Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm

Pobierz dokument
motywy.romantyczne.w.literaturze.polskiego.doc
Rozmiar 28 KB

Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu.

0x01 graphic

Literatura pozytywizmu, choć z założenia opozycyjna do romantycznej, czerpała z niej motywy, przede wszystkim z powodu trwającej nadal niewoli.

Powtarzającym się problemem jest walka wyzwoleńcza "za wolność naszą i waszą". Bohaterowie są uczuciowi, zindywidualizowani, głęboko przekonani o swojej misji. Widać go w sienkiewiczowskiej "Trylogii", pisanej dla utrzymania ducha narodowego wśród Polaków. Wypełniona jest walką heroiczną, nie zawsze zgodną z rycerskim kodeksem ( patrz "Konrad Wallenrod" ), której główny bohater jest wzorowany na mickiewiczowskim Soplicy. Także echa walk docierają do nas z "Lalki", której dwaj bohaterowie brali udział w narodowych powstaniach i konspiracji. Najwięcej nawiązań dotyczy niedawnego powstania, a w szczególności przyczyn kolejnego upadku narodowego zrywu, połączonego z represjami. Pewien rodzaj diagnozy stawia Prus w "Omyłce", ukazując ludzi gołosłownych, tchórzliwych, traktujących patriotyzm jako modę i sposób zaimponowania towarzystwu. Skrytykowane są tu wszystkie postawy wyczekiwania na obcą interwencję, dobrowolne wystąpienie zawsze patriotycznego ludu u boku szlachty czy boski plan cierpienia i zmartwychwstania drugiego narodu wybranego - Polski. Podczas gdy Prus rozprawia się z krótkowzrocznymi organizatorami powstania, Eliza Orzeszkowa postanawia zmitologizować heroizm buntowników za wolność. "Nad Niemnem" to powieść ukazująca owocną współpracę szlachty i chłopów w walce o narodową sprawę; jest to przykład romantycznego zjednoczenia ludzi wszystkich stanów w imię ideału. Także cykl opowiadań "Gloria Victis" to apoteoza walk powstańczych, bez wdawania się w przyczyny ich upadku.

Kolejny powtarzający się motyw to miłość dwojga ludzi. I jak to w romantyźmie bywa, jest ona nieszczęśliwa, napotyka na trudności w postaci opinii ludzi postronnych, wskazujących na mezalians. Motyw Jana i Cecylii, Wokulskiego i Izabeli jest podobny do historii miłości Ewy i Jacka z "Pana Tadeusza" - choć kończą się te historie różnie, to jednak odnajdujemy tu głębokie uczucie, wychodzące naprzeciw skostniałym ramom tzw. "dobrego obyczaju".

Mamy też w literaturze pozytywizmu romantycznych idealistów, wykonujących swój czysto pozytywny plan z bezprzykładnym oddaniem. Trzech idealistów w "Lalce": Wokulski, Rzecki, Ochocki to przeżytki poprzedniej epoki, egzystujące jedynie dzięki swojej nieprzeciętnej osobowości i chęci do pracy w imię wykazania własnej szachetności. Nierealność ich założeń i planów to kolejny motyw romantyczny w literaturze polskiego pozytywizmu. Podobnie cykl nowel dotyczących założeń nowej epoki : pracy organicznej, pracy u podstaw, asymilacji mniejszości narodowych wypełniony jest bohaterami pełnymi samotnego zapału, skłóconymi z filisterskim otoczeniem. Wykonują oni swój szlachetny plan bez zwracania uwagi na koszty; pragną rozsadzić skostniałe schematy.


Pobierz dokument
motywy.romantyczne.w.literaturze.polskiego.doc
Rozmiar 28 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizm1
motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu.
Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu 3
Pojęcie realizmu. Filozoficzne i historyczne źródła realizmu w literaturze XIX wieku, DLA MATURZYSTÓ
Społeczeństwo polskie w oczach przedstawicieli polskiego społeczeństwa, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm
Kontynuacja epickich tradycji epopei w utworach pozytywizmu (Młodej Polski) - Potop, DLA MATURZYSTÓW
Dwa spojrzenia na literaturę - Sienkiewicz - Żeromski, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm
HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ POZYTYWIZM (1)
historia literatury polskiej pozytywizm s
TEMAT7, 1Wybrane typy bohatera romantycznego w literaturze polskiej
Motywy biblijne w literaturze polskiej różnych epok, WYPRACOWANIA, ZADANIA
Wybrane typy bohatera romantycznego w literaturze polskiej
MOTYWY BIBLIJNE W LITERATURZE POLSKIEJ
Motywy oniryczne w literaturze polskiej[1]

więcej podobnych podstron