casy nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, KADRY I PŁACE

Pobierz dokument
casy.nawiazywanie.i.rozwiazywanie.stosunku.doc
Rozmiar 32 KB

CASE STUDY 1

  1. Napisz wypowiedzenie umowy o pracę

Szczecin, dn. 18.05.2012r.

„AGNEZ”

Oddział w Szczecinie

Ul. 3 maja 1

70-200 Szczecin

Pan Grzegorz Skórski
Inżynier wdrożeń

W dniu dzisiejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu 15. kwietnia 2010 roku z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 2.06.2012r.

W imieniu Prezesa

Zdzisław Kozak

Lider Zespołu Wdrożeń

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Szczecinie przy u. Małopolska 17.

Otrzymałem dnia……………………………………………..

Podpis czytelny…………………………………………………

  1. Oblicz ile dni urlopu zostało

Wykorzystane 2 dni urlopu

Wymiar urlopu 26 dni

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Za każdy miesiąc pracy otrzyma 1/12 wymiaru urlopu, czyli 26:12=2,17

2,17 x 5 miesięcy = 11 dni urlopu

11 dni - 2 dni = 9 dni

Panu Grzegorzowi przysługuje jeszcze 9 dni urlopu.

CASE STUDY 2:

Napisz karę upomnienia

Szczecin, 21. marca 2012r.

POLTRAP

Ul. Szczecińska 18

Stargard

Joanna Kwaśny-Mec

Sekretarka

Po uprzednim wysłuchaniu w dniu dzisiejszym zawiadamiam Panią o udzieleniu kary nagany na podstawie Art. 108 § 1 pkt. 2 Kodeksu Pracy za naruszenie obowiązków pracowniczych.

Naruszenie obowiązków polega na nie przestrzeganiu dyscypliny czasu pracy i wielokrotnych spóźnieniach w miesiącu lutym.

Od powyższej kary przysługuje Pani prawo odwołania się do Pracodawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

Prezes

Jan Kowalski

Otrzymują:

  1. Joanna Kwaśny-Mec

  2. a/a

Otrzymałam dnia …………………………………..

Czytelny podpis ……………………………………..


Pobierz dokument
casy.nawiazywanie.i.rozwiazywanie.stosunku.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, Prawo Pracy
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy
Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, Prawo Pracy
pp nawiazywanie i rozwiazywanie stosunku pracy w swietle przepisów kodeksu pracy
Nawiazywanie i rozwiazywanie stosunku pracy
Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awa
Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy w razie czasowej niezdolnosci do pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy w razie czesciowej likwidacji przedszkola, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy w zwiazku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awa
Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
ROZWIAZYWANIE STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN ZAKŁADU, PRAWO PRACY
02# 2 Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem stosunku pracy
ZMIANA DO USTAWY ZASAD ROZWIĄZYWANIA STOSUNKÓW PRACY Z PRACOWNIKAMI Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY
Rozwiązanie stosunku pracy z winą i bez winy pracownika
Ustaw o szczególnych sposobach rozwiazywania stosunku pracy
42 Termin nawiązania umownego stosunku pracy
Informacja dodatkowa pełny etat zadaniowy czas pracy, Kadry i płace, Akta osobowe, cz. B, Informacja

więcej podobnych podstron