Jesienne zabawy, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy

Pobierz dokument
jesienne.zabawy.wychowanie.przedszkolne.doc
Rozmiar 26 KB

Jesienne zabawy

SCENARIUSZ ZAJĘĆ.

Grupa wiekowa: 6-latki

Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Śmiglu

Prowadzący: Ewa Nowak

Temat tygodnia: Co nam jesień w koszu niesie.

Temat zajęcia: Jesienne zabawy.

Zagadnienie programowe: wspomaganie rozwoju umysłowego: edukacja matematyczna, wychowanie do rozumienia świata roślin

Cele ogólne:

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- poznanie świata roślin,

- doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów

Cele operacyjne:

Dziecko: - dzieli słowa na sylaby,

- liczy w systemie głównym i porządkowym 1-6,

- zna liczby 1-6

- rozpoznaje i nazywa liście, owoce, drzew: dębu, klonu, jarzębiny, kasztanowca,

- przelicza liczmany i porównuje ich liczebność,

- doprowadza do końca rozpoczęte działanie.

Metody: - słowne - polecenia, objaśnienia,

- oglądowe - pokaz, obserwacja,

- czynne - zadań stawianych do wykonania,

Formy: - grupowa,

- indywidualna,

Środki dydaktyczne:

instrumenty perkusyjne, obrazki darów jesieni, ilustracje drzew dębu, klonu, kasztanowca, jarzębiny oraz ich liście, pocięte paski kolorowej krepy, naturalne liczmany: kasztany, żołędzie, jarzębina, klonowe noski, kartoniki z cyframi 1-6

Literatura

Helena Kruk „Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” WSiP Warszawa 1985 r.

Przebieg:

1.Słuchanie wiersza J. Czechowicza „Jesień” (zał. nr 1).

Omówienie treści wiersza.

Dzieci odpowiadają na pytania

•Jaka pora roku przedstawiona jest w wierszu?

•Co działo się jesienią w lesie i w polu?

2.Zabawa „Jesienią można...”

Dzieci poruszają się po sali zgodnie z rytmem wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy wybrane dziecko kończy zdanie.

3.„Jesienne sylabizowanie”.

Chętne dziecko losuje wybrany obrazek, nazywa go i dokonuje podziału słów związanych z jesienią na sylaby ( drzewa. liście, grzyby, żołędzie, kasztany, żołędzie, orzechy...)

4.Zabawa dydaktyczna „Jesienne liście”.

Na dywanie nauczyciel rozkłada sylwety drzew ( jarzębiny, kasztanowca, dębu, klonu) i oznacza liczbami 1-4. Dzieci wymieniają nazwy drzew posługując się liczebnikami porządkowymi, np. pierwsze drzewo to jarzębina ..... Wybrane dziecko układa pod jednym z drzew tyle liści ile wskazuje liczba ( trzeba też dopasować odpowiedni liść do gatunku drzewa). Podobnie postępują dzieci z pozostałymi liśćmi. Następnie określają z którego drzewa spadło najwięcej liści, a którego najmniej liści.

5.Zabawa ruchowa „Jesienny wiatr”.

Nauczyciel wybiera jedno dziecko, które jest wiatrem. Otrzymuje on pocięte paski krepy, pozostałe dzieci są listkami. Dzieci poruszają się po sali, pomiędzy nimi biega „wiatr”, szeleszcząc bibułkami z różnym natężeniem. Gdy wiatr ucichnie, dzieci - listki powoli opadają i siadają na dywanie.

6.Liczymy dary jesieni.

Nauczyciel wkłada do worka wybrany owoc drzewa (np. kasztan, żołądź, jarzębinę, klonowy nosek). Dzieci po dotyku rozpoznają go i nazywają. Następnie wśród rozrzuconych zakrytych cyfr odkrywają jedną cyfrę i układają tyle owoców ile pokazuje liczba.

7.Karta zadań

Dzieci wypełniają kartę zadań - otaczają osobnymi pętlami kasztany i żołędzie, rysują w jednym prostokącie tyle kresek ile mają kasztanów, a w drugim prostokącie tyle ile mają żołędzi. Porównują ilość kasztanów i żołędzi, określają czego jest więcej.

zał. nr 1

Jesień J. Czechowicz

1.

Szumiał las, śpiewał las,

gubił złote liście,

świeciło się jasne słonko

Chłodne a złociste...

2.

Rano mgła w pole szła,

wiatr ją rwał i ziębił;

opadały ciężkie grona

kalin i jarzębin...

3.

Każdy zmierzch moczył deszcz,

płakał, drżał na szybkach...


Pobierz dokument
jesienne.zabawy.wychowanie.przedszkolne.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zabawy na jesienną szarugę, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
jesień w parku, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
jesienna pogoda, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesienne liscie3, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesienne popołudnie, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
JESIEŃ W LESIE, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Deszczowo jesienne zabawy logopedyczne, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pr
Pogoda jesienią, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Co robią zwierzęta jesienią, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesień, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Szal pani Jesieni, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Nadchodzi jesień, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesień w ogródku warzywnym, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesień w parku i w lesie, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
poranny krąg - jesień, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesienna zgaduj zgadula, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
POWITANIE Jesieni, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Pogoda jesienią, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Pluszowy miś, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy

więcej podobnych podstron