12 Zasady ergonomii, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)

Pobierz dokument
12.zasady.ergonomii.pracownia.zabiegow.doc
Rozmiar 45 KB

Zdrowie publiczne semestr II

Temat 13: Zasady ergonomii.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MIPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych z dn. 14.03.2000

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10.09.1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Zgodnie z ww. przepisami pracodawca ma obowiązek:

1. Pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych.

2. W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca - w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności - jest obowiązany organizować odpowiednio pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.

3. Pracodawca jest obowiązany oceniać ryzyko zawodowe występujące przy ręcznych pracach transportowych

4. Przed dopuszczeniem pracownika do ręcznych prac transportowych pracodawca jest obowiązany przeszkolić pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych

5. zapewnić tam, gdzie jest to możliwe sprzęt pomocniczy zapewniający bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy

Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

Mężczyźni:

1)   30 kg - przy pracy stałej,

2)   50 kg - przy pracy dorywczej

Kobiety:

1)   12 kg - przy pracy stałej,

2)   20 kg - przy pracy dorywczej

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca:

1)   25 kg - przy pracy stałej,

2)   42 kg - przy pracy dorywczej

Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla kobiet

1. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

2. Ręczne przenoszenie pod górę — po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m — ciężarów o masie przekraczającej:

3. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej 80 kg — przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych

Dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia:

Max. 3 kg w poziomie, max. 2 kg w górę, max. 3 godziiny w pozycji stojącej w czasie zmiany roboczej.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa wykonywania ręcznych prac transportowych

  1. Nie można podnosić więcej niż ustalają to przepisy prawne.

  2. Należy unikać dużych skrętów i niepotrzebnego pochylania tułowia (niesymetryczne obciążanie kręgosłupa może powodować zmiany zwyrodnieniowe, wypadnięcie dysku). Największe ryzyko uszkodzenia kręgosłupa występują przy jednoczesnym pochyleniu tułowia i skręceniu tułowia w bok.

  3. W czasie pracy różne mięśnie aktywizować na zmianę (aby nie dochodziło do obciążenia statycznego i zmęczenia tych samych mięśni)

  4. Przedmioty ciężkie z podłogi podnosić „z kolan”, a nie „z krzyża”. Przedmiot podnoszony powinien znajdować się pomiędzy stopami pracownika (kręgosłup równomiernie obciążony).

  5. Aby zachować stabilność podczas podnoszenia, pole podstawy układu człowiek-przedmiot powinno być jak największe. Ze względu na obciążenie nóg stopy powinny być rozstawione na szerokość bioder lub nawet nieco szerzej.

  6. Podczas przenoszenia przedmiotu o dużej masie odchylić tułów do tyłu, pozycja ciała zbliżona do naturalnej (zmniejsza się obciążenie kręgosłupa w płaszczyźnie poprzecznej - dyski międzykręgowe i trzony kręgów obciążone są równomiernie na całej powierzchni).

  7. Przedmioty nieporęczne, duże i trudne do chwycenia najłatwiej przenosić za uchwyty.

  8. Podczas przenoszenia przedmiotów o dużej masie na blat stołu należy pomóc sobie kolanem oraz udem w końcowej fazie przenoszenia (zmniejsza się znacznie obciążenie kręgosłupa, ponieważ część masy przedmiotu przenoszona jest przez nogi).

  9. Do transportu ciężkich przedmiotów należy wykorzystywać sprzęt pomocniczy.

  10. Przedmioty o dużych rozmiarach i dużej masie powinny być przenoszone zespołowo, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Ważne!

- unikać pracy powyżej poziomu ramion i poniżej poziomu kolan

- wszystkie czynności (wykonywane często) wykonywać na wysokości łokcia opiekuna

- najkorzystniejszą wysokością, z której podnoszone są przedmioty, jest wysokość bioder

1


Pobierz dokument
12.zasady.ergonomii.pracownia.zabiegow.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
6 Zaburzenia psychiczne – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady
8 Wirus HIV i AIDS, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
9 Pielęgnowanie osób z wadą słuchu. Pielęgnacja i obsługa aparatów słuchowych, pracownia zabiegów hi
7 Palenie tytoniu, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
4 Przewlekłe choroby dróg oddechowych – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicz
5 Choroby przemiany materii – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykł
1 Choroby cywilizacyjne i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady semestr II(1)
2 Choroby układu krążenia – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykład
3 Nowotwory złośliwe – czynniki ryzyka i profilaktyka, pracownia zabiegów higienicznych, wykłady sem
Ergonomia Wykłady semestr II WIMIM
Ergonomia Wykłady semestr II WIMIM
Pracownia zabiegów higienicznych
Pracownia Zabiegow Higienicznych literatura
pracownia zabiegów higienicznych
NTiM Wykłady semestr II WIMIM
Biochemia- wyklady 1-8, Semestr II, biochemia
Ekonomika ochrony środowiska 27.04.07 r. wykład, Semestr II, Ekonomika ochrony środowiska

więcej podobnych podstron