Wozki jezdniowe z napedem silnikowym, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Transport wewnątrzzakładowy bhp

Pobierz dokument
wozki.jezdniowe.z.napedem.silnikowym.bhp.i.ppoz.doc
Rozmiar 40 KB

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

 KURS - KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM (WIDŁOWE)

 Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie umiejętności oraz uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi.

 Warunki przyjęcia:

- ukończona szkoła podstawowa

- ukończone 18 lat

- świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

 Czas trwania kursu:

67 godzin w terminach uzgodnionych z klientem (tyle czasu potrzebujesz na zdobycie nowych kwalifikacji!)

 Plan nauczania i zakres tematyczny:

Lp.

Temat

Liczba godzin

wykładów

zajęć praktycznych

1.

Typy stosowanych wózków jezdniowych.

4

-

2.

Budowa wózków o zasilaniu akumulatorowym i spalinowym.

8

-

3.

Czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy.

8

-

4.

Czynności operatora w czasie pracy z wózkiem.

8

-

5.

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.

4

-

6.

Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej.

8

-

7.

Praktyczna nauka jazdy.

-

15

8.

Bezpieczna wymiana i obsługa butli z gazem propan-butan w wózkach jezdniowych.

3

5

9.

Wiadomości o dozorze technicznym.

4

-

Razem: 67

47

20

 

Koszt szkolenia:

zł 

 

Miejsce szkolenia:

Wydawane dyplomy: 

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

 

Minimalna liczba uczestników:

Szkolenie organizowane jest dla grup przynajmniej 7 osobowych.

 

WYMIANA BUTLI Z GAZEM W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem.

 

Przeznaczenie szkolenia:  

Kurs przeznaczony jest dla kierowców wózków jezdniowych oraz osób, które będą dokonywały wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem propan - butanem.

 

Czas trwania szkolenia: 

Szkolenie trwa 8 godzin w terminach uzgodnionych z klientem

Koszt szkolenia: 

150 zł

 

Miejsce szkolnia: 

 

Wydawane dyplomy:

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

 

Szkolenie organizowane jest dla grup przynajmniej 7 osobowych

 Kurs na wózki widłowe zdobądź nowe uprawnienia; operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym; zostań kierowcą wózka widłowego; po ukończeniu szkolenia na wózki widłowe łatwiej zdobędziesz pracę; wózki widłowe stanowią podstawowe narzędzie gospodarki magazynowej; wózki widłowe spalinowe, elektryczne, z instalacją LPG i inne; zapisz się na kurs kierowca wózków widłowych. zapraszamy - kierowca wózków widłowych.

 

 


Pobierz dokument
wozki.jezdniowe.z.napedem.silnikowym.bhp.i.ppoz.doc
Rozmiar 40 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Bezpieczne korzystanie z wozków jezdniowych, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Transport wewnątrz
Wykorzystanie wózkow widłowych, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Transport wewnątrzzakładowy bhp
OSP Pytania egzaminacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji, BHP i PPOŻ przygotowanie
ppoż, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Jak często przeprowadzać próbną ewakuację, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Instrukcja BHP dla ¶lusarzy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Ochrona ogniowa w systemach suchej zabudowy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
roboty transportowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Dziennik Ustaw z 2008 r BHP STRAŻAK, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
download, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, BHP stolarnia
SF uruzw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
pedagogika pracyrt, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Pedagogika pracy
obsługa piły tarczowej do cięcia mięsa i kości, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
stanowisko elektromonter, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko zawodowe -zawody
4 8 powolanie inspektora, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, wypadki i protokoły, Dokumentacja pow

więcej podobnych podstron