DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA, administracja

Pobierz dokument
dyrektywy.nowego.podejscia.administracja.doc
Rozmiar 26 KB

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA

Biorąc pod uwagę bezwładność biurokratyczną i długotrwałość procedur legislacyjnych, zmiana przepisów zawartych w Dyrektywach Starego Podejścia wymagała czasu. Dlatego też zaistniała potrzeba zmiany podejścia do spraw oceny zgodności. Nazwano je Nowym Podejściem uzupełnionym następnie przez tzw. Globalne Podejście.

Większość Dyrektyw Nowego Podejścia określa wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania wyrobów, czyli z eliminacją zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt, mienia i środowiska. Niektóre z nich uwzględniają inne aspekty, jak oszczędność energii, dokładność metrologiczną wskazań instrumentów pomiarowych, bezpieczeństwo transportu niektórych urządzeń.

Zgodnie z przyjętą koncepcją uwarunkowaną powszechnością zastosowania Dyrektyw, ujmowane w nich zagadnienia są formułowane w sposób ogólny, tak aby mogły objąć możliwie wszystkie przypadki dotyczące ich przedmiotu. Postanowienia Dyrektyw wskazują przede wszystkim cele, jakie należy osiągnąć oraz kierunki działań prowadzących do ich osiągnięcia. Pozostawiają użytkownikowi swobodę w wyborze sposobów osiągnięcia wskazanych celów. Nie narzucają zatem jednolitych rozwiązań, a w zakresie osiągania wytyczonych celów wymagają aktywności i inwencji podmiotów, których dotyczą.

Dyrektywy Nowego Podejścia są dyrektywami całkowitej harmonizacji, a postanowienia tych Dyrektyw zastępują wszystkie odpowiednie przepisy krajowe, które powinny być uchylone.

Dyrektywy Nowego Podejścia są skierowane do Państw Członkowskich, które mają obowiązek przenieść je we właściwy sposób na poziom ich ustawodawstwa krajowego.

Dyrektywy Nowego Podejścia oparto na następujących zasadach:

Ocena zgodności jest obowiązkowa przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu/lub użytkowania po raz pierwszy:


Pobierz dokument
dyrektywy.nowego.podejscia.administracja.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
dyrektywy nowego podejscia lista, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia, Jakość
Dyrektywy nowego podejscia, BHP, Dyrektywy
HISTEREZA BEZROBOCIA – JAKO SPOSÓB NOWEGO PODEJŚCIA DO
przewodnik Dyr nowego podejscia1999
Adamczyk, Beata i inni Pedagogika konfrontacyjna jako propozycja nowego podejścia do pracy z młodzi
projektowanie, Projektowanie - rˇ¬ne, Nowatorskie podejście Dyrektywy do zagadnień ochrony środowisk
Dyrektywa ziolowa
Zarządzanie w Administracji Publicznej Rzeszów właściwe
Umowy cywilnoprawne w administracji (1)
Elementy prawa prawo administracyjne
Diagnoza rozne podejscia teoretyczne

więcej podobnych podstron