Sporty siłowe a nagłe zgony zawodników, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO

Pobierz dokument
sporty.silowe.a.nagle.zgony.zawodnikow.doc
Rozmiar 28 KB

Sporty siłowe a nagłe zgony zawodników

Data publikacji: 2010-07-12

Nagłe zgony sportowców nie są zjawiskiem częstym, zawsze jednak poruszają opinię społeczną i pobudzają lekarzy oraz działaczy sportowych do działań zapobiegawczych. Poza doraźnym, korzystnym efektem w postaci zapobiegania nieszczęśliwym incydentom szerzej zakrojone badania przed zawodami sportowymi stanowią ważny element profilaktyki ogólnej.

Szczególnym ryzykiem obciążone jest uprawianie takich sportów, jak piłka nożna, rugby, pływanie, tenis, koszykówka i lekkoatletyka. FIFA rozwija międzynarodową sieć lekarzy przygotowanych do prowadzenia tego typu badań, a w szczególnych przypadkach do kierowania na badania specjalistyczne. 

We Włoszech dzięki wprowadzeniu przed zawodami badań mających na celu wykrywanie i wykluczanie z gry zawodników z kardiomiopatią liczba nagłych zgonów zmniejszyła się o 90 proc.
 

Częstą przyczyną nagłych zgonów są również choroby naczyń wieńcowych wrodzone i nabyte (zmiany miażdżycowe stanowią 20-30 proc. przypadków), wady zastawkowe i zaburzenia układu przewodzącego bodźce. Pewien udział w tej ponurej statystyce mają przypadki pęknięć aorty (zwłaszcza przypadki dwupłatkowej zastawki aortalnej i zespołu Marfana) oraz zatorów tętnicy płucnej.
 

Włoski schemat badań profilaktycznych zakłada przeprowadzanie ogólnego badania wstępnego z EKG włącznie u wszystkich zawodników. W szczególnych przypadkach zawodnicy poddawani są dodatkowo badaniom: ECHO serca, EKG uśrednionych potencjałów, próbie wysiłkowej z monitoringiem holterowskim. Ponieważ nawet przy takim badaniu pewne przypadki choroby wieńcowej mogą pozostać nierozpoznane, w szczególnych przypadkach uzasadniona jest wizualizacja naczyń (kontrastowy rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa), a w przypadkach podejrzanych - rodzinny skryning genetyczny w celu wykrycia m.in. zmian czasu trwania QT, zespołu Brugadów.
 

Zakłada się również konieczność wyposażenia stadionów w defibrylatory, obsługiwane przez przeszkolone osoby. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca upowszechnienie protokołu włoskiego we wszystkich krajach europejskich. Podobne jest stanowisko Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
 

Źródło: Eur Heart J 2009, 30: 743-744 i 877-879. 

http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/drukuj/12273


Pobierz dokument
sporty.silowe.a.nagle.zgony.zawodnikow.doc
Rozmiar 28 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sporty siłowe a nagłe zgony zawodników, Ratownictwo medyczne, Rozmaitości
Nagłe zatrzymanie krążenia u biegaczy, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Hipoglikemia pogarsza rokowanie pacjentów w stanie krytycznym, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS,
Kardiolodzy apelują o standardy dla ratowników medycznych, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Czy wykonywanie skazanej z góry na niepowodzenie RKO jest zawsze niewłaściwe, MEDYCYNA, RATOWNICTWO
(Nie)bezpieczne auto, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Kompresja klatki piersiowej skuteczniejsza niż standardowa RKO, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS,
W województwie łódzkim żyje się najkrócej, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Postępowanie po ukąszeniu przez żmiję zygzakowatą, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Resuscitation- The use of intraosseous devices during cardiopulmonary resuscitation, MEDYCYNA, RATOW
Są wytyczne ws. stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, B
Poważne powikłania kaniulacji żył centralnych, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
RKO prowadzona tylko za pomocą masażu serca a RKO metodą klasyczną, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE,
Chłodziarka do mózgu w karetce, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Nowy numer alarmowy (909) dla nocnej pomocy lekarskiej, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Wiedzę o resuscytacji czerpią w USA z Twittera, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Szkolenia dla więźniów ''Pierwsza pomoc - Druga szansa'', MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO
Postępowanie w przypadku ICD u chorych życzących sobie zaniechania dalszej terapii, MEDYCYNA, RATOWN

więcej podobnych podstron