systemy i sieci telekomunikacyjne 2010 2011 kolokwium ii, Studia, Semestr 5, SIST

Pobierz dokument
systemy.i.sieci.telekomunikacyjne.2010.2011.doc
Rozmiar 58 KB

Systemy i sieci telekomunikacyjne - kolokwium 2

............................................................. .......................................... ……..................... ……….

Nazwisko Imię nr indeksu semestr

  1. 40 abonentów sieci telefonicznej przeprowadziło pojedyncze rozmowy w okresie od godziny 10 do godziny 14. Przyjmując średni czas trwania połączenia równy 3 minuty, obliczyć natężenie ruchu wygenerowanego przez abonentów oraz wielkość ruchu załatwionego i ruchu traconego. (2p)

  1. Strumień pakietów o średnim natężeniu 128 pakietów na sekundę jest przenoszony kanałem cyfrowym o pojemności 4,096 Mb/s. Przyjmując, że średnia długość pakietu wynosi 1000 bajtów, obliczyć współczynnik wykorzystania kanału. (2p)

  1. Obliczyć prawdopodobieństwo bezkolizyjnej transmisji w lokalnej sieci komputerowej Ethernet składającej się z 30 użytkowników (komputerów). (1p)

  1. W sieci telekomunikacyjne z komutacją obwodów metodą multipleksacji czasowej ramka zawiera 20 szczelin czasowych, każda o czasie trwania 1 ms. Przepustowość maksymalna łącza pomiędzy dwoma węzłami oddalonymi od siebie na odległość 20 km, wynosi 10 Mb/s. Przyjmując, że prędkość rozchodzenia się sygnału w łączu wynosi 2 x 108 m/s, obliczyć czas opóźnienia przesłania wiadomości o rozmiarze 10 Mb pomiędzy tymi dwoma węzłami. Pominąć inne przyczyny opóźnienia. Podać jakie to przyczyny. (10p)

  1. Do węzła sieci teleinformatycznej z przełączaniem pakietów dołączonych jest wielu użytkowników, z których każdy wysyła do sieci pakiety ze średnią intensywnością 200 pakietów w czasie 2 sekund. Średni rozmiar pakietu wynosi 500 bajtów. Węzeł przenosi ruch teleinformatyczny do dalszej części sieci rozległej łączem o przepustowości maksymalnej 10 Mb/s. Przyjmując brak ograniczeń na pojemność bufora wyjściowego węzła, należy:

a) Narysować model kolejkowy węzła i jego diagram stanów, oraz podać jego główne parametry. (2p)

    1. Obliczyć największą możliwą liczbę użytkowników Nmax przyłączonych do węzła. Uzasadnić odpowiedź. (3p)

    1. Założyć pewną liczbę użytkowników węzła n < Nmax . Obliczyć prawdopodobieństwo, że pakiet przychodzący do węzła będzie musiał być buforowany przed wysłaniem dalej do sieci. Obliczyć prawdopodobieństwo, że dokładnie 5 pakietów oczekuje w buforze na transmisję interfejsem wyjściowym, (10p)

PŁ, Wydział EEIiA, kier. Elektronika i telekomunikacja, DI, sem. V i sem VII Łódź, 20 stycznia 2011


Pobierz dokument
systemy.i.sieci.telekomunikacyjne.2010.2011.doc
Rozmiar 58 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kolokwium II rok 2010-2011, Stomatologia, II rok, biochemia, giełdy
Pytania FINANSE Publiczn 2010-2011 dla II roku, Studia, III semestr, Finanse publiczne
SISTY - NOWE 2010, AM, Rok 3, Semestr 5, Systemy i Sieci Telekomunikacyjne
Systemy i sieci telekomunikacyjne
LAB systematyka 2008 2009 2010 2011 druk
Tematyka projektów przedmiotu Systemy i sieci telekomunikacyjne
PYTANIA WEJSCIOWKA 11.04.2008r., WI, Semestr VI, Systemy i Sieci Telekomunikacyjne
Wymagania do kolokwium zalicz, Studia, I semestr II rok, Techniki laboratoryjne
Systemy energetyczne zaliczenia 2010 2011
dzien ostatni, AM, Rok 3, Semestr 5, Systemy i Sieci Telekomunikacyjne
SISTswst, Akademia Morska, semestr 5, Systemy i sieci telekomunikacji
Tematyka projektów przedmiotu Systemy i sieci telekomunikacyjne
Systemy i sieci telekomunikacyjne FINALNY
Systemy i sieci telekomunikacyjne ODPOWIEDZI
Chem kolokwium odp, Studia, I Semestr, Chemia Budowlana
Etyka kolokwium, Pedagogika - studia, I semestr - ogólna, Etyka
Projekt PSI 2010-2011(bez MB), Informatyka, SEMESTR IV, Projektowanie
Opracowane zagadnienia z psychologii na kolokwium, Pedagogika - studia, I semestr - ogólna, Psycholo

więcej podobnych podstron