EGZAMIN Z KRAJOZNAWSTWA WERSJA D, Krajoznastwo WSHGIT, Krajoznastwo

Pobierz dokument
egzamin.z.krajoznawstwa.wersja.d.krajoznastwo.doc
Rozmiar 29 KB

EGZAMIN Z KRAJOZNAWSTWA WERSJA D

 1. Działalność PTTK i PTK przypada na okres:

 1. międzywojenny

 2. romantyzmu

 3. II połowę XIX wieku i pocz. XX w.

 4. Oświecenia

 1. Powstanie PTK w 1906r. zawdzięczamy:

 1. A. Janowskiemu

 2. S. Staszicowi

 3. W. Polowi

 4. M. Orłowiczowi

 1. Profesorem pierwszej w Polsce katedry geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim był:

 1. Wincenty Pol

 2. Oskar Kolberg

 3. S. Staszic

 4. J.U. Niemcewicz

 1. Do najważniejszych postaci z okresu romantyzmu zaliczamy:

 1. W. Pol, L. Kondratowicz, A. Mickiewicza

 2. J. Węgrzynowicz, ……

 3. S. Staszic, J.U. Niemcewicz

 4. T. Czacki, ……

 1. Współzałożycielami Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego byli:

 1. Tytus Chałubiński i Walery Eliasz Radzikowski

 2. Tomasz Zan i Joachim Lelewel

 3. Mieczysław Orłowicz i Aleksander Janowski

 4. Oskar Kolberg i Wincenty Krasiński

 1. Krajobraz pierwotny jest wynikiem działalności:

 1. Wyłącznie czynników przyrodniczych

 2. Przyrodniczych i człowieka

 3. Człowieka

 4. Wszystkich wymienionych czynników

 1. Wycieczki w swojej pracy pedagogicznej stosowali:

 1. W. Jastrzębowski

 2. W. Pol

 3. J. Kondratowicz

 4. M. Szuber

 1. Które z wymienionych polskich Pomników Historii zostały wpisane na listę UNESCO:

 1. Kalwaria Zebrzydowska - krajobrazowy zespół parku pielgrzymkowego, Malbork - …. zamku krzyżackiego

 2. Leżajsk klasztor Ojców Bernardynów, Gdańsk miasto zasięgu obwarowań XVII w.

 3. Chełmno - stare miasto, Ostrów Legnicki - wyspa

 4. Frombork - zespół katedralny, Wrocław - zespół historycznego centrum

 1. Zabytki historycznego zespołu miasta Krakowa można zaliczyć do:

 1. Dzieł sztuk plastycznych

 2. Tradycyjnej kultury ludowej

 3. Zabytków architektury, budownictwa i urbanistyki

 4. Zabytków techniki

 1. Zamki: Malbork, Lidzbark Warmiński, Ciechanów, Chojnik, Chęciny należą do przykładów architektury:

 1. Romańskiej

 2. Gotyckiej

 3. Renesansowej

 4. Barokowej

 1. Wymień 4 rodzaje muzeów ze względu na specyfikę zbiorów .

 2. Wymień 2 elementy składające się na dokumentację ikonograficzną inwentaryzacji krajoznawczej.

 3. Jakie symbole w karcie inwentaryzacyjnej umieszczone są nad i pod kreską?

 1. ………………………………………. b) ……………………………………….

 1. Co oznacza pierwszy człon symbolu klasyfikacji topograficznej (inwentaryzacji krajoznawczej):

 1. Nazwę województwa

 2. Nazwę powiatu

 3. Nazwę gminy

 4. Żadna z tych odpowiedzi

 1. Nazwa podgrupy „krajobraz, punkty i ciągi widokowe” w klasyfikacji inwentaryzacji krajoznawczej należy do grupy obiektów:

 1. Środowisko przyrodnicze

 2. Obiekty archeologiczne

 3. Obiekty i środki kultury ludowej

 4. Upamiętnione miejsca historyczne

 1. Wymień 2 zabytkowe obiekty Krakowa znajdujące się w ob. centrum.

 2. Podaj przykład uproduktowania (?) walorów krajoznawczych .

 3. Do znanych miejsc pamięci narodowej w Katowicach należy:

 1. Pomnik Powstańców Śląskich

 2. Pomnik ………………….. ;)

 3. Pomnik Stoczniowców

 4. Pomnik …………………….. ;)

 1. Zbiorniki wodne na terenie Zespołu Przyrodniczo-krajoznawczego są pochodzenia:

 1. Krasowego

 2. Antro……………….. ?

 3. Polodowcowego

 4. Żadna opow. nie jest właściwa

 1. Wymień rezerwaty z wycieczki:

 1. ………………………………. b) ……………………………………………

Wybaczcie za brak odpowiedzi, ale gdybym miała notatki to bym rozwiązała ;)


Pobierz dokument
egzamin.z.krajoznawstwa.wersja.d.krajoznastwo.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
EGZAMIN Z KRAJOZNAWSTWA WERSJA D
Egzamin Krajoznawstwo WSB, Turystyka i Rekreacja
Egzamin krajoznastwo, HAIS, AWF RÓŻNE
egzamin krajoznawstwo 13 zaocznik
Egzamin- test5, Wersja I
Egzamin 12 WERSJA I
Egzamin ECDL wersja ogólnodostępna 2.4, logistyka, szkoła, studia mat
Egzamin 12 WERSJA IIrozwiązane
Statystyka egzamin wykłady wersja 29, Zarządzanie ZZL studia WAT, IV SEMESTR, Statystyka
egzamin ppp wersja 2, Studia, Psychologia UW - materiały do zajęć, UWPsych - Podstawy pomiaru psycho
EGZAMIN 2005-06, Egzamin 2005-06, Egzamin 2006, wersja B
Egzamin mini wersja
Pytania egzaminacyjne z dydaktyki wersja B
Egzamin 12 WERSJA II
egzamin zaoczne wersja I, Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
Egzamin testowy (wersja 111) Chemia Ogólna, Biotechnologia PWR, Semestr 1, Chemia ogólna, Chemia ogó

więcej podobnych podstron