Ablwicz Człowiek jako metapedagogizny, Pedagogika ogólna- Ablewicz

Pobierz dokument
ablwicz.czlowiek.jako.metapedagogizny.doc
Rozmiar 42 KB

K. Ablewicz

Człowiek jako metodologiczny problem pedagogiki

I takie właśnie pytanie ma 3 horyzonty badawcze:

1.Horyzont badań empiryczno analitycznych

2.Horyzont badań hermeneutycznych

3.Horyzont badań hermeneutyczno fenomenologicznych

Ad.1

( empiria czysto ilościowa stałośc przedmiotów, powtarzalne zjawiska blablabla)

No i powstał sobie kryzys bo:

Brak interpretacji badań,

redukowanie doświadczenia człowieka, jego świata zycia i wychowania do danych zmysłowych i przedstawionych wyników,

tworzenie uogólnień z których można wyprowadzić twierdzenia pedagogiczne,

metodologiczny monizm

Ad.2

Jak to hermeneutyka ewoluowała ze zwykłej metody, jako narzędzia pracy z tekstem (sposób jego interpretacji i rozumienia) poprzez sposób poznawania rzeczywistości kulturowej i jej wytworów aż po wymiar ontologiczny (jakby ontologiczna struktura rozumienia samego w sobie)

I jest to fenomenem który konstytuuje człowieka i jego człowieczeństwo.

To takie ogólne założenie, reszty nie specjalnie zrozumiałam więc lepiej żebyście ten fragment przeczytali sami.

Ad.3

-wbrew pozorom sa bliskie pedagogice

- i wbrew pozorom możliwe do wykorzystania w codziennej hermeneutyce sytuacji wychowawczych

- potrzebne do właściwego rozpoznania osobowego „ja” człowieka

-podstawa fenomenologiczna każe badaczowi „wsłuchać” się w rzeczywistość, opisać ją i w opisach tych respektować stan rzeczywisty sytuacji w jakiej się znajduje

I choć…

- podejście fenomenologiczne zakłada jednak jakieś antropologiczno- aksjologiczne a priori

- już nie jest aktualna idea uzyskiwania za pomocą m. fenomenologicznej wiedzy ścisłej i podstawowej

To…Niezwykle cennym osobowo dla każdego człowieka jest odsłonienie istoty swych aksjologicznych doświadczeń! I to dzieki przewodnikom mistrzów tj. Stórzewskiego, Gadacza, Shelera, Ingardena, Tischnera i Cichonia

Przytoczony jest tu też niemiecki filozof i pedagog Aloes Fischer , który mówi sobie mniej więcej tak - opis fenomenologiczny ma za zadanie ustalić fakty jakiejś dziedziny w taki sposób by ukształtować założenia które są warunkiem zrozumienia problematyki do której się powraca przy rozwiązywaniu problemów.

Reasumując:


Pobierz dokument
ablwicz.czlowiek.jako.metapedagogizny.doc
Rozmiar 42 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tchorzewski Pedagogika czy metapedagogika, Pedagogika ogólna- Ablewicz
Suchodolski Pedagogika jako nauka o człowieku, Pedagogika ogólna- Ablewicz
Woloszyn S, Pedagogika ogólna- Ablewicz
Suchodolski B, Pedagogika ogólna- Ablewicz
Ablewicz Teoretyczne i metodologiczne(1), Pedagogika ogólna- Ablewicz
Wizja integralna człowieka jako osoby w pedagogii porównawcze1
Filek Pytanie o istote wychowania, Pedagogika ogólna- Ablewicz
Sośnicki K, Pedagogika ogólna- Ablewicz
ANTROPOLOGIA JAKO NAUKA, Pedagogika ogólna, Antropologia kulturowa
Pedagogika ogolna opracowanie zagadnien, Pedagogika ogólna- Ablewicz
Pulsujące kategorie, Pedagogika ogólna- Ablewicz
Hejnicka-Bezwińska Tożsamość Pedagogiczna, Pedagogika ogólna- Ablewicz
Wołoszyn Procesy dyferencjacji, Pedagogika ogólna- Ablewicz
Folkierska Wychowanie i pedagogika, Pedagogika ogólna- Ablewicz
Sośnicki K. Ped. Filozof, Pedagogika ogólna- Ablewicz
Wychowanie jako akulturacja(1), pedagogika ogólna

więcej podobnych podstron