Poznajemy zwyczaje wigilijne, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy

Pobierz dokument
poznajemy.zwyczaje.wigilijne.wychowanie.doc
Rozmiar 93 KB

0x01 graphic
Scenariusz zajęć w klasie II- III

Blok tematyczny: Czekam na święta Bożego Narodzenia.

Temat dnia: Poznajemy zwyczaje wigilijne.

Cele ogólne:

Cele operacyjne w kategoriach czynności ucznia:

Uczeń:

Metody:

rozmowa, praca z tekstem literackim, drama, zadaniowa, ekspresyjna, opis.

Formy pracy:

indywidualna, zbiorowa i grupowa.

Środki dydaktyczne:

ubrana choinka, karty pracy, materiały do wykonania choinki, plansza z planem opisu.

Edukacja polonistyczna- Swobodne wypowiedzi na temat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Ukazanie różnych zwyczajów związanych z tym świętem na podstawie własnych doświadczeń. Redagowanie opisu.

Edukacja społeczno- środowiskowa- Zwyczaje i tradycje świąt Bożego Narodzenia.

Edukacja matematyczna- Rozwiązywanie zadań z treścią różnymi sposobami.

Edukacja techniczna - Wykonanie choinki z kartonu.

Edukacja muzyczna - Śpiewanie kolęd.

Czas trwania: około 135 minut

Przebieg zajęć:

1. Powitanie w kręgu

2.Wprowadzenie - rozmowa z dziećmi o nastrojach ostatnich dni przedświątecznych ( co się dzieje w tych dniach w domach, na ulicach?).(pośpiech, zakupy, duży ruch, gotowanie, pieczenie sprzątanie)

3.Tradycje świąteczne w polskich domach: - swobodne wypowiedzi;

( pierwsza gwiazdka, biały obraz, pod obrusem siano, na stole stoją wigilijne potrawy- 12, dodatkowe miejsce, stroik, choinka, prezenty, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, śpiewanie kolęd)

- scenki pantomimiczne, obrazujące świąteczne zwyczaje: (zespoły odgrywają wylosowaną scenkę)

Zespół I- Stroimy choinkę.

Zespół II - Nakrywamy stół do wieczerzy.

Zespół III - Nieznajomy gość przy wigilijnym stole;

Zespół IV - Przychodzi św. Mikołaj.

- wykonanie ćwiczenia - karta pracy 1

4.Rozmowa na temat:W jaki sposób można pomóc ludziom samotnym? w oparciu o baśń H.Ch. Andersena „ Dziewczynka z zapałkami”

5.Samodzielne redagowanie zdań opisujących świąteczną choinkę- karta pracy nr.2

2.Rodzaj, wielkość i kształt drzewka.

3. Ozdoby choinkowe.

4. Ogólne wrażenie.

I Poziom - ucz. układają zdania z rozsypani wyrazowej.

II Poziom - ucz. uzupełniają tekst z lukami za pomocą sugerowanych wyrazów w ramce.

III Poziom - ucz. samodzielnie redagują opis.

6. Zabawa ruchowa- „ Rób to, co ja”.

7.Świąteczna choinka - łączenie kartonu z patykiem (koperta)

8.Edukacja matematyczna: rozwiązywanie zadań tekstowych - karta pracy nr.3

9.Wspólne kolędowanie.(dz. siadają w kręgu wokół choinki)

10.Ocena pracy uczniów.

11.Praca domowa: Każdy uczeń zapisze w zeszycie poznane zwyczaje świąteczne.

0x08 graphic
0x08 graphic
12. Podsumowanie i ewaluacja zajęć poprzez „dokończ zdania: Podczas dzisiejszych zajęć…” Każdy komu podobały się dzisiejsze zajęcia stanie przy buzi , a komu nie podobały się zajęcia przy buzi

0x08 graphic
0x01 graphic

KARTA PRACY NR 1

Przeczytaj i pokoloruj gwiazdki z tymi zwyczajami świątecznymi, które wiążą się z Bożym Narodzeniem.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

KARTA PRACY NR 2

GRUPA I

Ułóż i zapisz zdania z rozsypanki wyrazowej.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRUPA II

Uzupełnij zdania przymiotnikami podanymi w ramce.

rozłożyste, zielony, krótsze, wysoki, srebrna, różnokolorowym, kolorowe, lśniące, świąteczny

Opis choinki

Choinka stoi w sali. Jest to świerk …………………… i ……………………

Na dole ma ………………………….. gałęzie, a u góry ……………………..

Otoczona jest …………………………………. łańcuchem.

Na górze błyszczy ……………………. gwiazda.

Wiszą na niej ……………….. bombki, …………………….. świecidełka i zabawki z papieru. Podoba mi się, bo wprowadza w ………………….. nastrój.

GRUPA III

Ułóż zdania opisujące świąteczną choinkę. Posłuż się słownikiem.

Słowniczek:

klasa, sztuczne drzewko, świerk, średniej wielkości, wysoki, gałęzie rozłożyste u dołu, u góry krótsze, mrugająca gwiazda, kolorowe świeczki, lśniące bombki, upiększa klasę, wprowadza w świąteczny nastrój

……………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

KARTA PRACY NR 3

Zadanie:

Rozwiąż zadanie z treścią.

a).

Lista zakupów:

10 kg mąki po 6zł

4 paczki rodzynek po 2zł

6 sztuk jajek za 4zł

5 kg cukru po 3 zł

2 margaryny po 3zł

Ile dostaniecie reszty, jeżeli dacie pani sprzedawczyni banknot 100zł?

Rozwiązanie: …………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

b).

Lista zakupów:

7 bombek za 6zł

5 łańcuchów po 2zł

1 opakowanie świeczek po 12 zł

3 małe stroiki po 5zł

Ile dostaniecie reszty, jeżeli dacie pani sprzedawczyni banknot 200 zł ?

Rozwiązanie: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

8

SIANO POD OBRUSEM

DODATKOWY

TALERZ

SKŁADANIE

ŻYCZEŃ

DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM

PIERWSZA GWIAZDKA NA NIEBIE

MALOWANIE PISANEK

DZIELENIE SIĘ JAJKIEM

ŚWIĘCENIE POKARMU

ŚPIEWANIE KOLĘD

UBIERANIE CHOINKI

świąteczny

nastrój.

wprowadza

świecidełka.

u

krótsze

stoi

klasie.

naszej

Choinka

w

wysoka.

Jest

pachnąca,

i

zielona

rozłożyste

a

dole

ma

Na

jest

góry

gałęzie,

Otoczona

łańcuchem.

różnokolorowym

na

Wiszą

niej

bombki

i

kolorowe

lśniące

mi,

Choinka

w

podoba

bo

się


Pobierz dokument
poznajemy.zwyczaje.wigilijne.wychowanie.doc
Rozmiar 93 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Poznajemy naszą Ojczyznę, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
poznajemy polskie legendy, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Pluszowy miś, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Scenariusz z teatrzyku z okazji Dnia Ziemi, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartam
Przykłady zajęć - ztraż pożarna, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Pogoda jesienią, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Deszczowo jesienne zabawy logopedyczne, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pr
Scenariusz Uroczystosci-Dzien Babci i Dziadka, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kar
jesień w parku, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Co robią zwierzęta jesienią, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Scenariusz uroczystości przedszkolnej dzien babci i dziadka, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariu
List do planety Ziemia, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Scenariusz dla 3-4 latków, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Dlaczego drzewa zrzucają liście, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy

więcej podobnych podstron