1. Badanie ruchy bryły sztywnej po równi pochyłej, Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej., Ćwiczenie

Pobierz dokument
1.badanie.ruchy.bryly.sztywnej.po.rowni.doc
Rozmiar 125 KB

Rok studiów:

I ROK INFORMATYKA

Temat:

Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej.

Data wykonania:

12.04.2010

Wykonał:

Stanisław Hanzel

Ocena :

Wstęp teoretyczny:

Moment bezwładności to miara bezwładności ciała w ruchu obrotowym.

0x01 graphic

gdzie:

m - masa fragmentów ciała oddalonych od osi obrotu o długość r

r - odległość fragmentów ciała od jego osi obrotu

Im większy moment tym trudniej rozkręcić dane ciało lub zmniejszyć jego prędkość obrotową.

Czynnik (1) jest sumą iloczynów mas cząstek przez kwadraty ich odległości od osi obrotu.

Moment bezwładności ciała zależy od wyboru osi obrotu, od kształtu ciała i od sposobu

rozmieszczenia masy ciała. Moment bezwładności ma wymiar ML2. Zwykle mierzy się go w kgm2. Posługując się pojęciem momentu bezwładności można wyrazić energię kinetyczną obracającego się ciała sztywnego w postaci

0x01 graphic

Dla ciała sztywnego, które nie składa się z oddzielonych mas punktowych, lecz ma ciągły rozkład

masy, wyrażenie określające moment bezwładności jest bardziej złożone. Proces sumowania we

wzorze (1) należy zastąpić procesem całkowania. Niech ciało będzie podzielone na nieskończenie

małe elementy o równych masach dm , oraz niech r oznacza odległość każdego takiego elementu od

osi obrotu. W takim przypadku moment bezwładności otrzymać można z wyrażenia (3) gdzie

całkowanie odbywa się po całej objętości ciała.

0x01 graphic

Tabela pomiarowa:

H[m]

Ping-pong [s]

Drewniana [s]

Mała stalowa[s]

Duża stalowa [s]

0,20

5,065

4,983

4,938

4,903

4,854

4,911

4,869

4,951

4,908

5,009

4,058

4,059

4,192

4,114

4,135

4,034

4,105

4,132

4,105

4,066

4,127

4,153

4,136

4,112

4,095

4,140

4,121

4,112

4,152

4,090

4,128

4,141

4,130

4,125

4,128

4,128

4,125

4,135

4,125

4,127

0,30

3,884

3,936

3,962

3,974

3,997

3,934

3,888

3,949

3,890

3,974

3,289

3,283

3,312

3,279

3,267

3,274

3,304

3,277

3,247

3,294

3,329

3,305

3,295

3,300

3,295

3,322

3,296

3,305

3,299

3,330

3,287

3,294

3,290

3,292

3,294

3,285

3,286

3,295

3,294

3,291

Obliczenia:

1. Obliczenia wartości C

0x01 graphic

Ping-Pong:

Dla H=0,2 m

0x01 graphic
1,75

Dla H=0,3 m

0x01 graphic
1,09

Kula drewniana:

Dla H=0,2 m

0x01 graphic
0,514

Dla H=0,3 m

0x01 graphic

Mała stalowa:

Dla H=0,2 m

0x01 graphic
0,53

Dla H=0,30 m

0x01 graphic
0,48

Duża stalowa:

Dla H=0,2 m

0x01 graphic
0,54

Dla H=0,30 m

0x01 graphic
0,46

2.Moment bezwładności

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Ping-Pong:

m=2,47 g

R=1,7 [mm]

Drewniana:

m=69,05 g

R=2,2 [mm]

Mała stalowa:

m=277,83 g

R=1,9 [mm]

Duża stalowa:

m=406,89 g

R=2,35 [mm]

Moment bezwładności

Ping-pong

Kula Drewniana

M. Stalowa

D. Stalowa

10,13

161,08

506,49

1123,52

Tablicowe wyniki momentu bezwładności

Ping-pong

Kula Drewniana

M. Stalowa

D. Stalowa

4,75

133,68

401,18

898,82

Obliczanie błędów:

Ping pong

0x01 graphic

0x01 graphic

Dla wysokości h=0,2 m

Ping pong

0x01 graphic

Kula drewniana

0x01 graphic

Mała stalowa

0x01 graphic

Duża stalowa

0x01 graphic

Dla wysokości h=0,3 m

Ping pong

0x01 graphic

Kula drewniana

0x01 graphic

Mała stalowa

0x01 graphic

Duża stalowa

0x01 graphic

Niepewność standardowa u(t) dla wysokości h=0.2m

U(t) = 0x01 graphic

Ping Pong

U(t) =0,006 [s]

Drewniana

U(t) = 1,402*10-31 [s]

Mała stalowa

U(t) = 3,155*10-30 [s]

Duża stalowa

U(t) = 0 [s]

Niepewność standardowa u(t) dla wysokości h=0.3m

U(t) = 0x01 graphic

Ping Pong

U(t) =2,651*10-31 [s]

Drewniana

U(t) = 0 [s]

Mała stalowa

U(t) = 1,972*10-32 [s]

Duża stalowa

U(t) = 2,191*10-33 [s]

Wnioski:

W przyjętej metodologii badań nie sposób ograniczyć wpływ czynników mogących zakłócić

pomiar, np. lżejsze z kulek narażone były na przypadkowe podmuch powietrza, zdolne do

wprowadzania poważnych błędów w wynikach pomiarów. Dodatkowo w obliczeniach nie

został uwzględniony opór aerodynamiczny, który też ma niebagatelne znaczenie


Pobierz dokument
1.badanie.ruchy.bryly.sztywnej.po.rowni.doc
Rozmiar 125 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1. Badanie ruchy bryły sztywnej po równi pochyłej, Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej, L
Badanie ruchu bryły sztywnej po równi pochyłej2
Badanie ruchu bryły sztywnej po równi pochyłej, Studia, laborki fizyka (opole, politechnika opolska)
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej. , Ćwiczenie
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
18. Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie przemian energii mechanicznej na równi pochyłej POPRAWIONE (2)
Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej, CW6, Temat: Pomiar czujnikiem indykcyjnym.
Ćw 10;?danie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej i wyznaczenie momentu?zwładności przyrządu (wahadło Obe (2)
10. Ruch po równi pochyłej, Fizyka - Lekcje
Bryła sztywna na równi pochyłej, Studia, laborki fizyka (opole, politechnika opolska), Sprawozdania
Bryła sztywna na równi pochyłej
Ruchy i wspólnoty w Kościele po Drugim Soborze Watykańskim

więcej podobnych podstron