wstęp do religioznawstwa, szkoly, Lp

Pobierz dokument
wstep.do.religioznawstwa.szkoly.lp.doc
Rozmiar 35 KB

Lp.

Nazwa szkoły

Przedstawiciele

Opis/uwagi

Nr pyt

1

Szkoła naturalistyczno - filologiczna

Oxford

M. Müller

Kuhn

później M. Eliade

Badania językowo-genealogiczne nad mitologiami ludów indoeuropejskich i naturalistyczna interpretacja nazw bóstw, występujących w tych mitologiach. Wg tej szkoły sanskryt stanowi macierzysty język dla całej rodziny indoeuropejskiej, a bóstwa są to otaczane kultem nazwy zjawisk przyrody. Podstawą badań są teksty święte (Wedy).

52

2

Szkoła ewolucyjno - antropologiczna

Anglia

E. Burnett Tylor

Frazer magia

Spencer manizm

Lubock fetyszyzm

Powołana przez badaczy pracujących nad ludami niepiśmiennymi. Wg nich religia ludzkości rozwijała się od magii, przez wiarę w dusze(animizm) i politeizm ku monoteizmowi.

54

3

Szkoła kulturowohistoryczna

Wiedeń

[`werbiści'od nazwy zgr. misyjnego „Societas Verbi Divini”]

W. Schmidt

A. Lang

Gräbner

Ankermann

Szkoła walczy o akceptację dla koncepcji pramonoteizmu, głosi, że ludzkość inwoluuje religijnie, ludy geograficznie oddalone od Praobjawienia na górze Synaj mają skłonności do politeizmu(Hindusi, Japończycy, Chińczycy, Aztekowie).

58

4

Szkoła pragmatyczno - przeżyciowa

Ameryka

W. James

Szkoła wyrosła z filozofii(a nie z rzn porównawczego), opiera się na psychologii religii. Miedzy innymi zajmowała się badaniem przeżyć religijnych osób starszych, James rozpatrywał jakie korzyści może przynieść wiara.

57

5

Szkoła astralistyczno - panbabilońska

C.F. Dupuis

F. Delitzsch

A. Jeremias

A. Niemojewki

Połączenie dwóch: astralistycznej i panbabilońskiej - pierwsza zajmuje się religijnym znaczeniem gwiazd, druga - wierzeniami Babilończyków nasyconymi kultem gwiazd i widzi w nich macierz wszystkich religii świata

53

6

Szkoła „mitu i rytuału”

Anglia - Szwecja

S. Hooke

Powstała w 1933. Podkreśla nierozerwalną łączność słowa zbawczego - mitu i obrzędu skutecznego - rytuału. Mit i rytuał służą dobrobytowi materialnemu społeczeństwa, począwszy od pierwszych cyw. rolniczych. Centralną postacią mitu i rytuału jest boski król, a centralnym momentem - Nowy Rok.

72

7

Szkoła ogólno - historyczna

Włochy

B. Croce

G. Hegel

R. Pettazzoni

Historia jako nieprzerwany pochód ludzkości ku własnym ideom, w czym pośredni udział odgrywa najbardziej integrujący czynnik - religia. Szkoła zwalcza psychologizmy i fenomenologizmy, a zjawiska rel. ujmuje zawsze na tle historycznym. Religii przypisuje decydujące znaczenie w kształtowaniu się oblicza narodowego i kulturowego społeczeństw.

71

8

Szkoła „typologii rozumiejącej”

Bonn

G. Menching

Ludzkość wytworzyła dwa typy religii: narodowe i światowe. Szkoła postuluje tolerancję, szacunek dla niechrześcijan i negację nawracania innowierców. Szkoła nie cieszy się uznaniem na forum religioznawczym

69

9

Szkoła “morfologii świętości”

M. Eliade

Eliade połączył cztery systemy filozoficzne: fenomenologię, strukturalizm, psychoanalizę i egzystencjonalizm. Wg niego ludzi można podzielić na religijnych i niereligijnych, a różnica polega na pojmowaniu czasu - dla niereligijnego czas jest linearny, dla religijnego - istnieją dwa czasy: świecki i święty(początek). Eliade wprowadził pojęcie hierofanii (przejawianie się sacrum).

68

10

Comparative Mythology

(„mitologia porównawcza”)

F. Creuzer

F. Ch. Baur

J. Goerres

A. Kuhn

początkowo Müller

Nurt wyrósł w klimacie romantyzmu, a jego przedstawiciele upatrywali w mitach symboliczną formę przekazu głębokich prawd filozoficznych. Interpretowali mitologię i symbolikę ludów pierwotnych i starożytnych jako wyraz Objawienia

51

11

Religionsgeschichtliche Schule

(religijno - historyczna)

J. Wellhausen

H. Gunkel

K. Clemen

A. Bartholet

Badanie Starego i Nowego Testamentu oraz dowodzenie historyczności Jezusa. Pracowali nad oczyszczeniem religii z obcych naleciałości(zapożyczeń i wpływów). Szkoła ta nie jest właściwie szkołą religioznawczą, ale kierunkiem egzegetycznym wyrosłym w łonie teologów chrześcijańskich.

55


Pobierz dokument
wstep.do.religioznawstwa.szkoly.lp.doc
Rozmiar 35 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wstęp do religioznawstwa, funkcjonalizm, Karol Ferster
Wstęp do religioznawstwa pytania egzaminacyjne i odpowiedzi
Mapka religioznawców na Wstęp do religioznawstwa, Religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
Wstęp do Religioznawstwa - egzamin, odpowiedzi Inne odpowiedzi do pytań ze skyptu 2
hoff - 30.10 ćw, wstep do religioznawstwa
Kosciol, religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
hoff - 16.10 w, wstep do religioznawstwa
Wstęp do Religioznawstwa - egzamin - odpowiedzi, 10) Teogeneza Teogonia, Teogonia [gr
modlitwa, religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
psychoanaliza, religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
hoffmann.semestr2, wstep do religioznawstwa
hoff - 23.10 w, wstep do religioznawstwa
wstep do rel[1].semmestrI, religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
pytania egzamin hoffmann, religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
hoff - 16.10 ćw, wstep do religioznawstwa

więcej podobnych podstron