JESIEŃ W LESIE, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy

Pobierz dokument
jesien.w.lesie.wychowanie.przedszkolne.gotowe.doc
Rozmiar 27 KB

Temat tygodnia: Jesień w lesie.

Temat dnia: Mieszkańcy lasu- jeż.

Cele ogólne:

- wzbogacanie wiadomości dzieci o mieszkańcach lasu,

- rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej-lepienie jeża

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

- wzbogacają słownictwo o nowe pojęcia: chochoł, berberys,

- wypowiadają się na temat treści utworu,

- wiedzą jak wygląda jeż i w jaki sposób spędza zimę,

- wykorzystują w pracach plastycznych różnorodne tworzywa.

Formy: z całą grupą i indywidualna.

Metody: opowiadanie, rozmowa kierowana, ćwiczenia praktyczne.

Rodzaj aktywności dzieci:

- społeczno-przyrodnicza

- językowa i literacka

- ruchowa

- plastyczna

Środki dydaktyczne:

- opowiadanie H. Bechlerowej „Jak Kolczatek szukał mieszkania”,

- ilustracje na gazetce tematycznej,

- plastelina, wykałaczki, podkładki na stolik

- zagadka ze zbioru własnego

- tamburyno

Przebieg zajęcia:

1. Rozwiązanie zagadki:

Krótkie nóżki, długi ryjek,

ostre kolce ciało kryją.

Ach, cóż to za dziwny zwierz?

Czy już wiesz? To mały.......(jeż)

2. Omówienie wyglądu jeża na podstawie ilustracji.

- Ile łapek ma jeż?

- Jak wygląda ryjek jeża?

- Czym pokryte jest ciało jeża?

3. Słuchanie opowiadania „Jak Kolczatek szukał mieszkania”- tekst dołączony do scenariusza.

4. Wyjaśnienie dzieciom niezrozumiałych wyrazów, np. chochoł, berberys.

5. Omówienie treści opowiadania

- Kto to był Kolczatek?

- Co robił Kolczatek?

- Kogo Kolczatek prosił o pomoc?

- Gdzie Kolczatek znalazł schronienie?

6. Zabawa ruchowa „Jeże na spacerze”.

Dzieci naśladują sposób poruszania się jeża (czworakowanie), unoszą głowy, aby patrzeć przed siebie. Na dźwięk tamburyna - zwijają się w kłębki (klękają na obu kolanach, kulą głowę i ręce).

7. Odpowiedzi dzieci na pytania:

- Czy chcielibyście mieć jeża w przedszkolu? Dlaczego?

8. Zachęcenie dzieci do wykonania własnych jeży- omówienie sposobu wykonania pracy (lepienie z plasteliny, kolce z wykałaczek), zwrócenie uwagi na ostrożne posługiwanie się wykałaczkami; pokaz ulepionego jeża.

9. Wykonanie prac przez dzieci.

10. Wspólna ocena prac.

11. Porządkowanie miejsc pracy.

12. Umieszczenie ulepionych jeży na wystawie lub w kąciku przyrody.

Wnioski po przeprowadzonym zajęciu:

Dzieci były zainteresowane zajęciem. Potrafiły w skupieniu wysłuchać tekstu opowiadania o perypetiach jeża Kolczatka, dzięki czemu umiały odpowiedzieć na pytania dotyczące treści. Bardzo przejęły się losem zwierzątka, które nie mogło znaleźć schronienia. Ponieważ chętnie gościłyby jeża w przedszkolu- z zapałem przystąpiły do wykonania pracy polegającej na ulepieniu z plasteliny kształtu zwierzątka i ozdobieniu go kolcami z wykałaczek. Dzieciom, którym uformowanie jeża sprawiało kłopot- pomagałam w pracy.

Po zajęciu gotowe jeże wyeksponowane zostały na wystawce dla rodziców a następnie „zamieszkały” w kąciku przyrody.


Pobierz dokument
jesien.w.lesie.wychowanie.przedszkolne.gotowe.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Jesień w parku i w lesie, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
jesień w parku, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Zabawy na jesienną szarugę, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
jesienna pogoda, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesienne liscie3, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesienne zabawy, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesienne popołudnie, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Pogoda jesienią, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Deszczowo jesienne zabawy logopedyczne, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pr
Co robią zwierzęta jesienią, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesień, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Szal pani Jesieni, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Nadchodzi jesień, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesień w ogródku warzywnym, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
poranny krąg - jesień, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesienna zgaduj zgadula, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
POWITANIE Jesieni, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Pogoda jesienią, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Pluszowy miś, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy

więcej podobnych podstron