KARTA OCENY RYZYKA, Ocena Ryzyka Zawodowego

Pobierz dokument
karta.oceny.ryzyka.ocena.ryzyka.zawodowego.doc
Rozmiar 80 KB

KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY

Data:

Numer karty:

Stanowisko pracy

Pracownik administracyjno-biurowy

Liczba

narażonych:

.

Charakterystyka stanowiska pracy:

Sporządził zespół w składzie:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Dokumenty odniesienia:

• PN-N-18002,

Lp.

Zagrożenie

Źródło

zagrożenia

Ciężkość

szkód

Prawdopo-

dobieństwo

Oszacowanie

ryzyka

Działania profilaktyczne wynikające

z planu poprawy warunków pracy

1

2

3

4

5

6

7

Ogólna ocena ryzyka zawodowego na stanowisku

średnie, czyli akceptowalne

Termin dokonania następnej oceny

Uwagi

Podpisy członków zespołu oceniającego

……………………………………………………………………………………

Zatwierdził

……………………………………………………………………………………

podpis pracodawcy

Oświadczam, że zostałem zapoznany z zagrożeniami występującymi na moim stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz związanych z ich występowaniem ryzykiem zawodowym.

……………………………………………………………………………………

podpis pracownika

- 2 -


Pobierz dokument
karta.oceny.ryzyka.ocena.ryzyka.zawodowego.doc
Rozmiar 80 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO K.K, Zarządzanie ZZL studia WAT, I SEMESTR, Bezpieczeństwo pracy i
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU WEDŁUG PN wiertacz
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU operator żurawia wieżowego WEDŁUG PN, Dokumenty(1)
Karta oceny ryzyka zawodowego
Karta oceny ryzyka zawodowego obsługa walca drogowego, BHP, ORZ, zawody
Karta oceny ryzyka zawodowego stomatolog, Notatki
031 Karta oceny ryzyka zawodowego nauczyciela
Karta oceny ryzyka zawodowego, BHP 1
Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku Maszynista oczyszczalni ścieków, oceny ryzyka zawodowego
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU Kierowca-operator dźwigu samojezdnego , oceny ryzyka zaw
Karta oceny ryzyka zawodowego według Polskiej Normy PN N
Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy kasjera w hipermarkecie
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU Kierowca operator dźwigu samojezdnego
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY, KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU operator żurawia wieżowego WEDŁUG PN
karta oceny ryzyka zawodowego elektryk

więcej podobnych podstron