rozwiazanie stosunku pracy, studia prawnicze, 4 rok, Prawo Pracy

Pobierz dokument
rozwiazanie.stosunku.pracy.studia.prawnicze.4.doc
Rozmiar 74 KB

(imię i nazwisko pracownika)

(adres)

Z przykrością stwierdzam, że z dniem --> [Author:Signform]

z następujących powodów:

rozwiązujemy z Panem umowę o pracę, z zachowaniem

ustawowego terminu wypowiedzenia.

Odprawa zostanie Panu wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie informujemy, że wraz

z rozwiązaniem stosunku pracy zaprzestajemy regulować wszystkie obowiązujące płatności (ubezpieczenie).

Prosimy o zwrot mienia będącego własnością naszej firmy i rozliczenie się ze swojego stanowiska pracy.

Jeszcze raz ubolewamy nad tym, że sprawa musiała się w ten sposób zakończyć.

Podstawą do rozwiązania umowy o pracę jest art.

kodeksu pracy.

Od niniejszej decyzji służy Panu odwołanie do sądu pracy

w terminie 7 dni od doręczenia

Z poważaniem,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

Po polach formularza poruszamy się używając klawiszy [TAB] - do przodu, [SHIFT+TAB] - do tyłu.

Przykładowa data: 18-05-2001

Przykładowa data: 18-05-2001


Pobierz dokument
rozwiazanie.stosunku.pracy.studia.prawnicze.4.doc
Rozmiar 74 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KW o stosunkach dyplomatyczncyh, studia prawnicze, 4 rok, prawo miedzynarodowe publiczne
P. pracy(2).2003, studia prawnicze, 4 rok, Prawo Pracy
podstawy PP, studia prawnicze, 4 rok, Prawo Pracy
PRAWO PRACY, studia prawnicze, 4 rok, Prawo Pracy
Prawo pracy (8 stron), studia prawnicze, 4 rok, Prawo Pracy
Prawo pracy (40 stron), studia prawnicze, 4 rok, Prawo Pracy
Cwiczenia 6 PP.2003, studia prawnicze, 4 rok, Prawo Pracy
pp1, studia prawnicze, 4 rok, Prawo Pracy
IIIkol prawo pracy, studia prawnicze, 4 rok, Prawo Pracy
Powstanie, studia prawnicze, 4 rok, prawo handlowe
Prawo-budzetowe-2, studia prawnicze, 3 rok, Prawo Finansowe
prawo 23-44, studia prawnicze, 4 rok, prawo miedzynarodowe publiczne
udział spółkowy, studia prawnicze, 4 rok, prawo handlowe
PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE – ĆWICZENIA, studia prawnicze, 4 rok, prawo miedzynarodowe publiczne

więcej podobnych podstron