Nowy folder (3), 2dII-29.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

Pobierz dokument
nowy.folder.3.2dii.29.09.scenariusz.lekcji.doc
Rozmiar 66 KB

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

(Praktyka studencka w gimnazjum SPSK w Częstochowie)

Prowadzący: Tomasz Barański

Kierunek i rok studiów: Wychowanie Fizyczne,

II rok - studia stacjonarne

CELE LEKCJI :

- Umiejętności : Uczeń potrafi prawidłowo poruszać się w postawie siatkarskiej oraz wykonać odbicie piłki sposobem oburącz dołem.

- Sprawność motoryczna : Uczeń kształtuje koordynację ruchową oraz precyzję i dokładność.

- Wiadomości : Uczeń wie jak prawidłowo technicznie wygląda odbicie piłki oburącz dołem, zna najczęściej występujące błędy związane z danym elementem technicznym oraz wie, że jest to jeden z podstawowych elementów w grze.

- Postawy i Motywacje : Uczeń jest zmotywowany do zachowania aktywnej postawy zarówno podczas trwania zajęć jak i w czasie wolnym. Potrafi współpracować z rówieśnikami oraz prowadzącym zajęcia.

Data: 29.09.2011

Środki dydaktyczne: Piłki siatkowe

Liczba uczniów: 10

Klasa: 2d dziewczęta

Miejsce: Sala gimnastyczna

Tok lekcji

Treść lekcji

Realizacja celów

Uwagi organizacyjno - metodyczne

      • I część wstępna

(10-15 min)

1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć.

2. Poinformowanie uczniów o celach lekcji, wzbudzenie motywacji do ćwiczeń.

3. Rozgrzewka:

a) bieżna

b) kształtująca

c) specjalistyczna

1. Zbiórka.

2. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.

3. Podanie tematu lekcji.

4. Zwrócenie uwagi na rolę nauczanego elementu w grze.

„Berek ranny”

Berek (osoba wyznaczona uprzednio przez prowadzącego), stara się schwytać kogoś z uciekających. Złapana osoba staje się „berkiem” i ma obowiązek trzymać jedną dłonią za to miejsce, które zostało dotknięte „zranione”. Zabawa trwa dalej.

- bieg po obwodzie boiska -krążenia w stawach promieniowo - nadgarstkowych;

-bieg po obwodzie boiska

- krążenia LR w przód

- krążenia PR w przód

- krążenia LR w tył

- krążenia PR tył

- krok dostawny

- krok skrzyżny;

- wyskoki dosiężne;

- trucht po obwodzie sali, na gwizdek obrót o 360 °;

-krążenia głową, jednocześnie krążenia w stawach promieniowo - nadgarstkowych;

- krążenia T;

- krążenia bioder;

- skrętoskłony;

- skłony T w przód z pogłębianiem ;

- podpór przodem - przeskoki;

- siad równoważny;

- siad prosty przejście do leżenia przodem;

- leżenie przodem - dotknięcia LN - PR i PN - LR

- krok dostawny po liniach boiska do piłki siatkowej, na gwizdek przyjęcie pozycji do odbicia piłki oburącz dołem

Postawy i motywacje

Wiadomości,

postawy i motywacje

Ustawienie ćwiczących w dwuszeregu.

Prowadzący zwraca uwagę, by uczniowie zdjęli zegarki, biżuterię, sprawdza stroje, obuwie, zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas zajęć.

Zmotywowanie uczniów do zachowania aktywnej postawy podczas trwania zajęć oraz zwrócenie uwagi na istotę nauczanego elementu.

Początkowe ustawienie ćwiczących: luźna gromadka. Zabawa odbywa się na połowie powierzchni do ćwiczeń.

Początkowe ustawienie ćwiczących: koło bokiem do wewnątrz, przy zachowaniu bezpiecznego odstępu pomiędzy każdym z ćwiczących uczniów. Prowadzący czuwa nad zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy nimi oraz koryguje błędy podczas wykonywania ćwiczeń.

Ustawienie ćwiczących: koło czołem do wewnątrz.

Prowadzący czuwa nad zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy ćwiczącymi oraz koryguje błędy podczas wykonywania ćwiczeń.

Ćwiczący ustawieni poza linią końcową boiska do piłki siatkowej.

Tok lekcji

Treść lekcji

Realizacja celów

Uwagi organizacyjno - metodyczne

II część główna

(25-30 min)

4.Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności. Kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej.

        • Wyścig

Przebieg „Wyścigu pociągów”: Na sygnał prowadzącego pierwsi zawodnicy z drużyn biegną do pachołka oznaczającego półmetek, okrążają go i wracają do swoich drużyn. Po przekroczeniu linii startu do pierwszego zawodnika dołącza następny chwytając go za biodra, obaj biegną do pachołka, okrążają go i wracają do drużyny. Za linią startu do pary dołącza trzeci zawodnik itd. Wyścig kończy się kiedy cała drużyna złączona w „pociąg” usiądzie w siadzie skrzyżnym za linią startu.

Ćwiczenia techniczne:

1. Przypomnienie oraz pokaz - przyjęcie postawy siatkarskiej, ustawienie NN oraz ich praca podczas odbicia, prawidłowe ułożenie „koszyczka”, a także rąk do odbicia sposobem oburącz dołem.

2. Ćwiczenie w dwójkach - jeden ćwiczący rzuca piłkę łukiem, a drugi odbija ją sposobem dolnym do partnera, który ją łapie.

3. Ćwiczenie w dwójkach - ćwiczenie polega na odbijaniu piłki sposobem oburącz dolnym, po każdym odbiciu należy się wycofać do tyłu. Należy zwrócić uwagę na to, aby piłka odbijała się od podłoża pomiędzy ćwiczącymi.

4. Ćwiczenie w dwójkach - pierwszy z ćwiczących dorzuca piłkę partnerowi na wysokość jego kolan. Drugi z ćwiczących musi wykonać odbicie piłki sposobem dolnym przez szybkie wejście w przód pod piłkę , połączone z obniżeniem postawy do przysiadu bądź wypadu.

5. Ćwiczenie w dwójkach - jeden ćwiczący trzyma piłkę na wyciągniętej w bok ręce, drugi z ćwiczących(przyjmujący) stoi przed nim. Na sygnał jakim jest niski podrzut piłki przyjmujący wykonuje start, dojście do piłki i odbicie jej do góry sposobem oburącz dolnym.

6. Ćwiczenie w dwójkach - Odbicie piłki sposobem oburącz dolnym o ścianę po koźle.

7. Ćwiczenie w dwójkach - Odbicie piłki sposobem oburącz dolnym o ścianę - bez kozła

8. Gra szkolna - zespoły 6 osobowe. Gra do 5 pkt.

Sprawność motoryczna, Postawy i motywacje

Wiadomości

Sprawność motoryczna

Umiejętności

Umiejętności,

Sprawność motoryczna

Postawy i motywacje, Umiejętności

Sprawność motoryczna

Postawy i motywacje

Ćwiczący zostają podzieleni przez prowadzącego na trzy drużyny (podział odbywa się poprzez odliczenie do trzech podczas zbiórki). Obszar zabawy stanowi jedna z połów boiska do piłki siatkowej. Linię startu wyznacza linia końcowa tegoż boiska, półmetek znajduje się na linii 3-go metra. Pomiędzy każdym z rzędów odległość ok. 3 metrów.

Pokaz nauczyciela oraz korygowanie błędów

Ćwiczący w dwójkach ustawieni są od siebie w odległości ok.5 metrów.

Rozdanie piłek : jedna na dwójkę.

Ćwiczący stoją w odległości od siebie ok. 6-7 metrów.

Ćwiczący stoją w odległości od siebie ok. 7 metrów.

Ćwiczący stoją w odległości od siebie ok. 3 metrów.

Podrzut na ok. pół metra w górę.

Ćwiczący stoją w odległości ok.5 metrów od ściany. Jedna osoba z dwójki, ta która zaczyna stoi bliżej ściany, partner stoi za plecami i po odbiciu piłki zamieniają się miejscami.

Podział na zespoły sześcioosobowe

Tok lekcji

Treść lekcji

Realizacja celów

Uwagi organizacyjno - metodyczne

    • III część końcowa

(3-5 minut)

5.Uspokojenie organizmu

6. Ćwiczenia organizacyjno- porządkowe i podsumowanie lekcji.

7.Nastawienie uczniów do aktywności ruchowej w czasie wolnym

Ćwiczenia uspokajające: zwis na drabinkach.

- zbiórka

- omówienie lekcji , wskazanie najczęściej występujących błędów, wyróżnienie najlepiej ćwiczących

- wskazanie ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu, wskazanie zastosowań utylitarnych nauczanego bądź doskonalonego elementu.

Postawy i motywacje

Wiadomości, Postawy i motywacje

Każdy z ćwiczących zajmuje miejsce przy swojej drabince.

Prowadzący wyznacza osoby odpowiedzialne za sprzątnięcie pomocy dydaktycznych.


Pobierz dokument
nowy.folder.3.2dii.29.09.scenariusz.lekcji.doc
Rozmiar 66 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nowy folder (3), 2dII-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2d-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), SKS-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2cII-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-19.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-26.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3bc-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-23.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2d-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 1cd-23.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3ad-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2aII-27.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2c-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-2c-20.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-2c-27.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 1cd-1ab-12.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA

więcej podobnych podstron