Przykładowe pytania na egzamin z geodezji II, AGH, Geodezja - AGH

Pobierz dokument
przykladowe.pytania.na.egzamin.z.geodezji.ii.doc
Rozmiar 33 KB

Przykładowe pytania na egzamin z geodezji II

W większości są to tylko hasła. Szczegółowe sformułowania mogą być inne. Nie uwzględniono wszystkich zagadnień, które mogą pojawić się na egzaminie.

 1. Konstrukcje pomiarowe (wcięcia) służące do wyznaczenia współrzędnych stanowiska (pomiar tylko na stanowisku). Rysunek. Sposób obliczenia. Zaznaczyć elementy dane i pomierzone i obliczane.

  1. jednoznacznie wyznaczalne

  2. z obserwacjami dodatkowymi

 2. Przeniesienie współrzędnych, cel zakładania. Pomiar i obliczenie.

 3. Podczas wywiadu terenowego w celu sporządzenia projektu technicznego osnowy III klasy stwierdzono znaczne ubytki w sieci II klasy w środku obszaru opracowania. Zaproponować technologię pomiaru umożliwiającą zastąpienie tych punktów i prawidłową realizację sieci.

 4. Opisać strukturę sieci szczegółowej II klasy z uwzględnieniem technologii jej zakładania.

 5. Wyznaczenie stałej dodawania zestawu dalmierz reflektor

 6. Redukcje długości ukośnej pomierzonej dalmierzem, gdy dane są wysokości stanowiska i celu. Rysunek wzory.

 7. Redukcje długości pomierzonej dalmierzem z uwzględnieniem kąta zenitalnego.

 8. Opisać dwa sposoby wyznaczenia współczynnika refrakcji.

 9. Obliczenie wysokości punktu, gdy pomierzono wysokość stanowiska, kąt zenitalny, a długość poziomą uzyskano ze współrzędnych.

 10. Obliczyć błąd różnicy wysokości, gdy dane są wielkości pomierzone i ich błędy.

 11. Stabilizacja punktów osnowy szczegółowej III klasy

 12. Starostwo powiatowe ustaliło warunki techniczne modernizacji osnowy III klasy. Opisać dalsze czynności Geodety aż do zakończenia roboty (przekazania do zasobu).

 13. Systematyka poziomej osnowy geodezyjnej wg instrukcji ….. Podać technologie zakładania oraz parametry dokładnościowe.

 14. Elementy systemu GPS

 15. Technologie zakładania osnowy III klasy

 16. Wcięcia wstecz na dwa punkty.

 17. Analiza dokładności wcięć metodą wstęgi wahań.

 18. Pomiary mimośrodowe kierunku i długości.

 19. Analiza dokładności pomiarów mimośrodowych

 20. Transformacja Helmerta i obliczenie poprawek Hausbrandta

 21. Dyskusja wzoru Helmerta

 22. Analiza dokładności pomiaru kątów w triangulacji, sieciach kątowo-liniowych i sieciach szczegółowych III klasy

 23. Ocena dokładności opracowania rzeźby terenu na mapie sytuacyjno-wysokościowej

 24. Wyjaśnić pojęcia: punkt mimośrodowy, punkt przeniesienia, punkt kierunkowy

 25. Osnowy odtwarzalne. Zabezpieczenia punktów osnowy III klasy w terenach miejskich

 26. Osnowa podstawowa kraju

 27. Historia zakładania osnowy podstawowej w okresie powojennym

 28. Redukcje odwzorowawcze długości w układzie 2000

 29. Mapy topograficzne wydawane w Polsce. Układy, odwzorowania, godła.

 30. Dlaczego ten sam punkt terenowy ma na mapach w układzie 1942 i 1992 różne współrzędne ϕ i λ.

 31. Tworzenie godeł map topograficznych w różnych układach.

I wiele innych zagadnień (z wykładów i ćwiczeń)

Przewiduję trzy pytania do wyczerpującego opracowania.

Terminy egzaminów z geodezji II rok:

I/1 Pn 20.03. 2011 r. godz. 9.45 s. 301

(w przypadku braku wpisów do indeksu sprawdzę listy z zaliczeniami od prowadzących)

I/2 Pt 9.09. godz. 10-12 sala U2

II Pt 16.09. godz. 8-10 sala U2

III Pt 23.09 godzinę i salę podam później.

Przypominam o odpowiednim stroju na egzaminie.


Pobierz dokument
przykladowe.pytania.na.egzamin.z.geodezji.ii.doc
Rozmiar 33 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Przykładowe pytania na egzamin z geodezji II, AGH, Geodezja II
Przykładowe pytania na egzamin z geodezji II, GEODEZJA, Geodezja 1
satelitarna opracowanie, PYTANIA NA EGZAMIN Z GEODEZJI SATELITARNEJ
PYTANIA NA EGZAMIN Z GEODEZJI SATELITARNEJ, Geodezja, 03sem, ges
pytania na egzamin z geodezji satelitarnej opracowane
przykładowe pytania na koła GEODEZJA, geodezja
Pytania na egzamin z geodezji
Przykładowe pytania na egzaminy i kolokwia ze studiów dziennych, czesc, Cześć
Pytania na egzamin cz II antastic pl
Przyk┼éadowe pytania na egzamin z LA (2) , Przykładowe pytania na egzamin z LA
Przykładowe pytania na egzamin w ekonomii, administracja semestr I, ekonomia
Inżynieria oprogramowania Przykładowe pytania na egzamin 4 semestr, edukacja i nauka, Informatyka
przykladowe pytania na egzamin z kardiologii, Giełdy
Przykładowe pytania na egzamin z fakultetu drożdże termin zerowy, Studia (2012-2017) SGGW - WNoŻ - T
Pytania na egzamin z elektrotechniki II
Przykładowe pytania na egzamin
Przykladowe pytania na egzamin, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr IV, analiza instrumentalna

więcej podobnych podstron