Metoda podstawień łańcuchowych-zadania, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, Analiza finansowa - cz I, Analiza Finansowa

Pobierz dokument
metoda.podstawien.lancuchowych.zadania.fir.ue.doc
Rozmiar 54 KB

Metoda podstawień łańcuchowych

Zadanie 1. Ustal wpływ zmian zatrudnienia i wydajności pracy na wielkość produkcji wykorzystując poniższe dane. Podaj interpretację wyników.

Dane

Symbol

Okres bazowy

Okres badany

Odchylenie bezwzględne

Wskaźnik dynamiki %

Produkcja (mln zł)

P

225,0

254,6

Zatrudnienie

Z

450,0

475,0

Wydajność pracy (tys zł/os)

W

500,0

536,0

Zadanie 2. Oceń, jakie czynniki wpłynęły na zmianę wielkości sprzedaży w stosunku do założeń planowych? Podaj interpretację wyników.

Dane

Symbol

Wielkość planowana

Wielkość rzeczywista

Odchylenie bezwzględne

Wskaźnik dynamiki %

Sprzedaż (tys zł)

S

120

113,4

Sklepy (liczba)

A

20

18

Zatrudnienie (średnio na 1 sklep)

Z

6

7

Wydajność (tys zł/os.)

W

1,0

0,9

Zadanie 3. Na podstawie poniższych danych oceń w jakim stopniu wielkość produkcji, norma zużycia materiału oraz cena jednostkowa materiału wpłynęły na wzrost całkowitych kosztów zużycia materiałów. Podaj interpretację wyników.

Dane

Symbol

Okres bazowy

Okres badany

Odchylenie bezwzględne

Wskaźnik dynamiki %

Wielkość produkcji w szt

Q

1000

1200

Norma zużycia materiału w kg/szt

N

5

4

Cena za 1kg materiału w zł

C

20

25

Całkowite koszty zużycia materiałów w zł

K

100 000

120 000

Zadanie 4. Na podstawie poniższych danych oceń:

Podaj interpretację otrzymanych wyników.

Dane

Symbol

Okres bazowy

Okres badany

Odchylenie bezwzględne

Wskaźnik dynamiki %

Sprzedaż w zł

S

320

546

Majątek w zł

M

160

218,4

Zatrudnienie

Z

800

840

Produktywność majątku

Pm

2

2,5

Wyposażenie majątku na 1 zatrudnionego

Wm

0,2

0,26

Wydajność pracy 1 zatrudnionego

W

0,4

0,65


Pobierz dokument
metoda.podstawien.lancuchowych.zadania.fir.ue.doc
Rozmiar 54 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wskaźniki - zadania1, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fin
wskaźniki - zadania1, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fin
fpr-wyk3, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
af-wyk7, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
fpr-wyk10, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
Analiza Finansowa egzamin, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiz
af-wyk4, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
Analiza Finansowa egzamin (2), FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, An
AFrozkład09, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, A
2 Analiza wskaźnikowa, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fi
Modele następstwa szeregowego - zad, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansow
fpr-wyk5, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
Wykład 3, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, fp, Finanse przedsiębiostwa - wszyst
fpr-wyk1, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa
07.12.2010, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, An
Egzamin z Analizy finansowej u Łukasik z 01.02.2008, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa,
Wykład 10, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, fp, Finanse przedsiębiostwa - wszys
Analiza bilansu i rachunku zysków i strat-po wt, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Anal
fpr-wyk2, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Finanse przedsiębiorstw, Finanse Przedsiębiorstwa

więcej podobnych podstron