kontr z04, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, Awans zawodowy nauczyciela

Pobierz dokument
kontr.z04.pedagogika.us.licencjat.2010.2013.ii.doc
Rozmiar 56 KB

0x08 graphic
0x08 graphic

Plan Rozwoju Zawodowego

propozycja sposobu prowadzenia dokumentacji

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż .........................................................................

Nazwa szkoły ...............................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna stażu ...................................................................................................

Terminarz:

1) data rozpoczęcia stażu .......................... ...................................................................................................................

2) termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego...............................................................................................

3) termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu ............................................................................

4) termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego ..................................................................

5) termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej .........................................................................................................

6) termin nadania stopnia nauczyciela .......................................................................................................................

7) data zakończenia stażu .................................................................................................................................................

Cele

operacyjne

Zadania

Osoby wspomagające

Formy realizacji

Materiały pomocnicze

Spodziewane efekty

Sposób dokumentowania efektów

Termin realizacji

Uwagi

0x08 graphic

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

CODN, Warszawa 2000

Załącznik nr 4


Pobierz dokument
kontr.z04.pedagogika.us.licencjat.2010.2013.ii.doc
Rozmiar 56 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kontr z06, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
kontr z02, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
kontr z07s1, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna,
Karta sieciowa, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe
back up acronis, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciow
Nauczyciel przed komisją, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wc
Stopnie zawodowe - nauczyciel, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogi
socjologia wychowania - wykłady dr Bielska, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zim
Diagnoza - opis, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Diagnoza psychopedagog
pytania na egz wczesnoszkolna, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogi
29.11, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe 1
13.12, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe 1
Ocena dorobku zawodowego, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wc
PODSTAWY EDUKACJI MATEMATYCZNEJ - wykłady, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimo
Kable sieciowe, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe
sieci komp, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Bezpieczeństwo sieciowe 1
Litera M, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji polonistyczn
Bałwan - scenariusz, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr letni, Metodyka edukacji p

więcej podobnych podstron