fizlab3, Nr

Pobierz dokument
fizlab3.nr.doc
Rozmiar 71 KB

Nr. ćwiczenia

3

Temat:

Wahadło rewersyjne.

Data:

18.03.97

Nr. zespołu

8

Marek Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski

Nr. grupy

2

Informatyka

Cel ćwiczenia:

Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.

Wprowadzenie:

Najprościej przyspieszenie ziemskie można obliczyć ze związku dla wahadła
matematycznego :

Ponieważ jednak w realnym doświadczeniu mamy do czynienia raczej z wahadłem fizycznym przyspieszenie byłoby obarczone zbyt dużym błędem metodycznym.

Wychodzimy więc od ogólnego równania ruchu bryły sztywnej:

, oraz jego rozwiązania (przyjmując przybliżenia sinϕ=ϕ):

, gdzie , czyli

Ze wzoru widać, że przy zastosowaniu metody wykorzystującej ten związek pojawiają się trudności z bezpośrednim, wystarczającym pomiarem.

Istnieje jednak inna metoda pozwalająca na korzystanie ze wzoru (nie bezpośrednio).

Szukamy dwóch osi obrotu, równoległych do siebie i leżących na jednej prostej przechodzącej przez środek ciężkości, których okresy są równe.

, ,

lub wykorzystując tw. Steinera:

, .

Stąd, że T1 i T2 są równe zapisujemy:

=, czyli (b-a)(Is-mab)=0.

Czyli T1 = T2, gdy O2 obierzemy w odległości „b=a” lub gdy O2 obierzemy w odległości takiej, że

W sytuacji (I) o okresach nie możemy powiedzieć nic ciekawego oprócz tego, że są równe, natomiast w sytuacji (II) otrzymujemy:

.

Oznaczając odległość między osiami O1 i O2 przez lo=a+b,

oraz T1 = T2 = T0 , mamy ostatecznie: .

Aby doświadczalnie wyznaczyć dwie osie o równych okresach wykorzystujemy wahadło rewersyjne (rys.2). Aby wyeliminować sytuację, że a=b wprowadzamy silnie asymetryczne wahadło rewersyjne (rys 3) w którym ciężarki A i B pozwalają regulować środek masy.

Jeszcze należy sprawdzić, czy na pewno będzie istniało położenie x ciężarka C przy którym zajdzie oczekiwana sytuacja (II):

Aparatura:

Do wykonania ćwiczenia potrzebne jest asymetryczne wahadło rewersyjne, stoper, przymiar milimetrowy.

Dane dla osi O1 (skok x - 2 cm od osi O1)

x [cm]

0

2

4

6

8

10

12

14

50T [s]

60.03

59.10

58.75

58.27

58.04

57.78

57.65

57.43

x [cm]

16

18

20

22

24

26

28

50T [s]

57.68

57.73

57.94

58.00

58.32

58.68

58.89

Dane dla osi O2 (skok x - 2 cm od osi O1)

x [cm]

0

2

4

6

8

10

12

14

50T [s]

60.58

60.01

58.88

58.06

57.51

56.44

56.21

56.73

x [cm]

16

18

20

22

24

26

28

50T [s]

56.59

55.59

55.\92

56.92

58.23

60.13

60.83

Zagęszczenie x:


dla osi O1:

x [cm]

4.5

5

5.5

50T[s]

58.53

58.43

58.18

dla osi O2:

x [cm]

4.5

5

5.5

50T[s]

58.58

58.46

58.31

dla osi O1:

x [cm]

23.5

24

24.5

50T[s]

58.35

58.30

58.44

dla osi O2:

x [cm]

23.5

24

24.5

50T[s]

58.06

58.25

58.82


l0=|O1O2| =0,338 ± 0,001 m

50Tś=58,35 ± 0,25 s Tś=1,167 ± 0,005 s

Wnioski:

Pomiar przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła fizycznego obarczony jest błędem pomiarowym, który można obliczyć z prawa różniczki zupełnej. Największym błędem obarczony jest pomiar czasu, dla którego przyjęliśmy błąd 0,25 s, czyli czas wynikający z niedokładności włączenia i wyłączenia stopera.


Pobierz dokument
fizlab3.nr.doc
Rozmiar 71 KB

Wyszukiwarka