Elektronika 03, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, Zadania z Fizyki

Pobierz dokument
elektronika.03.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.doc
Rozmiar 38 KB

Elektronika

Zadania Do Wykładu dr J. Szatkowskiego

Lista 3 - Kinematyka i dynamika - równania ruchu.

 

 1. Dwa samochody wyjeżdżają z jednego punktu i poruszają się w jednym kierunku ruchem prostoliniowym. Zależność przebytej drogi od czasu opisują następujące równania: s1 = at + bt 2 ; s2 = ct + kt 2 + et 3.

Znaleźć względną prędkość ruchu tych samochodów.

 1. Dwa samochody poruszają się po dwóch prostoliniowych i wzajemnie prostopadłych drogach w kierunku ich przecięcia ze stałymi szybkościami v1 = 50 km/h i v2 = 100 km/h. Przed rozpoczęciem ruchu pierwszy samochód znajdował się w odległości s1 = 100 km od skrzyżowania dróg, a drugi w odległości s2 = 50 km od ich przecięcia. Po jakim czasie od chwili rozpoczęcia ruchu odległość między samochodami będzie najmniejsza.

 2. Prędkość łódki względem wody wynosi v. Woda w rzece płynie z prędkością u. Jak należy skierować łódź, aby przepłynąć rzekę w kierunku prostopadłym do brzegu?

 3. Po rzece płynie łódka ze stałą względem wody prędkością u ,prostopadłą do kierunku prądu. Woda w rzece płynie wszędzie równolegle do brzegów, ale wartość jej prędkości V zależy od odległości y od brzegu i dana jest wzorem: V = vosin(πy / L) , gdzie vo jest stałą, a L szerokością rzeki. Znaleźć:
  a) wektor prędkości łódki względem brzegu,
  b) kształt toru łódki,
  c) odległość na jaką woda zniosła łódkę w dół rzeki.

 4. Ciało rzucono z prędkością v0 pod katem a do poziomu. Napisać zależność wektora prędkości, przyspieszenia oraz położenia od czasu. Napisać równanie toru w kartezjańskim układzie współrzędnych.

 5. Z samolotu lecącego na wysokości H z prędkością v oderwało się koło. Na jakiej wysokości prędkość koła będzie równoległa do poziomu?

 6. Kamień rzucono pod kątem a do poziomu z prędkością początkową v. Jakie będzie przyspieszenie styczne i normalne do toru po czasie t ?

8. Skrypt zadania:  9, 10, 13, 14, 19¸ 24, D1 ÷ D29.


Pobierz dokument
elektronika.03.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elektronika 02, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, Zadania z Fizyki
Elektronika 11, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, Zadania z Fizyki
Elektronika 09, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, Zadania z Fizyki
Elektronika 10, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza, Zadania z Fizyki
Elektronika 08, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza, Zadania z Fizyki
elektro otwarte, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr III, elektronika, Egzamin - pytania, op
lista5 elektronika, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka
Fifyka komputerowa, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
lista4elektronika(1), Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
LABORATORIUM, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, fiza
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz

więcej podobnych podstron