SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 2(październik), KONSPEKTY, ĆWICZENIA

Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.wychowania.fizycznego.nr.2.doc
Rozmiar 52 KB

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PROWADZĄCY: Aneta Wójcik

DATA: 31. 10. 2007

KLASA: I d

MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna

LICZBA ĆWICZĄCYCH: 14

ZASTOSOWANE PRZYBORY I PRZYRZĄDY: piłki do piłki ręcznej, szarfy,

Temat lekcji: Piłka ręczna - nauka i doskonalenie techniki podań i chwytów piłki w miejscu i w ruchu oraz kozłowania piłki.

Zadania szczegółowe:

WIADOMOŚCI: uczeń zapozna się z podstawowymi rodzajami podań, pozna znaczenie prawidłowego ułożenia ręki przy rzucie;

UMIEJĘTNOŚCI: uczeń będzie umiał poprawnie ułożyć ręce przy chwycie piłki, poprawnie prowadzić rękę przy rzucie piłki, będzie doskonalił dokładność podania i wyjścia do podania;

SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA: doskonalenie siły i dokładności podania, kształtowanie koordynacji ruchów ramion i nóg przy podaniu i chwycie;

AKCENT WYCHOWAWCZY: współdziałanie w dwójkach, uświadamianie potrzeby poznania i wykorzystania ćwiczeń podczas rozgrzewki.

ZASTOSOWANE METODY: naśladowczo - ścisła, zadaniowa - ścisła

ZASTOSOWANE FORMY: zespołowa, w parach, frontalna

NAZWA PUNKTU TOKU LEKCJI

NAZWA I OPIS ĆWICZENIA

CZAS W MIN

UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE

I CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Czynności organizacyjno - porządkowe

- zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania do zajęć, podanie zadań lekcji

2'

- ustawienie w dwuszeregu

- przypomnienie o zdjęciu zegarków, biżuterii

2. Przygotowanie do wysiłku

LAWINA

Jedna osoba jest berkiem i zostaje oznaczona szarfą. Stara się ona schwytać innych, uciekających w różne strony. Osoby dotknięte przez berka pomagają łapać pozostałych.

4'

- ustawienie w luźnej gromadzie

- wszyscy trzymają się za ręce tworząc „lawinę”

3. Ćwiczenia kształtujące mm. RR, T, NN

1. Ćwiczenia przy drabinkach

a) Pw. Jedna N na drabince na wysokości biodra

Ruch. Skłony do N postawnej i uniesionej

b) Pw. Postawa przodem do drabinki, RR na wysokości barków

Ruch. Opad T w przód

c) Pw. Postawa w rozkroku tyłem do drabinki w odległości 2 stóp

Ruch. Skłon T w przód, potem w tył z dotknięciem dłońmi do szczebli nad głową

d) Pw. Jw.

Ruch. Opad T na drabinki ze skrętem na ugięte RR, odepchnięcie

e) skłony głowy w przód, w tył, w prawo, w lewo

2. Ćwiczenia w parach

- ustawienie tyłem do siebie w mały rozkroku, RR podane sobie nawzajem w bok, skłony boczne T;

- ustawienie przodem do siebie RR oparte na barkach partnera, opad T - skręty w lewą i prawą stronę;

- w przysiadzie naprzeciwko siebie „walka kogutów” uczniowie skaczą, przepychaja się dłońmi tak aby partner stracił równowagę

- ustawienie przodem do siebie, dłonie podane nakrzyż naśladujemy „piłowanie drzewa”

3. Ćwiczenia z piłkami

a) Trucht po określonym polu:

- przekładanie piłki wokół T z ręki do ręki;

- krążenie prawej, następnie lewej ręki z piłką trzymaną w dłoni;

- ugniatanie piłki palcami;

- toczenie piłki po podłodze prawą i lewą ręką;

b) W marszu:

- podrzuty i chwyty piłki;

- podrzuty i chwyty po koźle;

- podrzuty piłki lewą ręką ,a chwyt prawą i odwrotnie

c) W miejscu:

- w rozkroku toczenie piłki między stopami;

- przerzucanie piłki nad głową z ręki do ręki;

- kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w parach;

- w dwójkach wzajemne wybijanie sobie piłki;

8'

- wszystkie ćwiczenia powtarzamy 5 razy

- zmiana ustawienia

- każdy ma piłkę

II CZĘŚĆ GŁÓWNA

1. Ćwiczenia z piłką w parach

1. W miejscu

~^ podania piłki prawą i lewą ręką półgórne i górne;

~^ podania piłki kozłem prawą i lewą ręką;

~^ podania piłki zza głowy, partner chwyta piłkę po koźle;

2. W ruchu

~^ podania piłki po trzech krokach półgórne;

~^ podania piłki po trzech krokach kozłem;

10 * powtarzamy każde ćwiczenie

- jedna piłka na parę na szerokości Sali

- po każdym podaniu powrót na swoje miejsce

2. Cwiczenia w rzędach

# podania górne i kozłem po oddaniu piłki przebiegnięcie na koniec swojego rzędu;

# podania górne i kozłem, po oddaniu piłki przebiegnięcie na koniec przeciwnego rzędu;

# podania górne i kozłem po przekątnej ze zmianą miejsc w rzędach

6'

- dwa rzędy naprzeciw siebie

- podajemy prawą i lewą ręką

- dwa rzędy z 3 - metrowym przesunięciem

3. Gra szkolna

PIĘĆ PODAŃ

Dwie drużyny o równej liczbie graczy. Gracze jednej drużyny muszą wykonać 5 podań piłki między sobą, uważając by piłka nie upadła na podłogę. Ostatnie podanie ma być rzutem na pustą bramkę.

11'

- podania wykonujemy jednorącz;

- gramy do 4 punktów

III CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Zabawa uspokajająca

KTO ZMIENIŁ MIEJSCE

Jeden z uczestników przygląda się wszystkim siedzącym w kole, a następnie odwraca się tyłem. W tym czasie uczestnicy zamieniają się miejscami. Po odwróceniu się zgadujący musi wskazać osoby, które zamieniły się miejscami.

5'

- ustawienie w kole

- można maksymalnie dokonać 2 zmian

2. Ćwiczenie korekcyjne

PW.Zwis tyłem na drabince. RUCH.Wykonanie NN ruchów „pajacyka”

5*

3


Pobierz dokument
scenariusz.lekcji.wychowania.fizycznego.nr.2.doc
Rozmiar 52 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na instruktora, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (luty), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
Nowy folder (3), 2d-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), SKS-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
krolps, Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego nr 1
Nowy folder (3), 2cII-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-19.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-26.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-29.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3bc-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-23.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

więcej podobnych podstron