Plan zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym(1), PLANY(1)

Pobierz dokument
plan.zajec.plastycznych.dla.dzieci.w.wieku.doc
Rozmiar 40 KB

PLAN ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Poszerzając ofertę edukacyjną naszego przedszkola, postanowiłam zorganizować dla zainteresowanych dzieci zajęcia plastyczne. Pomysł mój zrodził się już rok temu z obserwacji moich podopiecznych. Zauważyłam grupę dzieci, które bardzo chętnie w czasie zabaw dowolnych wybierały twórczość plastyczną i wspaniale się przy tym bawiły. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka wieku przedszkolnym. Sama lubię rysować, malować, więc postanowiłam skonstruować plan zajęć dodatkowych, w którym grupa dzieci będzie mogła rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.

WPROWADZENIE

Program zajęć plastycznych przeznaczony jest do prowadzenia świadomie zaplanowanego procesu, którego celem jest:

- rozwijanie dziecięcych talentów

- lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego

- wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi

- budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową

- uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk- przyrodniczych, społecznych

 Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Zajęcia plastyczne odbywają się raz w tygodniu przez 30-45 minut. Etapy działań zawierają propozycje podzielone na kolejne miesiące. Treść programu zapisana jest w formie czynności dzieci. Przy konstruowaniu programu wykorzystano A. Łada - Grodzicka „ABC - program wychowania przedszkolnego XXI wieku”, D. Chauvel, A. - M. Casanova, „Podręcznik przedszkolanki - grupa młodsza i średnia”

KORZYŚCI DLA PLACÓWKI

- Promowanie przedszkola w środowisku poprzez poszerzoną ofertę edukacyjna

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

- rozwijanie kreatywności

- samorealizacja dająca poczucie satysfakcji

- inspiracja dla twórczych rozwiązań

- zapewnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej

KORZYŚCI DLA DZIECKA

- rozwijanie dziecięcych talentów

- kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych u dzieci

- inicjowanie działań wspomagających rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie

- wyrażanie własnej kreatywności

- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole

 

PROGRAM ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

PRIORYTETY

- twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawowa formą uczenia się, oraz zdobywania wiedzy w otaczającej rzeczywistości

CELE STRATEGICZNE 

- przedszkole stwarza okazje sprzyjające rozwijaniu dziecięcych talentów i predyspozycji

- zajęcia sprzyjają rozwijaniu ekspresji plastycznej dziecka

- zajęcia kształcą wrażliwość na piękno

CELE SZCZEGÓŁOWE

- wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka

- rozwijanie umiejętności plastycznych dziecka

- sprzyjanie wszechstronnego rozwoju dziecka

- kształtowanie umiejętności współdziałanie w grupie

ETAPY DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE NA POSZCZEGÓLE MIESIĄCE

PAŹDZIERNIK

1. Malowanie farbami na temat „Barwy jesieni”- używanie ciepłych barw- łączenie kolorów, tworzenie kolorów pochodnych. Nazywanie tych kolorów

2. Wydzieranka z kolorowego papieru na temat „Jesienne liście”- wypełnianie konturów liści małymi kawałkami papieru. Zwracanie uwagi na estetykę wykonywania prac.

3. Wykonywanie z tworzywa przyrodniczego różnych postaci: ludzików, zwierzątek, ptaszków. ( wykorzystanie kasztanów, żołędzi, patyczków, piórek plasteliny i jarzębiny).

LISTOPAD

1.Lepienie z masy solnej różnych kształtów. Nazywanie wytworów swojej pracy. Malowanie po wyschnięciu, wybieranie odpowiedniego koloru farb.

2.Malowanie patykiem oraz czarnym tuszem na białym tle na temat „Szaruga jesienna”

3.Wydzieranie z gazet czarnobiałych na temat „Jesienne drzewa”- inspirowane słuchaniem wiersza.

4. „Las jesienią”- prace wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wydzieranie, łączenie różnych technik)

GRUDZIEŃ

1. „Mikołajkowe prezenty”- malowanie farbami plakatowymi. Wyrażanie za pomocą ekspresji plastycznej swoich marzeń, pragnień.

2.Lepienie z gliny na temat dowolny, nazywanie wytworów swojej pracy.

3.Wykonywanie ze słomy, bibułek, papieru kolorowego różnych ozdób choinkowych wzorowanych na sztuce ludowej. Strojenie połaźniczki w sali wykonanymi ozdobami.

4.Wykonywanie w/g własnego pomysłu choinki z kolorowego papieru, bibułki, ozdabianie jej różnymi ozdobami- praca przestrzenna.

STYCZEŃ

1.Malowanie pastą do zębów na kolorowym tle na temat „Zimowy krajobraz” - inspirowane słuchaniem piosenki Pt „Zima, zima, zima”

2.Stemplowanie własnoręcznie wykonanymi stempelkami z ziemniaków na dużych arkuszach szarego papieru.

3.Malowanie węglem drzewnym na temat dowolny. Operowanie różną grubością linii. Próby robienia tła, cieni itp.

4.Kalkowanie za pomocą kalki ołówkowej ulubionych postaci z bajek. Kolorowanie ich w/g własnego pomysłu.

LUTY

1.Tworzenie kompozycji rytmicznych - stemplowanie, doklejanie gotowych elementów, dorysowywanie przez siebie wymyślonych kształtów.

2.Konstruowanie pół przestrzennych i przestrzennych form z papieru przez zgniatanie, sklejanie, łączenie z materiałem przyrodniczym. Nazywanie swoich prac.

3. Lepienie ze śniegu różnych stworków: bałwanków, zwierzątek. Przyozdabianie ich materiałem przyrodniczym: kamykami, patyczkami, piórkami.

MARZEC

1.,,Wiosna"- wyrażanie za pomocą różnych technik plastycznych, zaobserwowanych zjawisk atmosferycznych wraz z nastaniem wiosny.

2.Wycinanie z kolorowego papieru na temat „Wiosenne kwiaty”.

3.,,Tulipan, żabka"- próby wykonywania z kolorowego papieru sztuką origami kwiatka lub zwierzątka.

4.Projektowanie i wykonywanie z pomocą nauczycielki dekoracji w sali na temat, ”Wiosna”

KWIECIEŃ

1.Próby wykonywania z wydmuszek (malowanie, naklejanie samoprzylepnych naklejek,farbowanie w łupinkach od cebuli)

2.Oglądanie albumów ze sztuką ludową - podziwianie piękna wykonanych prac przez twórców ludowych.

3.Lepienie z plasteliny na temat „Wiejska zagroda” - praca grupowa - wspólne tworzenie podwórka wiejskiego z różnymi zwierzętami domowymi.

4.Malowanie farbami - ozdabianie talerzyków tekturowych w/g własnego pomysłu, wzorowane na sztuce ludowej oraz oglądanych oryginalnych talerzykach.

MAJ

1.,,Niebo i obłoki"- tworzenie waloru barwy przez dodawanie bieli. Tworzenie pracy z wykorzystaniem tylko jednej barwy w kilku odcieniach.

2.Wycinanka z kolorowych szmatek na temat „Moja mama”- wykończenie pracy kolorowymi wstążkami, wełną, guziczkami itp.

3.,,Kolorowe fantazje" - wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem kredek świecowych, kalki technicznej oraz gorącego żelazka.

4.Oglądanie reprodukcji dzieł plastycznych znanych twórców - analiza ich treści, wykorzystana technika, rozplanowanie na powierzchni.

CZERWIEC 

1.,,Wesołe minki"- wykonywanie z kolorowego papieru, wstążek, szmatek, wełny prac plastycznych w/g własnego pomysłu. Oglądanie się w lustrze i wzorowanie się na własnym wyglądzie.

2.Rysowanie na betonie kolorową kredą na temat „Nasze przedszkole”- praca zespołowa. Wspólne planowanie, rozmieszczanie, podział pracy. Zgodne współdziałanie w zespole.

3.,,Statek, samolot" - składanie papieru w/g wzoru. Dokładne wykonywanie przez dzieci poleceń- instrukcji nauczycielki. Kolorowanie wykonanych prac w/g własnego pomysłu.

4.,,Malarski plener "- malowanie otoczenia przyrodniczego wraz z rodzicami. Wypełnianie ankiet dla rodziców oraz wywiadu z dziećmi na temat organizowanych zajęć plastycznych.

EWALUACJA KOŃCOWA

- opinia rodziców na temat prezentowanych umiejętności przez dzieci

- zgromadzone prace plastyczne dzieci

- obserwacje własne

- ankieta dla rodziców

- wywiad dla dziecka uczęszczającego na zajęcia plastyczne

ANKIETA DLA RODZICA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE

1. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia plastyczne? ( podkreśl właściwą odp.)

a. TAK

b. NIE

2. Jak Państwo oceniacie poziom prowadzonych zajęć ( proszę zaznaczyć X właściwą odp.)

Bardzo dobry

Zadowalający

Niewystarczający

3. Czy Państwo uważają, że tego typu dodatkowe zajęcia są potrzebne?

A. TAK

B. NIE

WYWIAD DLA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

1.Czy lubisz chodzić na zajęcia plastyczne?

A. TAK

B. NIE

2, Czego uczysz się na tych zajęciach?

3. Dlaczego chodzisz na zajęcia plastyczne?

4. Narysuj odpowiednią mimikę swojej twarzy po zajęciach

 


Pobierz dokument
plan.zajec.plastycznych.dla.dzieci.w.wieku.doc
Rozmiar 40 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PLAN ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Nietypowe zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci o specjalnych potrzebach?ukac
Nietypowe zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci o specjalnych potrzebach?ukac
Program kółka teatralnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, plany miesięczne
Scenariusz zajęć ?ntysta dla dzieci w wieku przedszkolnym
Nietypowe zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci o specjalnych potrzebach eduk
Oferty zajec edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
scenariusz zajeć dla dzieci 3 letnich , PRZEDSZKOLE, plany tygodniowe
SENARIUSZ ZAJEC DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM(1)
zestaw logopedycznych cwiczen dla dzieci w wieku przedszkolnym
model profilaktyki stomatologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym
Program zajęć z rytmiki dla dzieci sześcioletnich, przedszkole(1)
logopedyczne , ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

więcej podobnych podstron