Arkusz diagnostyczny dla dzieci 3, Różne Spr(1)(4)

Pobierz dokument
arkusz.diagnostyczny.dla.dzieci.3.rozne.spr.1.4.doc
Rozmiar 99 KB

Arkusz diagnostyczny dla dzieci 3 - letnich

L.p.

Obszar / Umiejętność

I obserwacja

II obserwacja

III obserwacja

Uwagi

Obszar: edukacja społeczno - moralna

1.

Używa zwrotów grzecznościowych

2.

Pomaga w porządkowaniu zabawek

3.

Określa jednoznaczne postawy: dobry, zły.

Obszar: edukacja zdrowotna

1.

Posługuje się umiarkowanym głosem

2.

Samodzielnie korzysta z toalety

3.

Kulturalnie spożywa posiłki.

4.

Samodzielnie ubiera się i rozbiera.

Obszar: edukacja ruchowa

1.

Odpowiednio reaguje na sygnały.

2.

Przechodzi po ławeczce szwedzkiej

3.

Naśladuje chód zwierząt..

4.

Swobodnie biega w grupie.

5.

Wchodzi po schodach.

Obszar: edukacja przyrodnicza

1.

Rozpoznaje zwierzęta gospodarskie (koń, krowa, kura…)

2.

Rozpoznaje zwierzęta leśne (wiewiórka, jeż…)

3.

4.

Nazywa dary jesieni: kasztany, żołędzie, jarzębina…

Określa zjawiska charakterystyczne dla zimy: śnieg, mróz, zimno…

5.

Rozpoznaje owady: motyl, mucha, biedronka…

6.

Nazywa rośliny ozdobne: róża, słonecznik….

7.

Nazywa części ciała: głowa, ręce, nogi, uszy, oczy, nos, włosy…

Obszar: edukacja w zakresie mowy i myślenia.

1.

Rozpoznaje dotykiem zabawki z czarodziejskiego worka.

2.

Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.

3.

Opowiada obrazek.

4.

Znajduje na ilustracjach określone przedmioty.

5.

Recytuje poznany wierszyk.

Obszar: edukacja w zakresie przygotowania do pisania i czytania

1.

Porównuje dwie takie same zabawki.

2.

Dobiera obrazki w pary.

3.

Składa obrazek według wzoru.

4.

Rozpoznaje i naśladuje zwierzęta gospodarskie.

5.

Poprawnie trzyma pędzel i kredkę.

Obszar: edukacja matematyczna

1.

Używa określeń: przód - tył, góra - dół, bok.

2.

Rozumie określenia: na - pod, wysoko - nisko, za, obok…

3.

Stosuje określenia: duży, mały, gruby, cienki, krótki, długi.

4.

Klasyfikuje zabawki ze względu na kolor i wielkość.

5.

Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo…

6.

Posługuje się liczebnikami: jeden, dwa.

7.

Ocenia pojemność: mało, dużo.

8.

Określa czas: długo, krótko.

Obszar: edukacja kulturowo - estetyczna

1.

Dostrzega różnice między zabawkami.

2.

Określa dźwięk: cicho - głośno.

3.

Różnicuje wrażenia dotykowe: ciepły - zimny.

4.

Stosuje określenia: porządek, bałagan.

5.

Recytuje krótki wierszyk (cztery wersy)

6.

Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i rysunkowe.

Obszar: edukacja muzyczna

1.

Odróżnia głosy: męski, żeński.

2.

Rozróżnia dźwięki: motor, samochód.

3.

Rozróżnia dźwięki instrumentów muzycznych: pianino, bębenek.

4.

Powtarza za głosem nauczycielki jedno - dwu, trzyzgłoskowe słowa.

5.

Śpiewa prostą piosenkę.

Obszar: edukacja techniczna

1.

Nazywa urządzenia elektryczne: odkurzacz, robot kuchenny, pralka, żelazko…

2.

Buduje z klocków drewnianych, łączy, klocki plastikowe.

Obszar: edukacja komunikacyjna

1.

Wie, gdzie dzieci mogą się bawić, a gdzie nie (wskazuje na obrazkach)


Pobierz dokument
arkusz.diagnostyczny.dla.dzieci.3.rozne.spr.1.4.doc
Rozmiar 99 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Arkusz diagnostyczny dla dzieci 3, przedszkole, arkusze obserwacyjne
arkusz.diagnozy dla dzieci z zaniżonymi umiejętnościami
Arkusz diagnostyczny dla dzieci 3, Obserwacja dziecka w wieku przedszkolnym
Arkusz diagnostyczny dla dzieci 3, PEDAGOGIKA, diagnoza, obserwacja
Arkusz diagnostyczny dla dzieci 3 do druku, Przedszkole 3 latki
Była sobie żabka mała, Dla dzieci, Różne
PIESKI MAŁE DWA, Dla dzieci, Różne
MAŁA, Dla dzieci, Różne
forsycja, ZAJĘCIA PLASTYCZNO - MANUALNE DLA DZIECI, różne pomysły
wiosenne drzewko, ZAJĘCIA PLASTYCZNO - MANUALNE DLA DZIECI, różne pomysły
Rymowanki, Dla dzieci ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀, Różne
20 reguł wychowania dzieci, Różne Spr(1)(4)
Zbieg spółgłosek 3, dla dzieci, RÓŻNE
Mydło wszystko umyje, Dla dzieci, Różne

więcej podobnych podstron