Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d

Pobierz dokument
birthright.zasady.pozostale.rpg.ad.d.doc
Rozmiar 13 KB

11. Trade routes

Wadca pastwa moe zwikszy swoje dochody zakadajc Trade Routes. Mona zakada ldowe i morskie Trade Routes.

Ldowe Trade Routes

Kade pastwo moe mie zaoony jeden TR do kadego z ssiadujcych pastw. W celu zaoenia TR naley skontaktowa si z wadc ssiedniego pastwa i wybra po jednej prowincji w kadym z krajw jako dwa koce TR (Aby potwierdzi ten fakt, obydwoje gracze musz przysa MG email zawierajcy nazwy obydwu prowincji). Nastpnie naley udroni te dwie prowincje oraz prowincje, przez ktre bdzie bieg TR. Aby zaoy TR, wadca musi posiada Guild w swojej kocowej prowincji. Jeden poziom Guild moe obsugiwa jeden TR (tzn. jeli gracz chce mie dwa TR zaczynajce si w tej samej prowincji, to musi w niej mie Guild co najmniej poziomu 2). Ostatnim krokiem jest wykonanie akcji TR, ktra kosztuje 1 GB, 1RP. Poziom trudnoci jest 10.

TR przynosi zysk w wysokoci rwnej redniej wielkoci kocowych prowincji dla zaoyciela i poow tej sumy jego partnerowi. Jeli obydwoje wadcy zao TR na tej samej trasie, to obydwoje otrzymuj przychd rwny redniej wielkoci dwch prowincji.

Wadca moe w kadej chwili akcj Decree zawiesi lub zniszczy TR.

Jeli ktra z prowincji kocowych zostanie zajta przez obce wojska, to wadca tej prowincji nie dostaje dochodu, a dochd jego partnera spada o poow.

Dochd z TR zmienia si wraz z wielkoci obydwu prowincji. Za pomoc akcji Decree mona zmieni prowincj stanowic „swj” koniec TR. Tu nie jest wymagana zgoda drugiej strony.

Jeli poziom Guild spadnie do poziomu, w ktrym nie moe obsugiwa penej iloci TR, to wadca wybiera, ktre zawiesi. Gdy Guild wzronie, TR jest przywracane. Jeli Guild zostanie zniszczone, to TR te jest niszczone. Zniszczenie drogi powoduje zawieszenie TR, jeli nie mona znale alternatywnej trasy.

Morskie TR

Prowincje nadmorskie mog suy jak porty generujce dochd. W tym celu naley uy akcji TR, aby zaoy szlak morski. Wadca wybiera prowincj, w ktrej posiada Guild, paci 1 GB, 1 RP i w przypadku udanej akcji (trudno 10) zostaje zaoona TR. Generuje ona dochd rwny poowie wielkoci prowincji (zaokrglajc w gr). Do obsugi portw wymagane s statki o odpowiedniej pojemonoci (patrz 19 - Jednostki i statki).

Zajcie prowincji powoduje zawieszenie TR.

Spadek poziomu Guild do 0 powoduje zawieszenie TR. Zniszczenie Guild oznacza zniszczenie TR.

Blokady morskie TR zostay omwione w rozdziale 13 - Wojny.


Pobierz dokument
birthright.zasady.pozostale.rpg.ad.d.doc
Rozmiar 13 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d
Birthright - zasady, Pozostałe rpg, Ad&d

więcej podobnych podstron