FCA, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Procedury celne i podatkowe

Pobierz dokument
fca.studia.kierunek.transport.stopien.i.doc
Rozmiar 38 KB

FCA = Free Carrier (...oznaczone miejsce)

Wszystkie środki transportu

Formuła FCA oznacza, że sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar przewoźnikowi (lub innej osobie, np. spedytorowi), wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, pokrywa kupujący. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko przejmuje kupujący. W Incoterms 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określenia, odrębnie dla poszczególnych gałęzi transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoźnikowi. Obecnie znaczenie to uproszczono, pozostawiając tylko dwa warianty dostawy, w zależności od miejsca, gdzie jest dokonywana, a mianowicie:

  1. jeśli tym miejscem jest zakład lub magazyn sprzedającego, to dostawę uważa się za dokonaną, gdy towary zostały załadowane na środek transportu podstawiony przez przewoźnika,

  2. jeśli jest to inne miejsce niż zakład lub magazyn sprzedającego (np. terminal, port) dostawę uważa się za dokonaną po przekazaniu towaru przewoźnikowi, na środku transportu wysłanym przez sprzedającego; wyładunek towaru ze środka transportu nie należy do obowiązków sprzedającego.

Jeżeli kupujący nie podał sprzedającemu nazwy miejsca przekazania towaru lub przewoźnika, któremu towar ma być dostarczony, albo terminu przekazania towaru, lub gdy wyznaczony przez niego przewoźnik z jakiś względów towaru nie przyjął, spada na niego całe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ( pod warunkiem jednak, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy ).

FCA = Free Carrier

Koszty ponosi

Ryzyko ponosi

Opakowanie

Eksporter

Eksporter

Dojazd

Eksporter

Eksporter

Formalności celne - eksport

Eksporter

Eksporter

Załadunek - transport zasadniczy

Imp

Imp

Transport zasadniczy

Importer

Importer

Ubezpieczenie transportu

Importer

Importer

Rozładunek - transport zasadniczy

Importer

Importer

Formalności celne - import

Importer

Importer

Droga końcowa

Importer

Importer

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
fca.studia.kierunek.transport.stopien.i.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podatek akcyzowy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Procedury celne i podatkowe
scheat organizacyjny izby celnej w szczecinie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Pr
Obszar celny Wspólnoty składa się z, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Procedury ce
system zawieszeń i ceł zwrotnych - uszlachetnianie czynne, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, S
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 wzory formularzy stosowanych w sprawach celnych, STUDIA - Kierune
komunikacja międzyludzka, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Infrastruktura transportu projekt 2, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Infrastruktu
ergonomia projekt, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
pracownik labolatorium, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
Pojęcie działalności spedycyjnej, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usług spe
Ubezpieczenia - zadanie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Ubezpieczenia transporto
NEGOCJACJE - etapy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
słuchanie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Przewozy ładunków, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Gospodarowanie w przedsiębiors
Płaski układ sił zbieżnych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 2, Mechanika techniczna
modelowe rozwąznia składowania towaru, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usłu
mowa, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
regulacje prawne przewozów i spedycji - transport zwierząt, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I,
Naiwne formy manipulacji, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji

więcej podobnych podstron