d

[ nm ]

[ cm ]

[ cm ]

[ cm ]

[ cm ]

-

[ cm ]

632.8

6.0

0.1

55

0.1

0.108

585925 10-9

632.8

5.5

0.1

50

0.1

0.109

580550 10-9

632.8

5.1

0.1

45

0.1

0.112

565000 10-9

632.8

4.4

0.1

40

0.1

0.109

580550 10-9

632.8

3.9

0.1

35

0.1

0.110

575272 10-9

632.8

3.3

0.1

30

0.1

0.109

580550 10-9

632.8

2.8

0.1

25

0.1

0.111

570090 10-9

632.8

2.2

0.1

20

0.1

0.109

580550 10-9

632.8

1.7

0.1

15

0.1

0.112

565000 10-9

632.8

1.2

0.1

10

0.1

0.119

531764 10-9

Gdzie sin φ obliczono korzystając ze wzoru :

0x08 graphic

natomiast stałą dyfrakcyjną :

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

Przykłady obliczeń :

0x08 graphic

0x08 graphic

Błąd Δd obliczymy korzystając ze wzoru:

Δd = 0.35 cm

Wnioski:

Metoda wyznaczania stałej siatki dyfrakcyjnej polega na oświetleniu siatki dyfrakcyjnej wiązką równoległą światła monochromatycznego, która po przejściu przez siatkę ulega ugięciu. Ugięte fale pochodzące z sąsiednich szczelin nakładają się dając na ekranie maksima w przypadku spełnienia warunku: Δ = kλ W naszym ćwiczeniu wielkość d ma znaczny rozrzut wynikający najprawdopodobniej z niedokładności wykonywania pomiarów.

√x2 + y2

x

sin φ =

√x2 + y2

d = λ

x

√62 + 552

6

sin φ =

= 0.108

√5.12 + 452

5.1

sin φ =

= 0.112

√3.92 + 352

3.9

sin φ =

= 0.110

√2.82 + 252

2.8

sin φ =

= 0.111

√1.72 + 152

1.7

sin φ =

= 0.112

√62 + 552

6

d = 632.8 10-7

= 585925 10-9

√5.12 + 452

5.1

d = 632.8 10-7

= 565000 10-9

√3.92 + 352

3.9

d = 632.8 10-7

= 575272 10-9

√2.82 + 252

2.8

d = 632.8 10-7

= 570090 10-9

√1.72 + 152

1.7

d = 632.8 10-7

= 565000 10-9


Pobierz dokument
spr.46.studia.pomoc.studialna.sprawozdania.z.doc
Rozmiar 62 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr.45, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
spr.10, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZYKA 1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ41(1), Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FALEDW~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Kosmiczna antymateria referat, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
CIGAZF~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
Wykorzystanie energii w warunkach ziemskich, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laborat
Wspolczynnik zalamania swiatla, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
FIZ3~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
sprw.1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, laboratoria
WICZEN~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI1944~1
73BCZT~1, Studia, pomoc studialna, sprawozdania z fizyki, I Pracownia fizyczna, WI6448~1

więcej podobnych podstron