Informacje wstepne dotyczace przedmiotu, Akademia Morska, semestr 3, Elektrodynamika

Pobierz dokument
informacje.wstepne.dotyczace.przedmiotu.doc
Rozmiar 34 KB

Elektrodynamika

Informacje wstępne dotyczące przedmiotu

Semestr: Letni 2007

Przedmiot: Elektrodynamika

Rodzaj prowadzonych zajęć: (W, Ć, L lub P): W + Ć

Prowadzący: Prof. Jerzy Mizeraczyk

Godziny konsultacji: Środa, 11.00 - 12.00, pokój 351

Zasady  zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie. Na podstawie pozytywnych ocen z pisemnych kolokwiów z ćwiczeń (zadania) i wykładu (tematy teoretyczne)

Terminy zaliczeń, sprawdzianów lub egzaminów:

Ć: 1. kolokwium - 28.03.2007, 2 kolokwium (ostateczne) - 6.06.2007

W: 1 termin - 11.04.2007, 2 termin - 23.05.2007

Wykaz literatury (pozycje wytłuszczonym drukiem szczególnie polecane):

Dostępne w Bibliotece Akademii Morskiej:

 1. Tytuł: „Podstawy elektrodynamiki”. Autor: David J. Griffiths; przeł. Zygmunt Ajduk. Wydawnictwo Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

 1. Tytuł: „Podstawy elektrodynamiki”. Autor: David J. Griffiths; przeł. Zygmunt Ajduk. Wydawnictwo Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

 1. Tytuł: „Elektrodynamika klasyczna. Cz.1 + 2”. Autor: J. D. Jackson. Wydawnictwo Warszawa: PWN, 1987.

 1. Tytuł: „Elektrodynamika klasyczna”. Autor: Roman Stanisław Ingarden, Andrzej Jamiołkowski. Wydawnictwo Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.

 1. Tytuł: „Elektrodynamika techniczna”. Autor: Janusz Turowski. Wydawnictwo Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1993.

 1. Tytuł: „Elementy teorii względności, relatywistycznej mechaniki i elektrodynamiki dla inżynierów”. Autor: Bolesław Konorowski. Wydawnictwo Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976.

 1. Tytuł: „Pole elektromagnetyczne”. Autor: Markus Zahn; przeł. Piotr Stasiak. Wydawnictwo Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

 1. Tytuł: „Elementy fizyki. Elektrodynamika; drgania i fale; podstawy kwantowej fizyki atomów, cząsteczek i ciał stałych ; fizyka jądra i cząstek elementarnych. 2”. Autor: Boris Michajlovic Javorskij, Arkadij Aronovic Pinskij ;przeł. Witold Kruczek. Wydawnictwo Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

 1. Tytuł: „Elektrodynamika”. Autor: Maciej Suffczyński. Wydawnictwo Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.

 1. Tytuł: „Elektrodynamika”. Autor: Maciej Suffczyński. Wydawnictwo Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.

 1. Tytuł: „Elektrodynamika”. Autor: Maciej Suffczyński. Wydawnictwo Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.

 1. Tytuł: „Zbiór zadań z elektrodynamiki”. Autor: V.V. Batygin, I.N. Toptygin; przeł. Andrzej Szymacha. Wydawnictwo Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

 1. Tytuł: „Elektrodynamika techniczna”. Autor: Janusz Turowski. Wydawnictwo Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1968.

D:\Moje Dokumenty\Wyklad Elektrodynamika AM\Informacje wstępne dotyczące przedmiotu.doc

1

1


Pobierz dokument
informacje.wstepne.dotyczace.przedmiotu.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elektrotechnika - Wstęp do wykładów, Akademia Morska, I semestr, elektro, Test wykład
elektro zaiczenie laborki, Akademia Morska, I semestr, elektro
Elektrotechnika - Notatka odnośnie pytań na zaliczeniu, Akademia Morska, I semestr, elektro, Test wy
Elektrotechnika - Notatki do zaliczenia, Akademia Morska, I semestr, elektro, Test wykład
I ROK- informacja o egzaminie z nawigacji, Akademia Morska, I semestr, Nawigacja
bibek spiral nie dla psa kielbasa, Akademia Morska, semestr 3, Projektowanie i konstrukcja Uządzeń (
wahadlo torsyjne, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratoria
Urządzenia nawigacyjne - Notatka do Kolokwium z wykładów, Akademia Morska, I semestr, urządzenia naw
Pytania na zaliczenie BiSS, Akademia Morska, I semestr, BISS, Audytoria
BiS - wykład 1 sem zaliczenie ściąga, Akademia Morska, I semestr
SPRAWOZDANIE, Akademia Morska, I semestr, Materiały i elementy
1koło20XI2007, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska, egzaminy
Zdefiniowanie pojęcia południka zerowego, Akademia Morska, I semestr, Nawigacja, Wykłady kpt. Ferlac
Opracowanie na kolokwium, Akademia Morska, I semestr, urządzenia nawigacyjne, Test do Gucmy, Urządze
3koło15I2008, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska, Grafika inż. egzaminy
1koło29I2009, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska, egzaminy
SprawozdanieTyrystor ppm, Akademia Morska, semestr 5, Półprzewodnikowe przyrządy mocy - LABORATORIUM

więcej podobnych podstron