bilo, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Biologia i ekologia, Bio-zerowka all

Pobierz dokument
bilo.sggw.inzynieria.srodowiska.semestr.1.rok.1.doc
Rozmiar 36 KB

5.spektrum biologiczne runkiaera-

ekologiczna klasyfikacja org. Roślinnych ze względu na sposób przetrwania niekorzystnych dla wegetacji okresów. Jest wyrazem przystosowania roślin do typowych dla danego obszary ziemi warunków siedliska. Kryterium- położenie organów umożliwiających odnowienie: epifity, hemikryptofity, kryptofity, terofity, chamefity, fanerofity, sukmenty.

9. klasyfikacja roślin:

zielone- mszaki, paprotniki, nasienne- okrytozalążkowe, nago i pranego. Podział ze względu na ukształtowanie cech przystosowawczych związanych z budową (wyspecjalizowane tkanki i organy), a także z dostosowaniem rozrodu, rozwoju i innych funkcji życiowych.

16.różnica miedzy wiekiem a fazą rozwojową-

wiek jest jednoznaczny z rozwojem organizmu, gdyż ograniczenia Np. środowiskowe lub pokarmowe działają hamująco na wzrost i rozwój cech osobnika. Rozwój jest to następowanie po sobie kolejnych faz dojrzałości organizmu, nie przypisanych do konkretnego wieku.

co

Stanowisko mokre

Stanowisko świeże

Stanowisko suche

trawy

Manna mielec

Mietlica biała

Manna mielec włośnica pospolita

Chwastnica jednostronna

byliny

Grążel żółty

Pałka wąskolistna

Sit skupiony

Mietelnik żakuja

20. właściwości wilgotnościowe siedlisk-

metoda tą jest przypisywanie odp. gat. roślin do danego stanowiska.

22. przedstaw robaki i pierścienice, które wskazują na określone cechy środowiska:

zanieczyszczenie wód: wirek czarny płazińce, rurecznik pospolity- pierścienice(wskaźnik zam. Wód, pokarm dla ryb), pijawki- regulacja ekologiczna w łańcuchach troficznych. Wody czyste- wrotki(płazińce), wirek biały(płazińce),wypławek alpejski (robaki). Dobre gleby- dżdżownica, dżdżownica kalifornijska(rekultywacja gleb i tworzenie kompostu, kształtują strukturę gleby, wpływają na jej żyzność),pierścienice(mineralizacja gleb), nicienie (przyspieszają obieg materii, ograniczają populacje grzybów i szkodników, rekultywacja wody i gleb).

24. zasada allego-

zarówno przegęszczenie jak i nie dogęszczenie mogą działać na populacje ograniczająco, niezależnie od typu rozmieszczenia.

27. ekologia poznanych gąbek i jamochłonów.

Gąbki- (nadecznik stawowy)-występuje w wodach słodkich rzeki jeziora, filtrator, występuje w czystych wodach. Jamochłony- składnik planktonu, wpływa regulująco na drobna faunę jezior

31.zbiorowiska roślinne wykorzystane w IŚ. Ekosystemy leśne- kształtują i wpływają na warunki środowiska przyrodniczego, regulują stosunki wodne, zatrzymują znaczne ilości wód opadowych i opóźniają ich spływanie. Ekosystemy łąkowe zwiększają bioróżnorodność środowiska.

36. rodzaje oddziaływań miedzy populacjami.

Antagonistyczne: konkurencja-zachodzi miedzy osobnikami o tych samych wymaganiach życiowych, zajmujących wspólną nisze ekologiczną, drapieżnictwo- dotyczy gat. zwierząt, zachodzi w układzie drapieżca-ofiara, pasożytnictwo- zależność między żywicielem, a pasożytem, który żyje kosztem i na niekorzyść gospodarza, allelopatia- zachodzi gdy populacja A wydziela sub. chem. wydzielonych od podłoża, hamują wzrost innych org., amensolizm- populacja jednego gat. Hamuje rozwój drugiej populacji, nie czerpiąc żadnych korzyści. Nieantagonistyczne: mutualizm(symbioza)ścisła metaboliczna współzależność 2 gat. Czerpiących obopólne korzyści, protoko operacja- 2 gat. Czerpią korzyści ze swojej obecno ściśle nie są od siebie całkowicie uzależnione, komensalizm- jeden org. Czerpie korzyści, ale 2 nie szkodzi ani nie pomaga.

37.ekologiczny poziom osobnika. Osobnik- pojedynczy przedstawiciel danego gatunku, zdolny do samodzielnej egzystencji, od której rozpoczynają się wszelkie zależności. Osobnik- populacja- biocenoza- ekosystem- biom- biosfera.

38. prawo minimum-każdy czynnik będący w minimum działa na organizm ograniczająco. Tolerancja- zdolność organizmu do przystosowania się do zmian danego czynnika. Pozwala na wybranie odp. Siedliska dla danej rośliny inżynierskiej, tak by nie brakowało (lub nie było w nadmiarze)jakiegoś siedliska.


Pobierz dokument
bilo.sggw.inzynieria.srodowiska.semestr.1.rok.1.doc
Rozmiar 36 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Babka lancetowata, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Biologia i ekologia, Bio-ze
biolo, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Biologia i ekologia, Bio-zerowka all
sciaga.biol, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Biologia i ekologia, Bio-zerowka
Bio, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Biologia i ekologia, Bio-zerowka all
biologia i ekologia, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Biologia i ekologia, Bio-
Minerał, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, Nowy folder, Geol
hydrogeol opracowane, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia
pytania geologia, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, geologia
tabulatory2, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Technologia informacyjna, w domu
Pytania na egzamin z geologii, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geolo
geologia.egzamin, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia
Paramorfizm, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, Nowy folder,
moj projekt z geo, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, geologi
PROJEKT WALORYZACJI UŻYTKU ZIELONEGO, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Rolnicze
opisy2, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, geologia
GNOM, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, geologia

więcej podobnych podstron